Jesteś 17256278 odwiedzającym, odsłon 43611156 | Dzisiaj jest: Środa, 30 Listopad 2022 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2009-01-27
Uwaga Studenci!

Szanowni Studenci,

Zwracam się do Państwa z ważną informacją odnoszącą się do  bezwzględnie obowiązujących w trakcie bieżącej sesji egzaminacyjnej (i wszystkich kolejnych sesji) następujących, regulaminowych zasad:

  1. o dokonywanie wpisu zaliczeniowego może ubiegać się wyłącznie student posiadający indeks, kartę egzaminacyjną oraz którego nazwisko znajduje się w protokole zaliczeń/egzaminów posiadanym przez wykładowcę;
  2. wykładowca nie będzie bez uzgodnienia z dziekanatem studenckim dokonywać samodzielnego dopisywania studentów do protokołów oraz nanosić takich zmian/korekt w karcie zaliczeń;
  3. student, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, zachowuje prawo do zdawania egzaminu w dniu wyznaczonym przez egzaminatora lub dziekana, pod warunkiem, że w ciągu 3 dni od ustania przyczyny nieobecności ją usprawiedliwił, składając odpowiednie dokumenty w dziekanacie - w przypadku braku takiego usprawiedliwienia, prowadzący egzamin wpisuje mu ocenę niedostateczną.
  4. celem ułatwienia dokonania wpisów będą wyznaczone terminy konsultacji pracowników WZIEU: 10.03.09 lub 13.03.09. Szczegółowe informacje po 27.02.09

Dzień kończący sesję poprawkową definitywnie zamyka okres sesji egzaminacyjnej, a tym samym powinność Egzaminatorów do dokonywania jakichkolwiek wpisów nie przewidzianych regulaminem studiów. Nie będzie więcej praktykowana nieformalna zasada przedłużania studentom terminu ostatecznego rozliczenia sesji. W dniu następnym po zakończeniu sesji poprawkowej (tj. 16.03.2009)  studenci mający jakiekolwiek nieusprawiedliwione zaległości będą odpowiednio kierowani na wpis warunkowy, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru lub też będą skreślani z listy studentów Naszego Uniwersytetu.

Prodziekan ds. Studenckich
Dr Jacek BUKO
wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.