Jesteś 16516475 odwiedzającym, odsłon 42847815 | Dzisiaj jest: Czwartek, 9 Grudzień 2021 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USW dziedzinie nauk ekonomicznych dysycplinie ekonomia

2019

- Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki; Małgorzata BROJAK-TRZASKOWSKA; 18.04.2019r.

2018

- Kapitał ludzki w polityce regionalnej; Ireneusz JAŹWIŃSKI; 10.05.2018r.

- Kształtowanie kapitału ludzkiego dla potrzeb hotelarstwa na poziomie mezo- i mikroekonomicznym; Anna TOKARZ-KOCIK, 10.05.2018r.

2017

- Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce. Aspekty metodyczne i pragmatyczne; Tomasz KWARCIŃSKI; 16.11.2017r.

- Konsumpcja na rynku usług morskiej żeglugi wycieczkowej; Joanna KIZIELEWICZ; 06.07.2017r. (nowa procedura)

- Doskonalenie jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym. Podejście metodyczne; Adam STECYK; 26.01.2017r. (nowa procedura)

2016

- Rola innowacyjności w rozwoju regionalnym w Polsce; Rafał KLÓSKA; 18.05.2016r. (nowa procedura)

- Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa energetycznego w warunkach wprowadzenia rynku mocy; Krzysztof Zamasz; 17.03.2016r. (nowa procedura)

2015

- Żegluga morska bliskiego zasięgu w świetle idei zrównoważonego rozwoju transportu; Izabela Kotowska; 12.03.2015r. (nowa procedura)

- Ekonomiczno-organizacyjne determinanty konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce; Jolanta Kondratowicz-Pozorska; 05.03.2015r.

2014

- Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, 2014-05-14, Michał Pluciński

- Infrastruktura transportu przesyłowego jako element polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i Polski, 2014-05-14, Wojciech Drożdż

- Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 2014-03-05, Wiesław M. Maziarz


2013

- Preferencje nabywców instytucjonalnych usług publicznego operatora pocztowego w Polsce, 2013-11-26, Tomasz Sondej

- Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna, 2013-11-26, Magdalena Majchrzak

- Uwarunkowania i efekty reform kolei, 2013-04-22, Anna Mężyk

2010

- Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie , 23/06/2010 Beata Świecka

2009

- Powszechne usługi pocztowe w Polsce - stan obecny i koncepcja zmian , 23/11/2009 Jacek Buko

- Kształtowanie struktury ekonomicznej współczesnego systemu transportowego , 20/11/2009 Stanisław Krawiec

2008

- Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele , 17/01/2008  Marek Dylewski

2007

- System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza , 23/05/2007  Wojciech Downar

2006

- Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych w Polsce , 24/04/2006  Grażyna Wolska

2005

- Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni , 24/10/2005  Beata Meyer

- Polska polityka transportu morskiego w dobie integracji z Unią Europejską , 31/01/2005  Leszek Plewiński

2004

- Polityka innowacyjna w transporcie , 26/04/2004  Piotr Niedzielski

- Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach project finance , 26/04/2004 Krystyna Brzozowska

2003

- Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy , 23/06/2003  Beata Filipiak

2002

- Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych , 28/10/2002  Grażyna Rosa

- Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju , 28/10/2002  Jerzy Wronka

2001

- Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym , 17/12/2001  Wiesław Starowicz

2000

- Determinanty współpracy i integracji gospodarczej regionów przygranicznych , 26/06/2000  Henryk Salmonowicz

- Miejsce i rola samorządów lokalnych w polskiej polityce morskiej , 29/05/2000  Dariusz Waldziński

1999

- Zarządzanie w systemach logistycznych , 27/09/1999 Mariusz Jedliński

- Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów , 15/04/1999  Elżbieta Załoga

- Dywersyfikacja infrastruktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego. Geneza, efektywność, konsekwencje , 22/02/1999 Stanisław Flejterski

1998

- Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej w małych i średnich firmach , 26/10/1998  Karol Schneider

1997

- Doskonalenie jakości usług jako instrument przystosowania Poczty Polskiej do potrzeb rynku , 27/10/1997  Aleksander Panasiuk

- Struktura społeczno-ekonomiczna mieszkańców wsi w Polsce. Jej zmiany, uwarunkowania i konsekwencje , 24/03/1997  Jarosław Jurek

1996

- Jakość jako ekonomiczne kryterium decyzyjne , 29/04/1996  Hermann Witte

- Restrukturyzacja przedsiębiorstw transportowych , 25/03/1996  Juliusz Engelhardt

1993

- Kolej jako element systemu obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego na przykładzie wybranych aglomeracji Polski , 28/06/1993  Michał Kelles-Krauz

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.