Jesteś 16317408 odwiedzającym, odsłon 42639384 | Dzisiaj jest: Wtorek, 21 Wrzesień 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2013-10-03
Test wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym

Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie wraz  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim - Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług,   zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących na uczelniach funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz studentów studiujących na kierunkach związanych bezpośrednio  z tematyką Unii Europejskiej np. Europeistyka, Politologia lub podobne, do uczestnictwa w konkursie „Test wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym” promującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki .

Konkurs odbędzie się w dniu 22 października 2013 roku o godz. 11:00 w siedzibie  Uniwersytetu Szczecińskiego - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8, 71 - 004 Szczecin.

Każdy uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest:
a/ wypełnić Formularz zgłoszeniowy do Konkursu stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 lub nr 3 (w przypadku osób niepełnoletnich) do  Regulaminu Konkursu,
b/ do dnia 14 października 2013 roku zarejestrować się na platformie e-learningowej, do której linki są dostępne na stronach internetowych www.szczecin.roEFS.pl, www.zarr.com.pl, www.wup.pl i www.wzieu.pl,
c/ hasło i login otrzymane podczas rejestracji na platformie e-learningowej każdy uczestnik Konkursu musi posiadać (mieć przy sobie) w dniu przystąpienia do Konkursu.

Konkurs ma na celu:

  • promocję Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • popularyzację wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju i regionu,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej,
  • zmotywowanie uczestników Konkursu do poszerzania wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym,
  • propagowanie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym wśród uczestników Konkursu.

W ramach Konkursu zostały ustalone dwie kategorie uczestników:
a/ pierwsza kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego,
b/ druga kategoria - studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących
na uczelniach funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego
z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz studentów studiujących na kierunkach związanych bezpośrednio  z tematyką Unii Europejskiej np. Europeistyka, Politologia lub podobne. Wyłączenie dotyczy również studentów studiujących na kilku kierunkach jednocześnie, w ramach których jeden z kierunków związany jest z tematyką Unii Europejskiej.

Atrakcyjne nagrody główne otrzymają uczestnicy Konkursu, którzy zajmą miejsca od 1 do 3:
a/ w pierwszej kategorii:
- za zajęcie pierwszego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 zł,
- za zajęcie drugiego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 3 000,00 zł,
- za zajęcie trzeciego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 1 500,00 zł,
b/ w drugiej kategorii:
- za zajęcie pierwszego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 zł,
- za zajęcie drugiego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 3 000,00 zł,
- za zajęcie trzeciego miejsca : nagroda pieniężna w wysokości 1 500,00 zł.
W Konkursie przewidziane zostały również dwa wyróżnienia w każdej kategorii uczestników Konkursu, którzy zajmą miejsca od 4 do 5 - nagroda rzeczowa (tablet).Załączniki :

  1. Regulamin Konkursu - uaktualniony
  2. Załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy - uaktualniony
  3. Załącznik 2 - oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu
  4. Załącznik 3 - zgoda na udział w Konkursie dziecka/podopiecznego
  5. Załącznik 4 - oświadczenie o numerze rachunku bankowego

Zapisz się już dziś !!!
LINK DO PLATFORMY :   http://host9.wzieu.net/moodle/ 

Instrukcja rejestracji na platformie
wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.