Jesteś 18176038 odwiedzającym, odsłon 44579601 | Dzisiaj jest: Sobota, 18 Maj 2024 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USEnGage - Train the Trainer to Engage NEETs

EnGage logo


         EnGage - Train the Trainer to Engage NEETs

 

W październiku 2013 roku Uniwersytet Szczeciński (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług) rozpoczął realizację projektu międzynarodowego "Train the Trainer to Engage NEETs" (EnGage), którego celem jest zwiększenie udziału młodych osób, stanowiących grupę NEET (nieaktywnych w wymiarze edukacyjnym i/lub zawodowym) w kształceniu i szkoleniu zawodowym poprzez wyposażenie instytucji wsparcia w skuteczne metody zachęcające do udziału w tego typu edukacji.

W ramach projektu współpracę podjęło 6 organizacji pochodzących z 5 krajów europejskich:

  • Springboard Opportunities Limited (Wielka Brytania),
  • Uniwersytet Szczeciński (Polska),
  • Fundacion Laboral Del Metal (Hiszpania),
  • TIME Associates (Wielka Brytania),
  • Parsec- Associazione di Ricerca e Interventi Sociali (Włochy),
  • Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet (Szwecja).

W wyniku jego realizacji powstanie innowacyjny, wielojęzykowy i wielokulturowy, europejski pakiet narzędziowy dla instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, stanowiący efektywne wsparcie grupy NEET. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation oraz środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na stronie projektu (www.springboard-opps.org) już teraz dostępny jest Raport "Trenerzy wobec potrzeb młodych NEET's w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki" opracowany przez zespół Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy z zaangażowanymi organizacjami partnerskimi. W chwili obecnej Raport dostępny jest w wersji anglojęzycznej, jednak w najbliższym czasie udostępniona zostanie również polska wersja językowa. Raport stanowi kompleksowe źródło informacji o skali zjawiska związanego z brakiem edukacji i pracy wśród młodych NEET's w krajach partnerskich, a także dobrych praktyk dotyczących angażowania przedstawicieli tej grupy osób w programy edukacyjne. Przede wszystkim jednak zawiera on wytyczne dla celów przygotowania kursu szkoleniowego dedykowanego dla trenerów pracujących lub chcących pracować z grupą NEETs. Kurs ten będzie oparty na doświadczeniach partnerów projektu pozyskanego w ich krajach partnerskich, w szczególności Springboard Opportunities Ltd, organizacji prowadzącej z sukcesem od 10 lat kursy szkoleniowe dla wskazanej grupy.

Niedługo w językach wszystkich partnerów dostępny będzie e-learningowy kurs szkoleniowy składający się z 7 modułów. Pierwsze pięć modułów zawierać będzie w swojej treści materiały opisowe i prezentacyjne, dotyczące funkcjonowania młodych NEET's i możliwości oraz zasad efektywnego udzielania im wsparcia. Dwa ostatnie będą stanowiły zbiór ćwiczeń i praktycznych metod pracy z grupą NEET?s na bazie poznanej teorii. Przed ostatecznym udostępnieniem treści zostaną ocenione na specjalnych sesjach treningowych przez potencjalnych odbiorców (grupy trenerów oraz grupy NEEts ze wszystkich krajów partnerskich).

Osoby zainteresowane zachęca się do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej projektu (www.llpengage.eu), profilu na facebook'u (www.facebook.com/llpengage), komunikatów zamieszczanych na twitterze (www.twitter.com/LLP_Engage) lub do osobistego kontaktu na adres mailowy < a href="mailto:engage@wzieu.pl"engage@wzieu.pl.

Kierownik Projektu
dr Katarzyna Łobacz

 

logo_Program_LLP_PLNumer Projektu -  UK/13/LLP-LdV/TOI-624
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Autor jest wyłącznie odpowiedzialny za tę publikację (ogłoszenie), Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.