Jesteś 15915173 odwiedzającym, odsłon 42218494 | Dzisiaj jest: Wtorek, 9 Marzec 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2013-03-06
Zaproszenie do składania ofert dotyczących prowadzenia barku w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

            Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert dotyczących prowadzenia barku na terenie budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.

 1. Podstawowe założenia dotyczące prowadzenia barku

 

Podstawowe założenia dotyczące prowadzenia barku są następujące:

 1. Umowa o prowadzenie barku może być zawarta na czas nieokreślony lub określony np. 5 lat z możliwością przedłużenia na dalsze okresy,
 2. Barek zostanie zlokalizowany na terenie budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.
 3. Powierzchnia całkowita przeznaczona na bar wraz z zapleczem wynosi 132,51 m2. Na ww. powierzchnię składają się:
Stołówka - 54,69 m2
Bar - 12,91 m2
Zmywalnia - 7,77 m2
Kuchnia - 10,11 m2
Klatka schodowa - 16,28
Korytarz - 13,71m2
Magazyn - 1,99 m2
Magazyn - 3,80 m2
Pomieszczenie socjalne - 6,02 m2
WC - 5,23

Ponadto prowadzący barek będzie uprawniony do korzystania z dodatkowej Sali bufetowej o powierzchni 62,8 m2 oraz będzie zobowiązany do zagospodarowania stołówki i tej sali poprzez rozmieszczenie stolików, krzeseł itp.

 1. Na prowadzącym barek będzie spoczywał obowiązek czasowego udostępniania zajmowanej Sali bufetowej na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, w tym również obowiązek czasowego jej opróżnienia, o ile będzie to uzasadnione okolicznościami.
 2. Po wygaśnięciu umowy na prowadzenie barku, cała zabudowa oraz meble znajdujące się na wyposażeniu barku i Sali bufetowej, poza specjalistycznym sprzętem gastronomicznym, przejdą na własność Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

II.   Wymogi dotyczące składanych ofert

Oferty składane przez podmioty zainteresowane muszą zawierać:

 1. Wskazanie nazwy i siedziby oferenta, jego adresu oraz danych kontaktowych oferenta.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej oferenta.
 3. Koncepcję zagospodarowania powierzchni najmowanej oraz Sali bufetowej wykorzystywanej przy prowadzeniu barku.
 4. Kosztorys zagospodarowania powierzchni przeznaczonej pod barek.
 5. Ofertę produktowo-cenową.
 6. Informację o proponowanej stawce czynszu najmu za 1 m2 powierzchni całkowitej przeznaczonej na bar wraz z zapleczem oraz proponowanej stawce za 1 m2 Sali bufetowej.
 7. Informację o możliwości uregulowania przy zawarciu umowy kwoty czynszu za pół roku, rok lub dłuższy okres z góry.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.
Ofertę należy przesłać na adres Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w budynku Wydziału przy ul. Cukrowej 8, pokój 206 (do godziny 15:30). Oferta powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dopisek „Oferta na prowadzenie barku”.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2013
Dodatkowych informacji dotyczących aspektów ekonomiczno-prawnych postępowania udziela Pani Agnieszka Drabik-Prywer, tel. 91 444 31 15, e-mail: agnieszka.drabik@wzieu.pl
Dodatkowych informacji dotyczących aspektów zagospodarowania, udziela Kierownik Obiektu Pan Piotr Urbaniak, tel. 91 444 3113, e-mail: piotr.urbaniak@wzieu.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zakończenia postępowania w dowolnym czasie bez wyboru jakiejkolwiek oferty, jak również do podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.Umowa Najmu
wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.