Jesteś 17756436 odwiedzającym, odsłon 44146156 | Dzisiaj jest: Niedziela, 1 Październik 2023 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USFAQ

Często zadawane pytania

 

1. Czy przyznanie środków przez Komisję oznacza, że na pewno będę mógł je wydać?

  • Nie! Komisja weryfikuje wyłącznie wnioski w zakresie merytorycznym. Należy pamiętać, że wszelkie środki wydawane przez Uniwersytet musza być realizowane zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Szczegółowych informacji udzielają kierownik projektu oraz koordynatorzy wydziałowi.

 

2. Ale na co tak konkretne można wydać pieniądze?

  • należy pamiętać, że wszelkie środki wydawane przez Uniwersytet musza być realizowane zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Szczegółowych informacji udzielają kierownik projektu oraz koordynatorzy wydziałowi. Ogólnie można wskazać, że wydawanie środków przypomina tzw. "badania własne".

 

3. Czy istnieje ograniczenie liczby wniosków na osobę/katedrę/zespół, itp.?

  • co do zasady nie stosuje się ograniczenia liczby wniosków na osobę/jednostkę wnioskującą. Podstawowym kryterium przyznawania środków przez komisję jest realizacja celów i wskaźników projektu przy zapewnieniu najwyższych standardów naukowych. Komisja przyznając środki kieruje się również prognozą zrealizowania wskaźników projektu oraz zrównoważonym rozwojem pracowników wydziału.

 

4. Czy wnioski można składać indywidualnie i grupowo?

  • wnioski można składać zarówno indywidualnie, jak i grupowo (zespołowo). W przypadku wniosków składanych zespołowo, należy wskazać osobę kontaktową, która będzie odpowiedzialna za realizację wniosku.

 

5. Czy wniosek może dotyczyć większych kwot niż ustalone kwoty maksymalne w poszczególnych zadaniach?

  • Podstawowym kryterium przyznawania środków przez komisję jest realizacja celów i wskaźników projektu przy zapewnieniu najwyższych standardów naukowych. Komisja przyznając środki kieruje się wielkością budżetu przeznaczonego na poszczególne działania oraz wskaźnikami do osiągnięcia. W uzasadnionych przypadkach komisja może podjąć decyzję o przyznaniu środków przekraczających ustalone kwoty maksymalne, jeżeli nie zagraża to realizacji celów, zadań i wskaźników całego projektu. W uzasadnionych przypadkach Komisja może obniżyć wnioskowaną kwotę. W takiej sytuacji wnioskodawca może zaakceptować nową kwotę lub wycofać wniosek.

 

6. Czy jeden wniosek może dotyczyć realizacji kilku zadań i wskaźników? Czy kwoty maksymalne się wówczas sumują?

  • Jeden wniosek może obejmować wiele działań. Np. wniosek może dotyczyć wyjazdu naukowego, badania i kilku publikacji. Wówczas kwoty, na jakie można składać wniosek, sumują się.

 

7. Czy projekt pokrywa całość kosztów, czy może być to część kosztów? Np. Mam połowę środków na publikację, czy mogę aplikować o drugą połowę?

  • z projektu można zarówno finansować całość pewnego zadania (np. opublikowanie artykułu, zrealizowanie badania) jak i jego część. Można więc składać wnioski zarówno na całość kosztów, jak i na ich część. Wymaga to jednak uzgodnienia, czy inne źródła finansowania dopuszczają taką możliwość (m.in. biorąc pod uwagę konieczność podania informacji o finansowaniu).

 

8. Czy wniosek na mniejszą kwotę niż maksymalna ma większe czy mniejsze szanse na rozpatrzenie? Czy można składać wniosek na większą kwotę niż maksymalna?

  • Podstawowym kryterium przyznawania środków przez komisję jest realizacja celów i wskaźników projektu przy zapewnieniu najwyższych standardów naukowych. Komisja przyznając środki kieruje się wielkością budżetu przeznaczonego na poszczególne działania oraz wskaźnikami do osiągnięcia.

wróć

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.