Jesteś 15546050 odwiedzającym, odsłon 41816393 | Dzisiaj jest: Niedziela, 27 Wrzesień 2020 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2012-04-18
Zaproszenie do składania ofert dotyczących prowadzenia kawiarni w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
W zwiazku z licznymi zapytaniami, termin składania ofert dotyczących prowadzenia kawiarni w holu budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej8 w Szczecinie zostaje wydłużony do dnia 27 kwietnia, do godziny 15:00

Zaproszenie do składania ofert dotyczących prowadzenia kawiarni
w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

            Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert dotyczących prowadzenia kawiarni w holu budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.

I. Podstawowe założenia dotyczące prowadzenia kawiarni

Podstawowe założenia dotyczące prowadzenia kawiarni są następujące:

 1. Umowa o prowadzenie kawiarni zostanie zawarta na okres 4 lat z możliwością przedłużenia na dalsze okresy,
 2. Kawiarnia zostanie zlokalizowana w holu budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.
 3. Powierzchnia kawiarni wygrodzona z holu wynosiła będzie 25,85 m2. Ponadto prowadzący kawiarnię będzie uprawniony do korzystania z części holu o powierzchni 120,24 m2 oraz będzie zobowiązany do zagospodarowania tej części holu poprzez rozmieszczenie stolików, krzeseł, foteli, kanap itp.
 4. W udostępnionej części holu przewiduje się funkcjonowanie co najmniej 2 stanowisk wyposażonych w 2 stoły multimedialne, których zakup zostanie sfinansowany wspólnie przez najemcę i wynajmującego. Obsługa i utrzymanie stołów multimedialnych będzie należała do obowiązków prowadzącego kawiarnię.
 5. Na prowadzącym kawiarnię będzie spoczywał obowiązek czasowego udostępniania zajmowanej części holu na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, w tym również obowiązek czasowego jej opróżnienia, o ile będzie to uzasadnione okolicznościami.
 6. Po wygaśnięciu umowy na prowadzenie kawiarni, cała zabudowa oraz meble znajdujące się na wyposażeniu kawiarni, poza specjalistycznym sprzętem gastronomicznym, przejdą na własność Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Przewiduje się stosowanie przez prowadzącego kawiarnię systemów rabatowych adresowanych do określonych grup odbiorców (studenci, pracownicy Uniwersytetu), jak również systemów rabatowych znajdujących zastosowanie w związku z określonymi wydarzeniami wydziałowymi i uniwersyteckimi (rabaty okolicznościowe).

II. Wymogi dotyczące składanych ofert

Oferty składane przez podmioty zainteresowane muszą zawierać:

 1. Wskazanie nazwy i siedziby oferenta, jego adresu oraz danych kontaktowych oferenta.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej oferenta.
 3. Koncepcję zagospodarowania powierzchni najmowanej oraz pozostałej części holu wykorzystywanej przy prowadzeniu kawiarni.
 4. Kosztorys zagospodarowania powierzchni przeznaczonej pod kawiarnię.
 5. Ofertę produktowo-cenową uwzględniającą propozycje zestawów konferencyjnych.
 6. Informację o planowanych systemach rabatowych i sposobach ich stosowania.
 7. Informację o proponowanej stawce czynszu najmu za 1 m2 oraz proponowanej stawce za 1 m2 części holu wykorzystywanej na prowadzenie kawiarni.
 8. Informację o możliwości uregulowania przy zawarciu umowy kwoty czynszu za pół roku, rok lub dłuższy okres z góry.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Ofertę należy przesłać na adres Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w budynku Wydziału przy ul. Cukrowej 8, pokój 206 (do godziny 15:30). Oferta powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dopisek „Oferta na prowadzenie kawiarni”.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 kwietnia 2012

Plan parteru na którym znajdować będzie się kawiarnia: plan

Umowa najmu: umowa najmu

Dodatkowych informacji dotyczących aspektów ekonomiczno-prawnych postępowania udziela Pani Agnieszka Drabik-Prywer, tel. 91 444 31 22, e-mail: agnieszka.drabik@wzieu.pl.

Dodatkowych informacji dotyczących aspektów zagospodarowania holu, udziela Kierownik Obiektu Pan Piotr Urbaniak, tel. 91 444 3113, e-mail: piotr.urbaniak@wzieu.pl oraz Pani Karolina Kodrzycka 91 444 31 88, e-mail: karolina.kodrzycka@wzieu.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zakończenia postępowania w dowolnym czasie bez wyboru jakiejkolwiek oferty, jak również do podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.