Jesteś 16162652 odwiedzającym, odsłon 42478893 | Dzisiaj jest: Poniedziałek, 21 Czerwiec 2021 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2012-11-26
Konferencja "Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu"

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 listopada 2012 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu”. Konferencję zorganizował Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie i Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Było to unikalne naukowe spotkanie, które połączyło trzy środowiska: Naukowców ze Szczecina, Torunia, Łodzi, Zielonej Góry, Instytucji z województwa zachodniopomorskiego i Warszawy oraz Beneficjentów programów PO KL i RPO województwa zachodniopomorskiego.

Organizowana Konferencja miała szczególny charakter, ponieważ procesy postępującej globalizacji powodują, iż druga dekada XXI wieku charakteryzuje się dużą niepewnością, co przekłada się bezpośrednio na realne zagrożenia prawidłowego funkcjonowania współczesnych organizacji. Stąd zasadne staje się podejście szerokiego zakresu działań zmierzających do kompleksowej diagnozy sytuacji, formułowania i implementacji strategii oraz oceny możliwości, jakie stwarzają fundusze strukturalne i unijne członkostwo.

Konferencja odbywała się jednocześnie w dwóch panelach tematycznych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki w auli  im. prof. zw. dr. hab. Adama Szewczuka i Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego w Sali Rady Wydziału.

Konferencja rozpoczęła się w auli  im. prof. zw. dr hab. Adama Szewczuka. Po przywitaniu uczestników konferencji oraz zaproszonych gości  przez Pana Dziekana WZiEU US prof. dr. hab. Piotra Niedzielskiego, Przewodniczącego Konferencji Pana prof. zw. dr. hab. Władysława Janasza (WZiEU Uniwersytet Szczeciński),  partnerów konferencji: Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Pana Andrzeja Przewodę oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego (Urząd Marszałkowski) Pana Marcina Szmyta głos zabrał Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Pan Paweł Chorąży, kończąc część oficjalną konferencji. Moderatorem tego panelu była Pani Irena Wolińska.

W panelu dotyczącym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego moderatorem była Pani Irena Wolińska, głos zabrało 5 osób przedstawiając prezentacje:  Pan Andrzej Przewoda (Dyrektor WUP w Szczecinie) „Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie zachodniopomorskim”, Pan prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski (WZiEU Uniwersytet Szczeciński) „Rola czynników endo - i egzogenicznych w rozwoju państw, regionów i subregionów, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych-podejście komparatywne”, Pan prof. dr hab. Stanisław Maciej Szukalski (Uniwersytet Łódzki w Łodzi) „Polityka rynku pracy wobec transgraniczności procesów biznesowych i globalizacji”, Pan prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Możliwości polityki rynku pracy w Polsce - wyniki badań ewaluacyjnych za pomocą metody score matching”, Pan prof. dr hab. Jacek Batóg (WNEIZ Uniwersytet Szczeciński) „Rola Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kształtowaniu współczesnego rynku pracy. Odbyła się też merytoryczna dyskusja z udziałem zaproszonych gości i uczestników konferencji.

Panel Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego w Sali Rady Wydziału poprowadził Pan Robert Michalski - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO. W tej części konferencji można było usłyszeć i zobaczyć prezentacje: Pana Marcina Szmyta - Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO i Roberta Michalskiego - Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO „Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Pana Marka Orszewskiego - przedstawiciela Wydziału Zarządzania RP „Gospodarka, innowacje, technologie jako filary wzrostu rozwoju gospodarczego”, Pana Piotra Wolskiego - przedstawiciela Wydziału Zarządzania RPO „Transport - strategiczne narzędzie prosperity przedsiębiorców i samorządu lokalnego”, Pani Doroty Korenickiej - przedstawiciela Wydziału Zarządzania RPO: „Kultura i turystyka wizjonerskim szlakiem budowania marki regionu”, Pana prof. dr. hab. Piotra Niedzielskiego (Dziekana WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego) „Regionalny Program Operacyjny dla rozwoju nauki w zachodniopomorskim. Środowisko akademickie jako niezbędny komponent rozwoju regionu”, Pana Jarosława Kała - Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pani Agaty Matusiak - przedstawiciela Europejskiego Banku Inwestycyjnego „Instrumenty inżynierii finansowej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Po merytorycznej dyskusji, uczestnicy tej części konferencji, zaproszeni zostali ponownie do  auli  im. prof. zw. dr. hab. Adama Szewczuka.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem wszystkich paneli przez Panią Irenę Wolińską i Pana Roberta Michalskiego. Spotkanie zostało zamknięte zapowiedzią dalszych dyskusji środowisk uczestniczących w tym wydarzeniu oraz tematycznych konferencji.

Dziękujemy Wszystkim prelegentom, gościom i uczestnikom konferencji, że zaszczycili nas Państwo udziałem w Konferencji.

wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.