Jesteś 16387053 odwiedzającym, odsłon 42712827 | Dzisiaj jest: Poniedziałek, 18 Październik 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2011-05-25
Konkursy, Szkolenia, Stypendia

II edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI

Konkurs przeprowadza się w kategorii prac magisterskich obronionych na uczelniach na obszarze RP od 1 października 2010 do 30 września 2011 na co najmniej ocenę dobrą. Dopuszcza się złożenie pracy inżynierskiej oraz licencjackiej, przy czym prace te będą oceniane na zasadach prac magisterskich.
Tematyka pracy powinna dotyczyć zagadnień związanych z budową oraz eksploatacją Kolei Dużych Prędkości. Prace mogą w szczególności dotyczyć zagadnień technicznych, projektowania, budowy lub eksploatacji Kolei Dużych Prędkości albo aspektów ekonomicznych, społecznych czy socjologicznych wprowadzenia w Polsce pasażerskich połączeń kolejowych z dużymi prędkościami. Parce mogą także dotyczyć związanych z Kolejami Dużych Prędkości zagadnień prawnych, finansowych, marketingowych czy przewozowych.
Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać jej autor bądź uczelnia.
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne:

 • 15 000 zł za zajęcie pierwszego miejsca
 • oraz  po 8 000 zł za 3 wyróżnione prace

Niezależnie od przyznanych nagród pieniężnych laureaci konkursu otrzymają propozycję podjęcia odpłatnej pracy na okres 6 miesięcy w firmach sponsorujących konkurs.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.sirts.pl


XIII edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny "TRANSPORT" w roku akademickim 2010/2011

Tryb przyznawania nagrody:

 • Nagrodę przyznaje Minister Infrastruktury na wniosek powołanej Kapituły Ministra Infrastruktury,
 • Konkurs ma charakter otwarty,
 • Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do 31 października 2011r.
 • Ogłoszenie i wręczenie nagrody odbędzie się 16 grudnia 2011r.
 • Laureaci Nagrody otrzymują dyplomy Ministra Infrastruktury oraz nagrody rzeczowe.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać do Kapituły:

 • Kierownicy jednostek dydaktyczno – naukowo - badawczych,
 • Promotorzy praz dyplomowych, doktorskich,
 • Sami zainteresowani kandydaci.

Ogłoszenie wyników, wręczanie dyplomów i nagród odbędzie się 16 grudnia 2011r. w Katowicach na spotkaniu z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury.

Więcej informacji dostępne w biurze organizacji konkursu:
Katedra Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej w Katowicach
Ul. Krasińskiego 8
40 – 019 Katowice,
tel/fax: (48 32) 603 43 64
e-mail: marek.sitarz@polsl.pl


IV EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ PREZESA NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

CEL KONKURSU
Konkurs ma pobudzić zainteresowanie studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

TERMIN
Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2011r.
Prace mogą zgłaszać autorzy i uczelnie oraz promotorzy za zgodą autorów.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:
www.nbp.pl/magisterska

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD
Konkurs zakończy się uroczystą Galą wręczenia nagród, która odbędzie się 28 listopada 2011r.

NAGRODY

 • pierwsza nagroda w wysokości 10 000 złotych
 • druga nagroda w wysokości 7 000 złotych
 • trzecia nagroda w wysokości 5 000 złotych
 • dwa wyróżnienia w wysokości 3 000 złotych

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi serdecznie zaprasza studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu zarządzania ekoinnowacjami organizowanym w ramach projektu pt. „Eko-Innowacja - wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych”, dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

W ramach szkolenia prowadzone będą zajęcia z zakresu:
1. Zarządzania badaniami naukowymi.
2. Zarządzania projektami badawczymi.
3. Prawa autorskiego.
4. Własności intelektualnej.
5. Wdrażania innowacyjności.
6. Podstaw biznesu (finanse, zarządzanie, marketing), w tym powołania do życia nowego podmiotu gospodarczego (spółki spin-off i spin-out).

Szkolenie organizowane jest w cyklu dwóch bloków w terminie czerwiec i listopad 2011 roku. Łącznie w jednej edycji szkoleń przewiduje się 4 dni zajęć po 8 godzin lekcyjnych, łącznie 32 godziny. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 2 - 3 czerwca br. (czwartek-piątek) w godzinach 10.00 - 16.00w sali wykładowej Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi przy ul. Pocztowej 13.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.projekt.eko-innowacja.pl/szkolenia


XV EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DBU W POLSCE

Podstawowym celem programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) jest profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska oraz umożliwienie młodym absolwentom startu kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Stypendia przyznawane są na drodze konkursu. Program stypendialny umożliwia odbycie naukowego/zawodowego stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo-biznesowych itp.

Wysokość stypendium wynosi 1060 euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

Konkurs stypendialny fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) skierowany jest do:

 • absolwentów polskich uczelni, posiadających dyplom magistra,
 • studentów ostatniego roku studiów, którzy dyplom magistra uzyskają najpóźniej do lutego 2012 r,
 • doktorantów.

Termin składania wniosków w systemie on-line: 1.06.2011 - 16.09.2011

Aplikację można składać w języku angielskim lub niemieckim.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:
dr Nicole Freyer Wiesława Dyki
e-mail: n.fryer@dbu.de e-mail: w.dyki@eko.wroc.pl
tel: +48 541 9633 302 tel: 71/ 321 34 31
www.dbu.de kom: 667 722 301

Więcej informacji na temat kryteriów konkursowych oraz sposobu składania wniosków na stronie www.dbu.de oraz www.sds.org.pl (zakładka „Stypendia DBU”)

wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.