Jesteś 16395943 odwiedzającym, odsłon 42722267 | Dzisiaj jest: Piątek, 22 Październik 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2014-06-30
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10-11 czerwca 2014 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu”. Wydarzenie to było wspólnym przedsięwzięciem czterech instytucji: Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie. Było to unikalne naukowe spotkanie, które połączyło cztery środowiska: Naukowców ze Szczecina, Krakowa, Warszawy i Zielonej Góry, Instytucji z województwa zachodniopomorskiego i Warszawy, Przedsiębiorców/Praktyków oraz Beneficjentów programów PO KL województwa zachodniopomorskiego.

Organizowana Konferencja miała szczególny charakter, ponieważ dotyczyła kapitału ludzkiego. Jak mawiał Arystoteles: „Pragnienie wiedzy leży w głębi ludzkiej natury”. Warto więc pamiętać, że kapitał ludzki pełni strategiczną rolę w organizacji oraz oddziałuje na kapitał strukturalny, który uważany jest za potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej. Dlatego jakość ludzi przesądza zawsze o sukcesie przedsiębiorstwa, regionu czy kraju. Systemy zarządzania w firmach są takie, jaka jest jakość kapitału ludzkiego w nich pracujących. Stąd zasadne stało się podjęcie szerokiego zakresu działań zmierzających do kompleksowej diagnozy sytuacji, formułowania i implementacji strategii oraz oceny możliwości, jakie stwarza kapitał ludzki w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.
 Konferencja odbywała się w czterech panelach tematycznych: w I dniu konferencji „Zachodniopomorski rynek pracy” i „Młodzi na rynku pracy”, w drugim „Long, Live, Learning” i „HR, flexicurity”.
Konferencja rozpoczęła się w auli  im. prof. zw. dr hab. Adama Szewczuka. Po przywitaniu uczestników konferencji oraz zaproszonych gości  przez Pana Dziekana WZiEU US prof. dr hab. Piotra Niedzielskiego, partnerów konferencji: Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Pana Andrzeja Przewodę, Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Panią Annę Świebocką-Nerkowską i Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jerzego Bartnika, głos zabrał Przewodniczący Konferencji Pan prof. dr. hab. Wojciech Downar (Prodziekan Wydziału, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego), otwierając oficjalnie konferencję.

Moderatorem niniejszego wydarzenia był Pan Zbigniew Kamrat, który moderował całość konferencji i czuwał nad prawidłową realizacją niniejszego przedsięwzięcia.
W pierwszym dniu konferencji, 10 czerwca 2014 roku, odbyły się dwa panele dyskusyjne dotyczące zachodniopomorskiego rynku pracy, a także sytuacji młodych na rynku pracy.
W panelu dotyczącym Zachodniopomorskiego rynku pracy, swoje prezentacje przedstawili: Pan Andrzej Przewoda - Dyrektor WUP w Szczecinie, który omówił m.in. stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 - 2013 w województwie zachodniopomorskim a także osiągnięte wskaźniki w ramach programu i Pan dr Marcin Kocór z Uniwersytetu Jagiellońskiego, poruszając kwestie dotyczące zapotrzebowania pracowników i możliwości ogólnopolskiego i zachodniopomorskiego rynku pracy. Na zakończenie pierwszego panelu odbyła się debata moderowana przez Panią Monikę Dawid-Sawicką. W debacie udział wzięli eksperci, którzy rozmawiali na temat możliwości rozwoju rynku pracy w województwie zachodniopomorskim: Pan Andrzej Przewoda - Dyrektor WUP w Szczecinie, Pan dr Marcin Kocór z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pani Wanda Grochowska-Skonieczna -Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, Pani Jolanta Bogutyn-Przybyszewska z Unikadr w Szczecinie, Pan Mirosław Rommel - HR Manager NordGlass Sp. z o. o. oraz Pan Michał Szostkowski - Dyrektor HR Cargotec Poland Sp. z o. o.
W drugiej części konferencji (Młodzi na rynku pracy) można było usłyszeć i zobaczyć prezentacje: Pani dr Katarzyna Brzychcy - Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, omawiającej m.in. osiągnięte wskaźniki wsparcia osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 - 2013 oraz Pani Patrycji Antosz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, poruszającej kwestie dotyczące oczekiwań, aspiracji i wyborów edukacyjnych osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy. Drugi panel zakończyła debata, którą moderowała Pani Monika Dawid-Sawicka. W trakcie debaty udział wzięli zaproszeni eksperci rozmawiający na temat możliwości rozwoju osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy: Pani dr Katarzyna Brzychcy- Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Pani Patrycja Antosz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pani Katarzyna Erlichowska z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego a także Pani Kamila Suchodolska z Head of Resources - DGS Poland Sp. z o. o.
Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był przygotowany dla wszystkich uczestników spektakl teatralny w Teatrze Polskim w Szczecinie, który pozostawił we wspomnieniach przybyłych gości niezapomniane wrażenia.
W drugim dniu konferencji, 11 czerwca 2014 roku, odbyły się dwa panele dyskusyjne dotyczące: Live Long Learning (LLL) a także Human resources (HR), flexicurity.
      W panelu pierwszym swoje prezentacje na temat kształcenia ustawicznego zaprezentowali: Pani Elżbieta Moskal - Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej i Pani dr Barbara Worek z Uniwersytetu Jagiellońskiego (przy pomocy urządzeń teleinformatycznych - wideokonferencji połączono się z Krakowem i z Panią doktor). Panel ten zakończył się debatą, której moderatorem była Pani Monika Dawid-Sawicka. W trakcie debaty udział wzięli eksperci rozmawiający o wyzwaniach kształcenia ustawicznego na zachodniopomorskim rynku pracy: Pani Anna Świebocka-Nerkowska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Pan dr Krzysztof Osiński z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Pan Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan dr Tomasz Norek - Prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego i Pani Jolanta Bogutyn-Przybyszewska z Unikadr w Szczecinie.
    Drugi panel na temat HR oraz flexicurity był przyczynkiem do prezentacji Pani Marty Gałązki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która omówiła szkolenia i rozwój - strategie stosowane przez pracodawców. Odbyła się także debata moderowana przez Panią Monikę Dawid-Sawicką. Do debaty zaproszono ekspertów, którzy rozmawiali na temat potrzeb pracodawców na zachodniopomorskim rynku pracy: Pan Wojciech Sekulski - Dyrektor Personalny Weber Polska Sp. z o. o., Pani Marta Gałązka - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Pani Małgorzata Głębocka-Szurko z firmy MGS.
Na zakończenie ostatniego dnia konferencji zostały również zaprezentowane m.in. informacje na temat nowego okresu programowania 2014 -2020 w województwie zachodniopomorskim  przez Panią Annę Świebocką-Nerkowską - Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Panią dr Katarzynę Brzychcy Wicedyrektora ds. EFS WUP w Szczecinie. Także Pan Wojciech Sekulski - Dyrektor Personalny Weber Polska Sp. z o.o. przedstawił problematykę związaną z zarządzaniem zmianą przez wartości czyli transformacją procesów biznesowych i kształtowaniem liderów zmian w odpowiedzi na wyzwania rynkowe. Ważnym elementem ostatniego panelu była również prezentacja dotycząca flexicurity jako części europejskiego modelu gospodarczego i społecznego, która została przedstawiona przez Pana Grzegorza Śmigielskiego z Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.
Konferencja stanowiła impuls do dyskusji na temat przyszłej koncentracji wydatkowania środków unijnych w kontekście potrzeb i wyzwań, przed jakimi stoi region zachodniopomorski. Stworzyła również przedstawicielom świata nauki, biznesu, organizacji społecznych i decydentom możliwość podzielenia się swoimi poglądami - zarówno w obszarze rynku pracy, jak i kształcenia oraz rozwoju województwa zachodniopomorskiego.
Na koniec dwudniowej konferencji, jako podsumowanie wspólnych debat i rozważań na temat rozwoju zachodniopomorskiego rynku pracy, odbyły się finały dwóch konkursów zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie: konkurs „Kraina przygód z EFS”, którego celem było przygotowanie gier planszowych związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przez dzieci i młodzież szkół podstawowych IV-VI a także młodzież szkół gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego oraz konkurs „Środki z EFS zmieniły moje życie”, polegający na przygotowaniu artykułów/reportaży prasowych, telewizyjnych a także radiowych przez dziennikarzy województwa zachodniopomorskiego. Nagrody wraz z wyróżnieniami dla laureatów zostały wręczone przez Panią dr Katarzynę Brzychcy (Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie) i Panią Annę Świebocką-Nerkowską (Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Wszyscy zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć wystawę nagrodzonych gier planszowych i porozmawiać na temat wspólnych doświadczeń dotyczących przygotowania niniejszych prac konkursowych.
Dziękujemy Wszystkim prelegentom, gościom i uczestnikom konferencji oraz współorganizatorom, że zaszczycili nas Państwo udziałem w Konferencji.

wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.