Jesteś 18176021 odwiedzającym, odsłon 44579583 | Dzisiaj jest: Sobota, 18 Maj 2024 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USIPMA

IPMA Student to oferta certyfikacji dla Studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US.


Co zyskujesz przystępując do certyfikacji IPMA-Student?
Według raportu Manpower Group wśród zawodów najbardziej poszukiwanych na
rynku pracy menedżer projektów zajmuje drugie miejsce. Obecnie jest to
jeden z najbardziej atrakcyjnych i przyszłościowych zawodów. Dlatego
ważne jest - szczególnie dla osób dopiero wchodzących na rynek pracy -
legitymowanie się certyfikatem uznanej organizacji, który potwierdzi
posiadanie kompetencji w tym zakresie. IPMA Polska jako jedyna
organizacja tego typu oferuje możliwość zdobycia takiego certyfikatu, co
istotne - ważnego dożywotnio! Certyfikat ten podsumowuje wiedzę z
zakresu zarządzania projektami, a także jest rozpoznawalny i ceniony
przez przedsiębiorców z różnych branży. Posiadanie certyfikatu
IPMA-Student niewątpliwie ułatwi studentom oraz absolwentom ubieganie
się o pracę na stanowiskach projektowych. Dodatkowo certyfikat ten
otrzymuje się w dwóch egzemplarza - w języku polskim i angielskim.
Ponadto, jeśli w ciągu roku zainteresowany przystąpi do certyfikacji
IPMA-D, będzie mógł odjąć od ceny egzaminu IPMA-D koszt egzaminu
IPMA-Student. Jeśli student lub absolwent wyrazi na to zgodę, jego
nazwisko zostanie opublikowane do publicznej wiadomości na stronie
www.ipma.pl w Wykazie Osób Certyfikowanych, co jeszcze bardziej
uwiarygodni posiadacza takiego certyfikatu. Kolejną korzyścią jest także
przyznanie osobie certyfikowanej darmowego członkostwa indywidualnego w
IPMA Polska do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Co pomoże przygotować ci się do egzaminu?
Publikacje oraz szczegółowe wytyczne, co do zakresu materiału wymaganego
na egzaminie znajdziesz tutaj oraz na ipma-student.pl.
Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją możesz także bezpłatnie pobrać
mobilną aplikację m.IPMA-Student (AppStore, GooglePlay), w której
znajdziesz elementy Quizu IPMA-Student i Przewodnika po certyfikacji
IPMA-Student. Wszyscy chętni mają możliwość testowania wiedzy poprzez
przystąpienie do bezpłatnego e-Quizu IPMA-Student, zawierającego bazę
przykładowych pytań egzaminacyjnych z podziałem na kategorie. Aplikacja
ta jest wsparciem, zarówno dla studentów jak i kadry dydaktycznej w
procesie kształcenia z zakresu zarządzania projektami. Celem Quizów IS
jest nie tylko ocena wiedzy, ale również lepsze zrozumienie wymagań
kompetencyjnych oraz budowanie kompetencji, dlatego każde pytanie i
opcje odpowiedzi opatrzone są komentarzem ogólnym i szczegółowym, które
są udostępniane wraz z wynikiem testu. Na Quizy IS składają się pytania
sprawdzające wiedzę i umiejętności w wybranych elementach kompetencji.
Po zakończeniu testu uczestnik otrzymuje informację zwrotną o uzyskanym
wyniku (wyrażony jest on w %, zawiera ponadto wyjaśnienie dlaczego dany
wybór jest błędny oraz ogólny komentarz dotyczący każdego pytania i
całkowitego wyniku). Wersja demo Quizów IS (DEMO Quiz IS) jest
udostępniana bezpłatnie wszystkim zainteresowanym studentom i
absolwentom z akredytowanej uczelni. W sprawie przystąpienia do e-Quizu
proszę kontaktować się z Koordynatorem Programu IPMA-Student na WZiEU,
dr Joanną Rzempała.

Ile kosztuje certyfikacja IPMA-Student?
Koszt egzaminu to 300 zł/ osobę brutto. Opłata ta uprawnia do
jednorazowego przystąpienia do egzaminu.
Opłata jest uiszczana indywidualnie przez uczestnika egzaminu, z góry na
21 dni przed datą egzaminu. Datę egzaminu wyznacza Koordynator Programu
IPMA-Student na danej Uczelni w porozumieniu z CERT IPMA Polska.
Biuro CERT IPMA Polska przyjmuje wpłaty wyłącznie w formie przelewu, na
konto bankowe o numerze: 38 1060 0076 0000 4022 3000 4506 (Bank BPH SA
Oddział w Warszawie, Al.Jerozolimskie 27).
W tytule przelewu należy wpisać, wg wzoru: „Imię, nazwisko,
IPMA-Student, KOiZ WZiEU US Szczecin”.
Po odnotowaniu wpłaty na koncie IPMA Polska, Biuro CERT IPMA Polska
przesyła listę studentów dopuszczonych do egzaminu certyfikacyjnego
IPMA-Student do Koordynatora ds. IPMA-Student na danej Uczelni
Pierwsze, oryginalne certyfikaty, po jednym egzemplarzu w języku polskim
i angielskim, są bezpłatne. Opłata za wydanie jednego egzemplarza
duplikatu certyfikatu IPMA Polska, niezależnie od wersji językowej,
wynosi 50 PLN brutto.
Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu wynosi 150 PLN / osobę
brutto.

Jakie wymagania musisz spełnić, aby wziąć udział w programie
IPMA-Student?
Do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student mogą przystąpić studenci oraz
absolwenci (nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia, którzy uzyskali
zaliczenie z akredytowanych przez IPMA Polska przedmiotów prowadzonych w
naszej Uczelni oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska. Aby
przystąpić do certyfikacji IPMA-Student należy spełnić odpowiednie
wymagania ilościowe odnośnie zaliczonych punktów ECTS i godzin
dydaktycznych, odpowiednich dla danego trybu studiów, zaliczając
akredytowane przez IPMA Polska przedmioty prowadzone przez WZiEU.

Więcej informacji u koordynatora:
dr Joanna Rzempała
email: joanna.rzempala@wzieu.pl

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.