Jesteś 17741571 odwiedzającym, odsłon 44129768 | Dzisiaj jest: Czwartek, 21 Wrzesień 2023 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2015-10-28
Regional Education And Employment Alliance (REAL)

Regional Education And Employment Alliance (REAL)

 

We wrześniu 2014 roku Uniwersytet Szczeciński (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług) rozpoczął realizację projektu międzynarodowego Regional Education And Employment Alliance (REAL).

 

Projekt Regional Education and Employment Alliances to odpowiedź na nasilające się zjawisko braku zatrudnienia lub niedopasowania zatrudnienia wśród młodych absolwentów. Jak wskazują badania, problem ten ulega nasileniu w ostatnich latach i zaczyna dotykać także absolwentów, którzy kończą swoją edukację osiągając wysokie wyniki. Zważywszy na fakt, że większość kierunków edukacji nie porusza w ogóle lub w znikomym zakresie zagadnienia innowacyjności i kształtowania postaw przedsiębiorczych, na szczególne ryzyko narażeni są absolwenci kierunków humanistycznych i związanych ze sztuką.

Oprócz absolwentów, partnerzy projektu zamierzają również dotrzeć do instytucji szkolnictwa, instytucji wsparcia zawodowego, które pełnią w projekcie podwójną rolę: trenerów wykorzystujących kurs szkoleniowy tworzony w ramach projektu do pracy z młodymi absolwentami, ale również instytucji, które tworzyć będą Regionalne Alianse Nauczania i Zatrudnienia.

 

W ramach projektu zamierzamy stworzyć:

  • Regionalne Alianse Nauczania i Zatrudnienia - regionalne formy współpracy uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i władz lokalnych, którzy dzięki wymianie wiedzy i odpowiednich narzędzi będą w stanie stawić czoła wyzwaniom dzisiejszego rynku.
  • pakiet narzędziowy pozwalający instytucjom z całej Europy na samodzielne wdrażanie idei Aliansów w swoich krajach.
  • kurs szkoleniowy „Innovation for Enterprise and Employment Course” – pozwoli on młodym absolwentom pozyskać wiedzę na temat innowacji jako ciągłego procesu istotnego dla wszystkich sfer zatrudnienia, nie zaś innowacji rozumianej jako pojęcie techniczne. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą oni mieli okazję poznać nowe możliwości, które wynikają z otaczającego ich rynku pracy. W rezultacie, uczestnicy kursu będą mogli stać się bardziej świadomi potrzeb i możliwości rynku pracy, co w efekcie spowoduje, że będą mogli dopasować swoje zatrudnienie do umiejętności, które posiadają, a także zostać samodzielnymi przedsiębiorcami.

Wierzymy, że projekt przyczyni się do zwiększenia umiejętności innowacyjnych i przedsiębiorczych wśród absolwentów, dzięki czemu ich zatrudnienie ulegnie istotnej poprawie poprzez zwiększenie zatrudnienia w sektorach kreatywnych i na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji.

Chcemy również, aby w szerszym kontekście projekt spowodował zmianę podejścia organizacyjnego instytucji zajmujących się szkoleniem i kształceniem oraz wsparciem zawodowym wobec absolwentów, uwzględniając ich potrzeby w kontekście stale zmieniających się trendów na rynku pracy. Utworzenie międzyregionalnych i międzynarodowych Aliansów ma zagwarantować, że zmiana podejścia uzyska długotrwały charakter i będzie ewoluować w ramach dynamicznych struktur rynku pracy.

Pragniemy poinformować, że pierwsze z wyżej wymienionych działań udało się już zrealizować!

W maju 2015 r. na zaproszenie partnera z Niemiec w Halle stawili się przedstawiciele wielu instytucji z Niemiec i z Polski. Celem tego wydarzenia było sformalizowanie istnienia polsko-niemieckiego Aliansu. W trakcie spotkania uczestnicy mogli wziąć udział w specjalnych warsztatach, w ramach których utworzono pięć grup tematycznych. Uczestnicy warsztatów toczyli żywą dyskusję, której efektem było powstanie wielu pomysłów na dalsze działanie Aliansu.

 

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Szczeciński (Polska)

Louth County Council (Irlandia)

Univations GmbH Institut für Wissens- und Technologietransfer (Niemcy)

Newry and Mourne Co-op Ltd. (Wielka Brytania)

MindShare Consulting (Francja)

Canice Consulting (Wielka Brytania)

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu (www.employmentalliance.eu) lub do osobistego kontaktu na adres mailowy real@wzieu.pl.

 

wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.