Jesteś 16516448 odwiedzającym, odsłon 42847783 | Dzisiaj jest: Czwartek, 9 Grudzień 2021 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USW dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia

2019

- Koncepcja rachunku całkowitego kosztu własności palety ładunkowej płaskiej wielokrotnego użytku; Mariusz SOWA; 04.04.2019; promotor: dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM w Szczecinie

- Wpływ inwestycji szkoleniowych na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim; Arkadiusz NOWAK; 17.01.2019; promotor: prof. dr hab. Aurelia Bielawska, prof. zw.

2018

- Kształtowanie rozwoju gmin w kontekście transportowej i środowiskowej funkcji rzek; Artur POMIANOWSKI; 11.10.2018; promotor: dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US, promotor pomocniczy: dr Anna Drab-Kurowska

- Systemy wsparcia przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim; Wioleta SAMITOWSKA; 10.10.2018; promotor: dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK

- Pośrednictwo ubezpieczeniowe w rozwoju ubezpieczeń na życie; Grażyna SIPIŃSKA; 26.04.2018; promotor: dr hab. Anna Bera, prof. US, promotor pomocniczy: dr Rafał Czyżycki

2017

- Polityka turystyczna w zakresie ograniczania skutków sezonowości na rynku hotelarskim w województwie zachodniopomorskim; Aneta WOLNA-SAMULAK; 16.11.2017; promotor: prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. zw.

- Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju; Elżbieta SZARUGA; 06.07.2017; promotor: prof. dr hab. Elżbieta Załoga, prof. zw.

- Zachowania nabywców indywidualnych sprzętu komputerowego na rynku globalnym; Łukasz KOWALIK; 08.06.2017; promotor: dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

- Determinanty rozwoju usług infobrokerskich w Polsce; Anna WALIGÓRSKA-KOTFAS; 11.05.2017; promotor: dr hab. Grażyna Wolska, prof. US

- Oddziaływanie centrów usług wspólnych na konkurencyjność przedsiębiorstw sektora energetycznego; Grzegorz KINELSKI; 21.02.2017; promotor: dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

- Korzyści ekonomiczno-społeczne zastosowania Internetu szerokopasmowego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Piotr GUTOWSKI; 26.01.2017; promotor: dr hab. Henryk Babis, prof. US

2016

- Naruszanie interesu inwestorów mniejszościowych na rynku kapitałowym; mgr Krzysztof SOPOĆKO; 15.12.2016; promotor: dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB w Poznaniu

- Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy województwa zachodniopomorskiego; mgr Arkadiusz MARCHEWKA; 10.11.2016; promotor: prof. dr hab. Jolanta Zieziula, prof. zw.

- Wybór publiczny jako podstawa racjonalnego gospodarowania zasobami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego; mgr Marcin KĘPA; 11.05.2016; promotor: dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB

- Wykorzystanie funkcji Laplace'a do modelowania rozkładu stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek; mgr Kamila BEDNARZ-OKRZYŃSKA; 20.04.2016; promotor: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. zw.

- Sposoby zwiększania wartości usług dla pasażera komunikacji miejskiej na przykładzie Szczecina; Zuzanna KŁOS-ADAMKIEWICZ; 2016-03-17; promotor: prof. dr hab. Elżbieta Załoga, prof. zw.

2015

- Wykorzystanie ubezpieczeń w transakcjach eksportowych małych i średnich przedsiębiorstw; Hanna SOROKA-POTRZEBNA; 2015-11-12; promotor: prof. dr hab. Aurelia Bielawska, prof. zw.

- Uwarunkowania wejścia przedsiębiorstwa bankowego na rynek finansowy w Polsce; Monika PETTERSEN-SOBCZYK; 2015-11-05; promotor: prof. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. zw.

- Uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce na tle tendencji europejskich; Emilia KUCIABA; 2015-07-01; promotor: prof. dr hab. Elżbieta Załoga, prof. zw.

- Determinanty konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w Polsce; Krystian PIETRZAK, 2015-06-30; promotor: prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw.

- Koncepcja kształtowania systemu transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim; Oliwia PIETRZAK; 2015-06-30; promotor: prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw.

- Polityka promocji w kreowaniu wizerunku produktu turystycznego gmin województwa zachodniopomorskiego; Katarzyna ORFIN, 2015-06-25; promotor: dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US

- Kształtowanie oferty usług edukacyjnych przez wyższe szkoły zawodowe w aspekcie wymogów lokalnego rynku pracy; Magdalena PAWLENIA; 2015-06-11; promotor: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

- Wartościowanie procesów inwestycyjnych w gminach; Magdalena Emilia KONOPELKO; 2015-05-14; promotor: dr hab. Wojciech Downar

- Kształtowanie regionalnych systemów innowacji w Unii Europejskiej; Natalia Irena Gust- Bardon; 2015-03-18; promotor: prof. dr hab. Piotr Niedzielski

- Koncepcja budżetowania kosztów działalności marketingowej przedsiębiorstw branży handlowej; Konrad Kochański; 2015-03-18; promotor: prof. dr hab. Beata Filipiak, prof. zw.

- Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania form zatrudnienia w makro i małych przedsiębiorstwach na przykładzie województwa lubuskiego; Katarzyna Zioło-Gwadera; 2015-03-12; promotor: dr hab. Grażyna Wolska, prof. US

2014

- Czynniki kształtowania regionalnego systemu innowacji w sektorze usług autoryzowanych serwisów samochodowych (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), Ewelina Burzec-Burzyńska, 2014-12-18,promotor: prof. dr hab. Władysław Janasz, prof. zw.

- Efektywność funkcjonowania publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim, Anna Lachowska, 2014-12-11, promotor: prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw.

- E-administracja samorządowa jako sposób poprawy obsługi społeczności lokalnych na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, Agnieszka Tomaszewicz, 2014-11-13, promotor: dr hab. Henryk Babis, prof. US

- Wykorzystanie rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TDABC) w sferze zaopatrzenia usługowych przedsiębiorstw branży budowlanej w Polsce, Łukasz Marzantowicz, 2014-09-18,promotor: dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US

- Kształtowanie logistyki dystrybucji ładunków w obrębie Szczecina w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju, Kinga Kijewska, 2014-10-09, promotor: dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US

- Konkurencyjność produktu turystyki uzdrowiskowej wybranych kurortów zachodniopomorskich w oddziaływaniu na popyt z rynku niemieckiego, Sylwia Mursch, 2014-10-09, promotor: dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US

- Efektywność działalności grup producentów rolnych ziarna zbóż i nasion roślin oleistych województwa zachodniopomorskiego, Magdalena Lazarek-Janowska, 2014-10-16, promotor: prof. dr hab. Jolanta Zieziula

- Polityka przestrzenna gmin jako strategiczny czynnik kreowania rozwoju lokalnego - na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, Marta Szaja, 2014-10-22,; promotor: dr hab. Beata Meyer, prof. US

- Innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach sektora MSP w województwie zachodniopomorskim, Monika WOJTKIEWICZ, 2014-07-03, promotor : dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US

- Koncepcja rozwoju rynku turystyki żeglarskiej w województwie zachodniopomorskim, Aleksandra ŁAPKO, 2014-07-03,promotor : dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US

- Współpraca podmiotów w kreowaniu transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorze Przednie), Anna GARDZIŃSKA, 2014-07-03, promotor : dr hab. Beata Meyer, prof. US

- Jakość usług transportu publicznego instrumentem zmian kultury mobilności w miastach, Aleksandra CIASTOŃ-CIULKIN, 2014-06-11, promotor : dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. Politechniki Krakowskiej,

- Konkurencyjność banków komercyjnych na krajowym rynku finansowym w ocenie klientów detalicznych, mgr Gabriela GURGUL, 2014-06-11, promotor : prof. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. zw.

- Logistyka w tworzeniu łańcucha wartości dla klienta instytucjonalnego Poczty Polskiej,Michał Kuściński, 2014-05-15, promotor: dr hab. Henryk Babis, prof. US

- Pozyskiwanie środków finansowych przez podmioty sektora ekonomii społecznej województwa zachodniopomorskiego, Anna Łukomska-Dziedzic, 2014-04-10, dr hab. Henryk Babis, prof. US

- Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, Maciej Pawłowski, 2014-04-10,  prof. dr hab. Aurelia Bielawska, prof. zw.

- Modele biznesowe w kształtowaniu wartości organizacji (na przykładzie podmiotów wydawniczych sektora kreatywnego metropolii szczecińskiej, Monika Tomczyk , 2014-04-10, prof. dr hab. Władysław Janasz

- Instrumenty ograniczania ryzyka nadużyć w przedsiębiorstwie, Dariusz Pauch, 2014-03-13, prof. dr hab. Aurelia Bielawska, prof. zw.

- Wpływ zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu na pozycję konkurencyjną banków, Małgorzata Tereszczyk- Kaczmarek,  2014-03-13,  prof. dr hab., Krystyna Brzozowska, prof. zw.


2013

- Kształtowanie narzędzi komunikacji marketingowej w szkołach wyższych, Kamila Peszko, 2013-12-19, promotor dr hab. Rosa Grażyna, prof. US

- Finansowanie procesów innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, Grzegorz Biczak, 2013-11-21, promotor dr hab. Janasz Krzysztof, prof. US

- Public relations jako czynnik kształtowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług prawniczych, Monika Hładki, 2013-11-21, promotor dr hab. Rosa Grażyna, prof. US

- Uwarunkowania efektywności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych, Elżbieta Ociepa-Kicińska, 2013-11-21, promotor prof. dr hab. Brzozowska Krystyna, prof. zw.

- Kreowanie wizerunku Urzędu Statystycznego jako profesjonalnego klienta,Agnieszka Brzezińska,2013-10-17, promotor dr hab. Rosa Grażyna, prof. US

- Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce przez właścicieli małych przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, Holger Ivers, 2013-09-17, promotor prof. dr hab. Bielawska Aurelia prof. zw.

- Kreowanie wizerunku Urzędu Statystycznego jako profesjonalnego klienta, Agnieszka Brzezińska, 2013-10-17, dr hab. Rosa Grażyna prof. US.

- Koncepcja oceny efektywności łańcucha dostaw skroplonego gazu ziemnego; Alicja Nerć-Pełka; 2013-07-04; promotor: dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US

- Determinanty funkcjonowania ciężarowego transportu gospodarczego w warunkach rozwoju sektora Transport-Spedycja-Logistyka w Polsce; Agnieszka Wysocka; 2013-07-04; promotor: dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US

- Racjonalizacja komunalnej gospodarki mieszkaniowej w gminach województwa zachodniopomorskiego; Beata Sadowska; 2013-07-04; promotor: dr hab. Jacek Buko, prof. US

- Kapitał intelektualny jako element wartości firm sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego; Joanna Rzempała; 2013-06-18; promotor: dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US

- Program lojalnościowy jako element przewagi konkurencyjnej w relacjach z klientami; Urszula Chrąchol ; 2013-06-06; promotor: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

- Ubezpieczenie business interruption jako instrument zarządzania ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Agnieszka Pawłowska; 2013-05-16; promotor prof. dr hab. Aurelia: Bielawska, prof. zw.

- Identyfikacja relacji ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim; Katarzyna Brzychcy; 2013-05-16; promotor: prof. dr hab. Władysław Janasz, prof. zw.

- System motywacyjny jako warunek kształtowania konkurencyjności Poczty Polskiej; Katarzyna Wieniecka; 2013-04-18; promotor: dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US

- Kreowanie produktu turystyki medycznej w Szczecinie; Jolanta Rab-Przybyłowicz; 2013-04-18; promotor: dr hab. Beata Meyer, prof. US

- Koncepcja oceny innowacyjności przedsiębiorstw sektora usług; Małgorzata Skweres-Kuchta; 2013-03-21; promotor: dr hab. Wojciech Downar, prof. US

- Koncepcja wykorzystania Inteligentnych Systemów Transportowych w usprawnianiu procesów transportowych; Władysław Wojan; 2013-03-21; promotor: prof. dr hab. Józef Perenc, prof. zw.

- Skłonność do ryzyka w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na polskim rynku finansowym; Daria Majewska-Bielecka; 2013-03-21; promotor: prof. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. zw.

- Kształtowanie wartości klienta w pośrednictwie finansowym na rzecz gospodarstw domowych na przykładzie Niemiec; Kuckertz Wolfgang; 2013-02-14; promotor: prof. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. zw.

- Gminne inwestycje infrastrukturalne jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego) Skorwider-Namiotko Jarosław; 2013-01-17; promotor: prof. dr hab. Marianna Dębniewska, prof. zw. WSB w Gdańsku

- Porty bałtyckie jako stymulator rozwoju turystyki morskiej w Polsce; Mańkowski Tomasz; 2013-01-17; promotor: dr hab. Beata Meyer, prof. US

2012

- Marketing terytorialny w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa lubuskiego ; Joanna Pisarewicz; 2012-12-13; promotor: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

- Koncepcja oceny procesu komercjalizacji przedsięwzięć gospodarczych w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości; Katarzyna Łobacz; 2012-11-15; promotor: dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US

- Rynek turystyki uzdrowiskowej w świetle procesu starzenia się ludności; Magdalena Kulbaczewska; 2012-11-15; promotor: dr hab. Mirosława Gazińska, prof. US

- Model oceny sprawności systemu HACCP w sektorze usług gastronomicznych; Karolina Mądry (Kusy); 2012-10-18; promotor: dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US

- Ekonomiczne i społeczne skutki uchylania się osób fizycznych w Polsce od opodatkowania dochodów; Wojciech Leoński; 2012-10-18; promotor: prof. dr hab. Aurelia Bielawska, prof. zw.

- Wpływ konstrukcji podatków dochodowych na decyzje kapitałowe przedsiębiorstw; Paulina Urbanowicz; 2012-07-05; promotor: dr hab. Beata Filipiak, prof. WSB

- Kształtowanie strategii banku komercyjnego w zmieniającym się otoczeniu; Ewa Sługocka; 2012-06-14; promotor: prof. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. zw.

- Marketingowe instrumenty rozwoju turystyki na terenach transgranicznych na przykładzie Euroregionu Pradziad; Bożena Węcka; 2012-05-24; promotor: dr hab. Janusz Marak, prof. WSH

- Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do międzynarodowych standardów rachunkowości; Hanna Ewa
Czaja-Cieszyńska; 2012-04-19; promotor: dr hab. Beata Filipiak, prof. WSB

- Wpływ zastosowania technologii informatycznych na poprawę efektywności łańcucha dostaw w strategii ECR; Jerzy Witold Szkwarek; 2012-03-15; promotor: dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US

- Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Magdalena Kosowska; 2012-02-16; promotor: prof. dr hab. Aurelia Bielawska, prof. zw.

2011

- Komunikacja marketingowa jako determinanta rozwoju klastra; 17/11/2011, Magdalena Sylwia Małachowska, promotor prof. dr hab. Józef Perenc, prof. zw.

- Koncepcja marketingu społecznego na tle zmian w otoczeniu rynkowym na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.; 27/10/2011, Izabela Auguściak, promotor dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

- Perspektywy rozwoju alternatywnego systemu obrotu New Connect; 27/10/2011, Dominika Kordela, promotor prof. dr hab. Aurelia Bielawska, prof. zw.

- Controlling jako instrument wzrostu efektywności gospodarki finansowej w gminach; 07/07/2011, Joanna Lucyna Radziwon, promotor prof. dr hab. Adam Szewczuk, prof. zw.

- Usługi pośredników finansowych w dziedzinie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez przedsiębiorstwa sektora MSP, 16/06/2011, Jürgen Lohmüller, promotor prof. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. zw.

- Koncepcja rozwoju pasażerskich przewozów promowych pomiędzy Polską a Skandynawią w aspekcie wzrostu konkurencyjności transportu lotniczego, 16/06/2011, Marta Mańkowska, promotor dr hab. Jerzy Wronka, prof. US

- Model oceny efektywności ekonomicznej systemów e-learingowych w procesie kształtowania kapitału intelektualnego, 12/05/2011, Anna Kępińska-Jakubiec, promotor dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US

- Mierzenie efektywności usług komunalnych, 12/05/2011, Agnieszka Kwarcińska, promotor prof. dr hab. Adam Szewczuk, prof. zw.

- Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produktu turystyki biznesowej w województwie zachodniopomorskim, 24/02/2011, Marta Sidorkiewicz, promotor dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US

2010

- Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce, 16/12/2010, Wojciech Paweł Lewicki, promotor dr hab. Jerzy Wronka, prof. US

- Wykorzystanie public relations w polskim niepublicznym szkolnictwie wyższym w aspekcie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych, 9/12/2010, Ewa Barbara Pawlak, promotor dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

- Kierunki zmian w finansowaniu działalności dydaktycznej szkół wyższych w Polsce, 21/10/2010 Anna Czekirda, promotor prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw.

- Kierunki rozwoju polskiego transportu kolejowego po wejściu do Unii Europejskiej, 21/10/2010 Arkadiusz Drewnowski, promotor prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw.

- Narzędzia oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 21/10/2010, Małgorzata Saar, promotor prof. dr hab. Adam Szewczuk, prof. zw.

- Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych, 08/07/2010; Izabela Maria Ostrowska, promotor dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

- Narzędzia klasy CRM jako instrumenty kształtowania konkurencyjności i innowacyjności MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, 17/06/2010, Rafał Szymański, promotor dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US

- Logistyczne determinanty funkcjonowania Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej; 15/04/2010; Konrad Michalski, promotor dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US

2009

- Fiskalne determinanty samofinansowania inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw, 12/11/2009, Mariusz Nowak, promotor prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw.

- Sterowanie należnościami przedsiębiorstw branży piwowarskiej, 12/11/2009, Jacek Folga, promotor prof. dr hab. Aurelia Bielawska, prof. zw.

- Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości, 12/11/2009, Małgorzata Cieciura, promotor dr hab. Beata Filipiak, prof. US

- Polityka wspomagania funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, 15/10/2009, Tomasz Lipczyński, promotor dr hab. Wojciech Olejniczak, prof. ZUT

- Pozycja małych banków na współczesnym rynku usług finansowych, 15/10/2009, Agnieszka Bretyn, promotor prof. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. zw.

- Rynkowe przekształcenia polskich instytucji świata sztuki, 02/07/2009, Anna Rogozińska, promotor prof. dr hab. Józef Perenc, prof. zw.

- Koncepcja markowego produktu turystycznego strefy przygranicznej województwa śląskiego, 02/07/2009, Anna Nitkiewicz-Jankowska, promotor dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US

- Kształtowanie systemu obsługi komunikacji Gorzowa Wielkopolskiego, 02/07/2009, Roman Maksymiak, promotor dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US

- Strategia rozwoju Poczty Polskiej w warunkach globalizacji rynku usług pocztowych, 02/07/2009, Marek Gogołkiewicz, promotor dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US

- Determinanty kształtowania inwestycji w infrastrukturę turystyczną w województwie dolnośląskim, 14/05/2009, Mirosław Januszewski, promotor dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US

- Oddziaływanie otoczenia rynkowego na strategię Telekomunikacji Polskiej, 16/04/2009, Anna Korzeniewska, promotor prof. dr hab. Roman Czaplewski, prof. zw.

- Wpływ obciążeń fiskalnych na kondycję przedsiębiorstw bankowych w Polsce i Niemczech, 15/01/2009, Katarzyna Stieger, promotor prof. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. zw.

2008

- Skuteczność oddziaływania rozwoju teleinformatyki na formy działalności handlowej  , 23/10/2008  Tomasz Wierenko

- System sprzedaży usług dla segmentu klientów indywidualnych publicznego operatora telekomunikacyjnego, 23/10/2008, Iwona Kurkiewicz, promotor prof. dr hab. Roman Czaplewski

- Oddziaływanie otoczenia na zachowania rynkowe Poczty Polskiej w segmencie przesyłek, 23/10/2008, Krystyna Stańczak, promotor dr hab. Henryk Babis

- Efektywność fuzji i przejęć spółek na polskim rynku kapitałowym, 29/09/2008, Anna Owidia Surmacz, promotor prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

- Racjonalizacja przewozów pasażerskich w aglomeracji szczecińskiej  , 20/06/2008  Jolanta Sułek

- Wpływ zasobów finansowych na rozwój gminnej samorządności  , 18/06/2008  Bogdan Wankiewicz

- Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wzrostu innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim, 18/06/2008, Joanna Markiewicz, promotor dr hab. Piotr Niedzielski

- Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki Polskie Linie Kolejowe S.A  , 17/04/2008  Włodzimierz Siekierski

- Badanie zależności pomiędzy cyklami gospodarczymi a rynkiem frachtowym wybranych ładunkow masowych  , 17/04/2008  Natalia Wagner

- Doskonalenie jakości usług jako instrument przystosowania hoteli do potrzeb rynku - na przykładzie aglomeracji trójmiejskiej , 17/04/2008  Aleksandra Grobelna

- Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego , 19/03/2008  Magdalena Kogut-Jaworska

- Ewolucja państwa opiekuńczego w Niemczech - Implikacje dla polityki społeczno-gospodarczej Polski , 29/02/2008  Lilianna Jodkowska

- Ekonomiczne skutki audytu i kontroli w działalności państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska , 29/02/2008  Sławomir Kotylak

2007

- Personel jako instrument kształtowania celów marketingowych Poczty Polskiej , 27/11/2007  Agnieszka Nowocień

- E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych w Polsce , 11/10/2007  Maciej Czaplewski

- Koncepcja systemu logistyki miejskiej Szczecina , 11/10/2007  Blanka Tundys

- Racjonalizacja systemu finansowania działalności gminnych jednostek oświatowych , 02/07/2007  Edyta Tomaszek

- Organizacje pozarządowe we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości , 02/07/2007  Jerzy Ruszała

- Promocja produktu turystycznego wybranych miast nadbałtyckich , 02/07/2007  Adam Pawlicz

- Skuteczność oddziaływania banku centralnego na politykę banków komercyjnych na przykładzie Narodowego Banku Polskiego , 10/05/2007  Małgorzata Piwnicka

- Koncepcja obsługi sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez agencje reklamowe , 19/04/2007  Anna Szwajlik

- Wpływ zarządzania wiedzą na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle porównań międzynarodowych , 18/01/2007  Nicole Graf

2006

- Efektywność systemu jakości usług w miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych , 14/12/2006  Wojciech Kordys

- Efektywność systemu dystrybucji produktów techniki grzewczej , 23/11/2006  Marzena Frankowska

- Kształtowanie marki produktu jako elementu przewagi konkurencyjnej na polskim rynku farb , 26/10/2006  Arkadiusz Moroz

- Zachowania konsumenckie w strategiach marketingkowych komercyjnych instytucji edukacyjnych , 26/10/2006  Ewa Flejterska

- Efektywność restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Analiza komparatywna instrumentarium wspierającego proces restrukturyzacji finansowej na przykładzie Polski i USA , 04/09/2006  Małgorzata Porada-Rochoń

- Metoda wartościowania terenów przydatnych dla funkcji portowych , 04/09/2006  Tomasz Głuszko

- Koncepcja marketingu partnerskiego w rozwoju bankowości korporacyjnej w Polsce (na przykładzie wybranych banków) , 20/06/2006  Marek Czyż

- Wpływ kapitału zagranicznego na efektywność funkcjonowania banków w Polsce , 08/06/2006  Anna Rosa

- Koncepcja modyfikacji działań marketingowych w stacjonarnej opiece zdrowotnej , 11/05/2006  Renata Gajdecka

2005

- Metody pozyskiwania kapitału przez spółki publiczne , 29/11/2005  Piotr Minkowski

- Analiza zmian w zachowaniach konsumentów na rynku dóbr i usług turystycznych , 17/11/2005  Katarzyna Majchrzak

- Współpraca na lokalnych rynkach pracy województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego , 20/10/2005  Agnieszka Kiernożycka-Sobejko

- Koncepcja e-biznesu w przedsiębiorstwach hotelarskich w województwie zachodniopomorskim , 20/10/2005  Leszek Gracz

- Wpływ strategii dywersyfikacji działalności na efektywność funkcjonowania holdingu na przykładzie Holdingu Elektrim , 20/10/2005  Agata Suskiewicz-Jach

- Zmiany polskiego rynku usług telekomunikacyjnych na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską , 27/09/2005  Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

- Koncepcja rozwoju regionalnej polityki turystycznej na przykładzie województwa lubuskiego , 27/09/2005  Sabina Ren

- Koncepcja rozwoju systemu informacji w regionalnej gospodarce turystycznej , 27/09/2005  Romuald Ziółkowski

- Restrukturyzacja finansowa jako metoda przetrwania i rozwoju organizacji gospodarczych , 27/09/2005  Grzegorz Dorozik

- Kształtowanie produktu turystyki uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim , 05/07/2005  Agnieszka Lewandowska

- Informatyzacja jako instrument rozwoju działalności marketingowej Poczty Polskiej , 05/07/2005  Waldemar Kuta

- Elektroniczna logistyka zaopatrzenia w małych i średnich przedsiębiorstwach , 28/06/2005  Kerstin Kellermann

- Kształtowanie pasażerskiego systemu transportowego w regionie lubuskim , 28/06/2005  Jolanta Laskowska

- Ocena efektywności zastosowania analizy portfelowej na giełdzie papierów wartościowych , 09/06/2005  Rafał Bródka

- Handel internetowy jako obszar dywersyfikacji działalności krajowego operatora pocztowego , 10/02/2005  Anna Drab-Kurowska

2004

- Strategie pośredników finansowych na rynku papierów dłużnych , 16/12/2004  Izabela Kidacka

- Aspekty ekonomiczne mobilności kadr kierowniczych , 18/11/2004  Zbigniew Witaszek

- Problemy dostosowania polskiego rynku pocztowego do standardów Unii Europejskiej , 18/11/2004  Czesław Kowalski

- Strategie marketingowe na rynku usług komplementarnych dla budownictwa , 14/10/2004  Marcin Likierski-Szmyciński

- Możliwości aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej w obsłudze portów ujścia Odry , 06/07/2004  Krzysztof Woś

- Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach transportu kolejowego , 06/07/2004  Jerzy Kowalczyk

- Zastosowanie metod ilościowych w badaniu sposobów wykorzystania Internetu przez międzynarodowych przewoźników transportu drogowego , 06/07/2004  Marcin Hundert

- Wpływ jakości programów rozgłośni radiowych na ich pozycję rynkową , 06/07/2004  Adam Rudawski

- Budżetowanie jako metoda racjonalizacji gospodarowania w Poczcie Polskiej , 17/06/2004  Joanna Drobiazgiewicz

- Międzynarodowy korytarz transportowy w rozwoju regionu przygranicznego , 15/04/2004  Wojciech Drożdż

- Możliwość zwiększenia udziału polskich portów morskich w realizacji morsko-lądowych łańcuchów transportowych w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB) , 15/04/2004  Anna Galor

- Ocena preferencji w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego w Polsce , 11/03/2004  Aneta Sokół

- Efektywność współpracy kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw z bankami w świetle doświadczeń Polski i Niemiec , 12/02/2004  Robert Rumiński

- Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorców , 12/02/2004  Anna Bera

- Struktura holdingowa jako instrument usprawniający funkcjonowanie przedsiębiorstwa wielozakładowego , 15/01/2004  Jolanta Lubomska-Kalisz

- Controlling jako instrument sterowania płynnością finansową przedsiębiorstw spedycyjnych , 15/01/2004  Sławomir Zarębski

- Wykorzystanie metod statystycznych w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Szczecinie , 15/01/2004  Rafał Klóska

- Metody ilościowe w badaniu wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Polsce , 15/01/2004  Rafał Czyżycki

2003

- Determinanty regionalnej polityki społeczno-gospodarczej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego , 10/12/2003  Ireneusz Jaźwiński

- Doskonalenie rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie przemysłu motoryzacyjnego , 10/12/2003  Andrzej Kwintowski

- Racjonalizacja usług finansowych świadczonych przez Pocztę Polską , 13/11/2003  Stefania Magdzicka

- Metody oceny efektywności outsourcingu w przedsiębiorstwach (na przykładzie Zakładów Chemicznych "Police" S.A.) , 23/10/2003  Artur Rzempała

- Zakres i skutki konkurencji na polskim rynku usług telekomunikacyjnych , 27/09/2003  Piotr Ładny

- Metody oceny trwałości istnienia przedsiębiorstwa , 10/07/2003  Dariusz Mencel

- Koncepcja marketingu usług w przewozach promowych w Polsce (na przykładzie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.) , 10/07/2003  Aneta Wencel

- Koncepcja systemu zarządzania finansami w Banku Gospodarstwa Krajowego , 18/06/2003  Anna Lewińska

- Strategie podnoszenia konkurencyjności gmin w zmiennych warunkach otoczenia , 18/06/2003  Magdalena Zioło

- Koncepcja racjonalizacji pasażerskich przewozów w aglomeracji Trójmiasta , 17/04/2003  Daniel Abramczuk

- Rola służby oddawczej w strategii jakości usług Poczty Polskiej, 17/04/2003, Kazimierz Hirsz, promotor dr hab. Aleksander Panasiuk

- Czynnik ludzki w procesie tworzenia kompleksowego systemu jakości w przedsiębiorstwie bankowym , 17/04/2003  Damian Delekta

- Ograniczenie ryzyka finansowego w działalności handlowej producenta , 20/03/2003  Anna Olkiewicz

- Konkurencyjność polskich spedytorów w warunkach integracji Polski z Unią Europejską , 20/02/2003  Tomasz Kwarciński

- Naturalna stopa bezrobocia we współczesnej gospodarce , 16/01/2003  Karolina Drela

- Efektywność obligacji komunalnych jako źródła finansowania inwestycji w gminie , 16/01/2003  Rafał Manikowski

2002

- Problemy wspomagania decyzji finansowych w oparciu o systemy informatyczne , 12/12/2002  Tomasz Norek

- Strategie marketingowe firm turystycznych regionu szczecińskiego na tle przemian zachodzących w strukturze konsumpcji społeczeństwa polskiego , 12/12/2002  Agnieszka Smalec

- Kształtowanie zasobów finansowych jednostek samorządu terytorialnego , 12/12/2002  Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

- Ekonomiczne aspekty wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze wyspy Wolin , 14/11/2002  Bogusław Tomczyk

- Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w transporcie poprzez system partnerstwa publiczno-prywatnego , 17/10/2002  Werner Schmorleiz

- Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce , 24/09/2002  Hanna Janowska

- Marketingowe metody aktywizacji sprzedaży nowych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez TP S.A. , 24/09/2002  Iwona Windekilde

- Szanse i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sektorze usług , 24/09/2002  Magdalena Majchrzak

- Rachunek kosztów w Poczcie Polskiej jako instrument dostarczania informacji zarządczych , 24/09/2002  Maria Kin

- Turystyka jako stymulator rozwoju gospodarczego makroregionu zachodniopomorskiego , 04/07/2002  Dawid Milewski

- Efektywność współczesnych kanałów dystrybucji produktów bankowych , 04/07/2002  Przemysław Pluskota

- Efektywność finansowania przedsiębiorstwa kapitałem uzyskanym z emisji krótkoterminowych papierów dłużnych , 04/07/2002  Danuta Zawadzka

- Metodyka przygotowania organizacyjno-ekonomicznego przedsiębiorstwa do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego , 04/07/2002  Rafał Gizdra

- Wpływ systemu informacji księgowej na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa , 04/07/2002  Magdalena Ossowska

- Skuteczność instrumentów kontroli zapasów w przedsiębiorstwach przemysłowych , 04/07/2002  Piotr Szczypa

- Model turystyki wiejskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego , 13/06/2002  Agnieszka Bott-Alama

- Metodyka oceny rentowności linii kolejowych o małym natężeniu przewozów , 13/06/2002  Piotr Siedlecki

- Determinanty rozwoju terminalu kontenerowego w zespole portowym Szczecin - Świnoujście , 13/06/2002  Izabela Kotowska

- Relacje ekonomiczno-społeczne między gminą miasta portowego a portem morskim na przykładzie Szczecina i Świnoujścia , 13/06/2002  Michał Pluciński

- Usługi telekomunikacyjne jako instrument promocji i sprzedaży usług przez przedsiębiorstwo hotelarskie , 13/06/2002  Daniel Szostak

- Związki preferencji i siły nabywczej klientów z segmentacją rynku bezalkoholowych napojów orzeźwiających , 23/05/2002  Gabriel Kruk

- Wpływ racjonalnego gospodarowania przedsiębiorstw na ochronę środowiska naturalnego , 23/05/2002  Anna Wiktorowska-Jasik

- Wpływ instytucji brokera na rozwój ubezpieczeń w Polsce , 23/05/2002  Zdzisław Obstawski

- Efektywność i skuteczność promocji produktów Areco-Sweden , 18/04/2002  Agnieszka Wala

- Modelowanie procesu dystrybucji ubezpieczeń majątkowych (na przykładzie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.) , 18/04/2002  Paweł Kaliciak

- Wpływ preferencji podatkowych i niepodatkowych na działalność zakładów pracy chronionej , 21/03/2002  Jerzy Manduk

- Dystrybucja i promocja usług jako czynniki kształtujące pozycję rynkową pocztowego operatora publicznego , 21/02/2002  Anna Tokarz

2001

- Wielokryterialna analiza lokalizacji terminalu międzynarodowych przewozów multimodalnych w węźle szczecińskim , 13/12/2001  Bogusz Wiśnicki

- Koncepcja strategii marketingowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. na krajowym rynku ubezpieczeń majątkowych , 08/11/2001  Mieczysław Łozowski

- Problemy globalizacji gospodarczej , 08/11/2001  Anna Grabowska-Pieśla

- Dywersyfikacja działalności gospodarczej jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa w sektorze usług , 11/10/2001  Małgorzata Gałązka-Sobotka

- Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej na system transportowy regionu pilskiego w latach dziewięćdziesiątych , 11/10/2001  Krzysztof Małachowski

- Współczesne aspekty obniżania terenochłonności transportu , 25/09/2001  Marek Kapica

- Gospodarowanie personelem w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP , 25/09/2001  Ryszard Jurkowski

- Model wariantowania planu budżetu gminy w oparciu o system komputerowy , 04/09/2001  Adam Stecyk

- Warunki rozwoju turystyki na Pomorzu Zachodnim , 05/07/2001  Małgorzata Brojak-Trzaskowska

- Wpływ systemu podatkowego na wzrost i rozwój gospodarczy Polski , 05/07/2001  Adam Duda

- Efekty rozwoju współpracy przygranicznej na przykładzie Euroregionu "Pomerania" , 05/07/2001  Małgorzata Matlegiewicz

- Kredyt hipoteczny jako forma finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce , 19/06/2001  Ilona Grabań

- Ekonomiczno-organizacyjne aspekty wdrożenia elektronicznej wymiany informacji w zakresie eksploatacji floty (na przykładzie Polskiej Żeglugi Morskiej) , 18/06/2001  Krzysztof Osiński

- Marketingowe strategie rozwoju usług medycznych w Polsce , 11/01/2001  Joanna Hołub-Iwan

2000

- Zastosowanie metod ilościowych w procesie przewidywania zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa , 05/10/2000  Krzysztof Michaluk

- Model marketingowego zarządzania Rejonowym Urzędem Poczty , 06/09/2000  Marek Borowicz

- Zarządzanie aktywami banku komercyjnego z punktu widzenia ryzyka kredytowego , 27/06/2000  Ewa Rogowska

- Szanse i zagrożenia związane z integracją Polski z Unią Europejską na przykładzie doświadczeń Hiszpanii i Portugalii , 27/06/2000  Piotr Wahl

- Instrumenty stymulujące strategie rozwojowe w przedsiębiorstwach transportu samochodowego , 18/05/2000  Waldemar Gajda

- Rynkowe przesłanki wykorzystania nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych w Polsce , 13/04/2000  Grzegorz Stępień

- Indywidualizacja produktów bankowych dla gospodarstw domowych jako strategia marketingowa nowoczesnej bankowości (na przykładzie banków niemieckich) , 16/03/2000  Wolfgang Westermann

1999

- Alians strategiczny jako czynnik dynamizowania rozwoju Telekomunikacji Polskiej SA , 18/11/1999  Andrzej Grzebieniak

- Regulacja rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych w Niemczech , 18/11/1999  Heinz Berger

- Produkt turystyczny i jego wpływ na budżety terenowe gmin nadmorskich regionu słupskiego , 28/06/1999  Dariusz Fijałkowski

- Wpływ doboru kadr na pracę w transporcie i łączności na przykładzie PPUP Poczta Polska , 28/06/1999  Eleonora Skonieczna

- Ocena i kierunki zmian w zarządzaniu komunikacją miejską w gminie Radom , 25/06/1999  Bożena Grad

- Koncepcja zastosowania franchisingu w organizacji dystrybucji usług pocztowych świadczonych przez przedsiębiorstwo Poczta Polska , 25/06/1999  Tomasz Sondej

- Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania budowy autostrad w Polsce na przykładzie autostrady A-3 , 25/06/1999  Wojciech Bal

- Metodyka oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych przy finansowaniu krótkookresowym , 11/02/1999  Marek Dylewski

1998

- Dostosowanie polskiej bankowości komercyjnej do standardów Unii Europejskiej , 10/12/1998  Beata Świecka

- Koncepcje rozwoju produktu turystycznego Pojezierza Kaszubskiego ze szczególnym uwzględnieniem Rejonu Jezior Raduńskich , 10/12/1998  Marzena Wanagos

- Czynniki kształtowania zasobów ludzkich w PPUP Poczta Polska na przykładzie okręgu szczecińskiego , 16/09/1998  Danuta Sameluk

- System zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie usługowym (na przykładzie RUP Lublin) , 16/09/1998  Izabela Maj

- Ekorozwój jako kryterium polityki transportowej , 26/06/1998  Tadeusz Kopta

- Efektywność wykorzystania informatyki do kontroli rozliczeń obrotu przekazowego w Poczcie Polskiej , 16/06/1998  Wojciech Pokora

- Determinanty kształtowania poziomu zapasów w przedsiębiorstwie produkującym artykuły spożywcze w świetle logistyki, 16/04/1998, Dariusz Milewski, promotor prof. zw. dr hab. Hubert Bronk

- Problemy strategiczne polskich firm spedycji międzynarodowej na rynkach europejskich w świetle logistyki, 12/02/1998, Izabela Dembińska-Cyran, promotor prof. dr hab. Marek Ciesielski

- Model ekonomicznego wykształcenia w gospodarce rynkowej na przykładzie RFN. (Modell der ökonomischen Ausbildung in der Marktwirtschaft am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland) , 15/01/1998  Detfel Graessner

1997

- Racjonalizacja dostaw produktów ropopochodnych z Gdańskich Zakładów Rafineryjnych , 27/11/1997  Stanisław Dorobek

- Zarządzanie zmianami w organizacjach gospodarczych (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw gospodarki morskiej) , 15/10/1997  Leszek Bursiak

- Strategie działań dostosowawczych niemieckich i polskich przedsiębiorstw transportu samochodowego do wymogów rynku transportowego Unii Europejskiej , 22/09/1997  Hans Lebek

- Logistyka jako sposób kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa produkcyjnego, 22/09/1997 Beata Milewska, promotor prof. zw. dr hab. Hubert Bronk,

- Determinanty gospodarowania finansami publicznymi (na przykładzie miasta Szczecina) , 12/06/1997  Piotr Lewandowski

- Metody kształtowania zasobów i struktur organizacyjnych firm w ciężarowym transporcie samochodowym , 09/04/1997  Maciej Cieślicki

- Zarządzanie personelem ppup Poczta Polska , 13/03/1997  Jacek Buko

- Ekonomiczna efektywność obsługi transportowej poczty przez transport kolejowy i samochodowy, 13/03/1997, Grażyna Wolska, promotor dr hab. Henryk Babis,

1996

- Koncepcja komputerowego systemu dystrybucji i rezerwacji usług w obsłudze podróżnych, 10/10/1996, Ireneusz Marganiec, promotor prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk,

- Koncepcja zastosowania systemu przewozów multimodalnych w Syrii, 10/10/1996, Sliba Sayr, promotor prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk,

- Marketingowe aspekty kształtowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce , 26/09/1996  Wiesław Maziarz

- Finansowanie odnowy taboru w małych i średnich przedsiębiorstwach towarowego transportu samochodowego , 26/06/1996  Joanna Michniak

- Uwarunkowanie rozwoju tranzytu przez porty morsko-rzeczne ujścia Odry, 13/06/1996, Marszałek Elżbieta, promotor dr hab. Eugeniusz Mazur

1995

- Przestrzenne i społeczno-ekonomiczne warunki rozwoju transportu w aglomeracjach miejskich, na przykładzie aglomeracji szczecińskiej , 14/12/1995  Beata Meyer

- Strategia finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego, 21/09/1995, Beata Filipiak-Dylewska, promotor prof. dr hab. Adam Szewczuk,

- Kierunki restrukturyzacji transportu samochodowego w Etiopii, 21/09/1995, Asaminew Alemu, promotor prof. dr hab. Adam Szewczuk,

- Model organizacji przewozów ładunków w transporcie samochodowym w warunkach bezdokumentacyjnego obiegu informacji, 29/06/1995, Bogusław Madej dr hab. Henryk Babis,

- Koncepcja działalności marketingowej przedsiębiorstwa PKP w międzynarodowych przewozach towarowych, 29/06/1995, Grażyna Rosa, promotor prof. dr hab. Józef Perenc,

- Metodyka kształtowania struktury kapitału w międzymiastowej komunikacji samochodowej w Polsce, 20/04/1995, Wojciech Downar, promotor prof. dr hab. Wojciech Bąkowski,

- Koncepcja zmian w organizacji i funkcjonowaniu sprzedaży towarowych usług transportowych w przedsiębiorstwie PKP, 20/04/1995, Anita Mutwil, promotor prof. dr hab. Józef Perenc,

- Kierunki i metody aktywizacji portów morskich o znaczeniu lokalnym na przykładzie Elbląga i portów Zalewu Wiślanego, 20/04/1995, Dariusz Waldziński, promotor prof. dr hab. Andrzej Tubielewicz

1994

- Efektywność ekonomiczna zakupu licencji dla polskiego kolejnictwa , 28/06/1994  Piotr Niedzielski

- Determinanty powodzenia systemu logistycznego obsługującego strumień ładunków w warunkach polskich , 28/06/1994  Mariusz Jedliński

- Model rozkładu jazdy autobusów w warunkach zmieniającego się popytu na międzymiastowe przewozy pasażerskie , 28/06/1994  Izabella Mitraszewska

- Transport morski i śródlądowy w przekształceniach systemu transportowego Republiki Zair , 12/05/1994  Marcel Kamba-Kibatshi

1992

- Transportochłonność poczty jako czynnik kształtowania efektywności P.P.U.P. POCZTA POLSKA , 10/12/1992  Aleksander Panasiuk

- Model symulacyjny ruchu pociągów na sieci kolejowej dla potrzeb regulacji, 10/12/1992, Stanisław Krawiec, promotor dr hab. Krzysztof Chwesiuk

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.