Jesteś 17115040 odwiedzającym, odsłon 43465584 | Dzisiaj jest: Piątek, 30 Wrzesień 2022 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2010-07-01
Pathways to Work
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zakończył kolejny etap w realizacji projektu Pathways to Work: An Employment Upgrade Training Programme for Young Imigrants.

Jest to projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci. Prace nad projektem rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Partnerami projektu jest sześć instytucji z Polski, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii oraz Grecji. Instytucje realizujące projekt zróżnicowane są również pod względem profilu, zapewnia to unikatową mieszankę doświadczeń oraz sposobów postrzegania, co niewątpliwie tworzy wartość dodaną pozwalającą na obiektywną i rzetelną ocenę sytuacji imigrantów.

Osobami zaangażowanymi w projekt z ramienia Wydziału są dr hab. prof. US Piotr Niedzielski, dr Leszek Gracz oraz mgr Katarzyna Łobacz.

Głównym celem projektu jest zbadanie sytuacji imigrantów w krajach europejskich oraz opracowanie materiałów szkoleniowych pomocnych w dostosowaniu się do warunków panujących na rynku pracy w krajach przyjmujących. Rezultatem projektu będzie pakiet szkoleniowy obejmującego materiały z zakresu rozwoju osobistego oraz zawodowego imigrantów, jak również informacje związane z aspektami prawnymi, charakterystyką poszczególnych rynków pracy oraz  BHP. Materiały szkoleniowe składać się będą z części dostosowanych do wspólnych realiów panujących w krajach europejskich oraz elementów specyficznych dla danego państwa. Partnerzy projektu podejmą działania wpływające na poprawę sytuacji młodych imigrantów (18-30) na rynku pracy w kraju przyjmującym poprzez wskazanie im w jaki sposób mogą omijać napotykane bariery kulturowe, jak podnieść swoją konkurencyjność na nowym rynku pracy oraz zrozumieć tendencje i procesy w nim zachodzące.

W ubiegłym miesiącu zakończono prace nad raportem pt. Potrzeby Szkoleniowe Młodych Imigrantów w Krajach Europejskich. Raport został przygotowany w oparciu o dane, zebrane podczas przeprowadzonych w ramach projektu badań ankietowych oraz fokusowych, w których wzięli udział respondenci z pięciu krajów partnerskich. Warto podkreślić fakt, że WZiEU jest jedyna instytucją badawczą biorącą udział w projekcie. Specjaliści Uniwersytetu Szczecińskiego sprawują pieczę nad naukową częścią projektu, przez co rozumiany jest szeroki zakres podejmowanych działań , takich jak dobór odpowiednich technik badawczych oraz ich przygotowanie, analiza zebranych danych pod względem ilościowym oraz merytorycznym. Najważniejszym zadaniem pracowników WZiEU było opracowanie raportu podsumowującego przeprowadzone badania.

Raport liczy sobie ponad 130 stron, jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej oraz drogą mailową.

Spotkanie partnerów projektu, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, marzec 2010
Spotkanie partnerów projektu, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, marzec 2010

W celu zaczerpnięcia dalszych informacji na temat projektu oraz zapoznania się z jego rezultatami, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.pathwaystowork.eu, bądź skorzystania z adresu pathways@wzieu.pl .

Monika Matlegiewicz
wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.