Jesteś 17258792 odwiedzającym, odsłon 43613741 | Dzisiaj jest: Sobota, 3 Grudzień 2022 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USGranty Ministerialne

GRANTY MNiSzW realizowanie na WZiEU od 2006r.


LP.

TYTUŁ GRANTU

WYKONAWCY

NUMER TEMATU
OKRES REALIZACJI

1.

Metodyka kompleksowej oceny gospodarki kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako narzędzie wspierające procesy podejmowania decyzji w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami publicznymi

dr hab. Prof. US Beata Filipiak

2006/2009
Nr 1 H02C 113 30

2.

Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego (promotorski)

dr hab. Prof. US Beata Filipiak
mgr M. Kogut

2006/2008
Nr 1 H02C 117 30

3. 

Model kompleksowej obsługi bankowo-finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST)

prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski +zespół 10 osobowy

2006/2008
Nr 1 H02C 107 30

4. 

Rachunkowość proekologiczna w jednostkach gospodarczych

dr Piotr Szczypa

2006/2008
Nr N113 025 31/3935

5. 

Analiza komparatywna instrumentarium wspierającego proces restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw na przykładzie polski i USA. Etap II

dr Małgorzata Rochoń

2007/2008
Nr N N 113 038 32/3799

6. 

Sterowanie należnościami przedsiębiorstw

prof. dr hab. Aurelia Bielawska
mgr J. Folga

2007-2009
Nr N N 113 2599 33

7. 

Współpraca samorządu lokalnego i branży turystycznej w tworzeniu systemu informacji turystycznej w dobie społeczeństwa informatycznego

dr hab. Prof. US
Aleksander Panasiuk

2007-2009
Nr N N 114 1078 33

8. 

Znaczenie ochrony ubezpieczeniowej w działalności mikro
i małych przedsiębiorstw

dr Anna Bera

2007-2009
Nr N N 113 1484 44

9. 

Model oceny efektywności ekonomicznej
systemów e-learingowych
w procesie kształtowania kapitału intelektualnego
w dużych wielooddziałowych firmach w Polsce

dr hab. Prof. US
Piotr Niedzielski
mgr A. Kępińska-Jakubiec

2007/2010
Nr N N 112 0020 33

10. 

Instytucje otoczenia biznesu
jako czynnik wzrostu innowacyjności
sektora MSP w województwie zachodniopomorskim

dr hab. Prof. US
Piotr Niedzielski
dr J. Markiewicz

2007/2008
Nr N N 112 0635 33

11. 

Analiza zachowań rynkowych pacjentów i ich wpływ na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej

dr Joanna Hołub-Iwan

2008-2010
Nr N N114 134034

12. 

Koncepcja oceny innowacyjności przedsiębiorstw sektora usług

dr hab. prof. US Wojciech Downar
mgr M. Skweres Kuchta

2008-2012
Nr N N112 237935

13. 

Model systemu logistyczno-produkcyjnego przedsiębiorstwa jako narzędzie optymalizacyjne

dr Dariusz Milewski

2008-2009
Nr N N115 267635

14. 

Perspektywy rozwoju alternatywnego systemu obrotu NewConnect

prof. dr hab. Aurelia Bielawska
mgr D.Maścianiec-Kordela

2009-2011
Nr N N113 243036

15. 

Wpływ procesu internalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

prof. dr hab. Aurelia Bielawska
mgr M. Kosowska

2009- 2010
Nr N N113 242936

16. 

Rachunkowość zarządcza jako narzędzie
wspomagające gospodarkę finansową w JST - 2008

prof. Beata Filipiak, mgr Adam Niewęgłowski

2008-2012
N N113 239335

17. 

Kapitał ludzki w polityce społeczno-gospodarczej na przykładzie województw w Polsce

dr Ireneusz Jaźwiński

2009-2011
N N114 297137

18. 

Dostępność transportowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionu

dr T. Kwarciński

2009-2011
N N112 291837

19. 

Strategie zachowań jednostek sektora MŚP wybranych krajów Europy Wschodniej wobec zjawisk kryzysu globalnego

dr Małgorzata Porada-Rochoń

2009-2011
N N115 158637

20. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jako determinanta rozwoju jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego

dr Magdalena  Majchrzak, dr Agnieszka Smalec,
dr Rafał Czyżycki

2009-2011
N N114 304137

21. 

Koncepcja oceny procesu komercjalizacji przedsięwzięć gospodarczych w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości

dr hab. Prof. US
Piotr Niedzielski
Mgr K. Łobacz

2009-2012
N N112 291937

22. 

Mierzenie usług komunalnych

prof. dr hab. Adam Szewczuk
Mgr A. Kwarcińska

2010-2011
N N112 322538

23. 

Współpraca podmiotów w kreowaniu transgranicznego produktu turystycznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorze Przednie

dr hab. prof. US
B. Meyer
Mgr Anna Gardzińska

2010-2012
N N114 169938

24. 

Porty bałtyckie jako stymulator rozwoju turystyki morskiej w Polsce

dr hab. prof. US
B. Meyer
Mgr Tomasz Mańkowski

2010-2012
N N112 297638

25. 

Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do międzynarodowych standardów rachunkowości

dr hab. Prof. US
mgr Hanna Czaja-Cieszyńska

2010-2011
N N113 337438

26. 

Determinanty funkcjonowania ciężarowego transportu gospodarczego w warunkach rozwoju sektora Transport-Spedycja-Logistyka w Polsce

dr hab. Prof. US
Elżbieta Załoga
Mgr Agnieszka Wysocka

2010-2012
N N112 338038

27. 

Koncepcja rozwoju pasażerskich przewozów promowych pomiędzy Polską a Skandynawią w aspekcie wzrostu konkurencyjności transportu lotniczego

dr hab. Prof. US
Jerzy Wronka
mgr Marta Mańkowska

2010-2011
N N112 344338

28. 

Determinanty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych na przykładzie wybranych rodzajów usług

dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska

2010-2012
N N112 322638

29. 

Kształtowanie struktury finansowania inwestycji komunalnych (na przykładzie gmin w województwie zachodniopomorskim)

dr Magdalena Zioło

2010-2012
N N113 337438

30. 

Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

prof. dr hab. Adam Szewczuk

2010-2012
N N113 301538

31. 

Koncepcja funkcjonowania systemu transportowego w regionie turystycznym

dr Dawid Milewski

2010-2012
N N114 242638

32. 

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produktu turystyki biznesowej w województwie zachodniopomorskim

dr hab. prof.US Aleksander Panasiuk
mgr Marta Sidorkiewicz

2010-2011                    N N114 352439

33. 

Wspólnota mieszkaniowa jako instytucja powołana do zarządzania nieruchomością wspólną ? analiza polskiej konstrukcji jurydycznej na tle wybranych systemów prawnych

dr Iwona Szymczak

2010-2013                    N N110 072339

34. 

Ubezpieczenie business interruption jako instrument zarządzania ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

prof.zw dr hab Aurelia Bielawska
mgr Agnieszka Pawłowska (Szewczuk)

2010-2013                    N N113 080939

35. 

Koncepcja oceny efektywności łańcucha dostaw skroplonego gazu ziemnego

dr hab. prof. US Mariusz Jedliński
mgr Alicja Nerć-Pełka

2010-2012                    N N112 368039

36. 

Program lojalnościowy jako element przewagi konkurencyjnej w relacjach z klientami

dr hab. prof. US G. Rosa
mgr U. Chrąchol

2010-2012                 N N115 210939

37. 

Zachowania nabywcze „młodych dorosłych” w Internecie

dr Leszek Gracz

2011-2012                 N112 390840

38. 

Stan i kierunki wykorzystania środków Unii Europejskiej w rozwoju regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej (na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego)

dr hab. prof.US Aleksander Panasiuk

2011-2014                 N114 333740

39. 

Uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce na tle tendencji europejskich

dr hab. prof.US Elżbieta Załoga
mgr Emilia Kuciaba

2011-2013                 N112  382240

40. 

Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce

dr hab. prof.US Elżbieta Załoga

2011-2013                 N112 368440

41

Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce

prof.zw dr hab Aurelia Bielawska
mgr Maciej Pawłowski

2011-2013 
N N113 344740

42

Zastosowanie teorii gier we wspomaganiu logistycznych decyzji strategicznych w łańcuchach dostaw

dr hab. prof.US Mariusz Jedliński
mgr Andrzej Rzeczycki

2011-2013
UMO-2011/N/HS4/07386

43

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce - diagnoza i przyszłe wyzwania

dr Izabela Dembińska

2011-2013
UMO-2011/01/B/HS4/05088

44

Centra usług wspólnych jako źródło wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego

dr hab. prof. US Piotr Niedzielski

2012-2014
UMO-2011/03/B/HS4/05890

45

Podmioty sektora publicznego i prywatnego wobec zagrożenia niewypłacalnością. Procesy naprawcze i dostosowawcze w warunkach zmienności otoczenia. Perspektywa międzynarodowa

dr Małgorzata Porada-Rochoń

2012-2015
UMO-2011/03/B/HS4/05503

46

Zielony łańcuch dostaw - diagnoza metod i instrumentów oceny. Perspektywa międzynarodowa

dr Blanka Wioletta Tundys

2014-2016
UMO-2013/09/B/HS4/02707

47

Wpływ regulacji na orientację marketingową touroperatorów

dr hab. Aleksander Marian Panasiuk

2014-2017
UMO-2013/09/B/HS4/01286

48

Ocena efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych w największych miastach Polski

mgr Marta Musiał

2014-2015
UMO-2013/09/N/HS4/03697
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.