Jesteś 15528755 odwiedzającym, odsłon 41795566 | Dzisiaj jest: Niedziela, 20 Wrzesień 2020 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2016-12-16
Międzynarodowa konferencja klastrowa V4ClusterPol

V4ClusterPol

 

Międzynarodowa konferencja na temat polityki klastrowej
w krajach Grup Wyszehradzkiej - V4

 

W dniu 8 grudnia 2016 roku w siedzibie CzechInvest w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce polityki klastrowej w krajach V4 z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich, administracji, kierowników organizacji klastrowych i innych instytucji, które od dawna zaangażowane są w promowanie przedsiębiorczości i nawiązywanie współpracy z uczelniami oraz organizacjami badawczymi.

 

 

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Tomas Bata w Żlinie, a jej prelegentami byli partnerzy międzynarodowego projektu badawczo-naukowego "V4 Cluster Policies and Their Influence on the Viability of Cluster Organizations" finansowanego w ramach Visegrad Standard Grants Program. Na konferencji przedstawiono m.in. analizę rozwoju klastrów oraz wpływ polityki klastrowej w poszczególnych krajach na istnienie i rentowność organizacji klastrowych.

Zoltán Bendo z instytucji partnerskiej Tenderix Consulting and Research Limited Liability w Budapeszcie przedstawił długoterminową strategię w obszarze wsparcia rozwoju przede wszystkim zaawansowanych organizacji klastrowych oraz omówił wprowadzenie systemu akredytacji klastrów na Węgrzech jako przykład dobrych praktyk w zakresie polityki klastrowej.

Słowacką politykę klastrową przedstawiła natomiast Katarina Havierniková reprezentantka Uniwersytetu Alexander Dubcek w Trencinie. Prelegentka podkreśliła nie tylko konieczność wprowadzenia systemowego podejścia do polityki klastrowej na Słowacji, ale również zwiększenia wsparcia dla organizacji zarządzających klastrami.

Marzena Frankowska i Justyna Myszak z Uniwersytetu Szczecińskiego jako przykład dobrych praktyk omówiły wsparcie pośrednie realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a także powołanie Grupy Roboczej  ds. polityki klastrowej, której zadaniem było sformułowanie rekomendacji dotyczących polityki klastrowej w Polsce.

Drahomira Pavelková z Uniwersytetu Tomasa Bata w Żlinie, nadzorująca projekt, podkreśliła konieczność wspierania wszystkich etapów rozwoju klastrów, w tym mapowanie i analizowanie zarówno okresu tworzenia jak i inkubacji potencjalnych inicjatyw klastrowych i sieci w interdyscyplinarnych sektorach, nie tylko w Czechach, ale również w innych krajach V4. Takie wnioski pojawiły się w wyniku wspólnych badań wszystkich zaangażowanych partnerów.

Modelowy przykład polityki klastrowej, który skutecznie wspiera rozwój organizacji klastrowych i konkurencyjności gospodarki, przedstawiła Prezes Krajowego Stowarzyszenia Klasterów Pavla Břusková. Model "Smart Cluster Policy" był konfrontowany z obecnym stanem rozwoju polityki klastrowej w każdym z krajów V4. Na podstawie wyników tej analizy zostały przedstawione propozycje poprawy poszczególnych polityk klastrowych, które omówiono w panelu popołudniowym z udziałem przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za realizację strategii i programów klastrowych w poszczególnych krajach tj.: Robert Wenzel (Ministerstwo Handlu i Przemysłu, Republika Czeska), Beata Lubos (Ministerstwo Rozwoju, Polska), Peter Keller (Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Węgry) i Daniel Ácse (Unia Klastrów, Słowacja) oraz przedstawiciele klastrów.

 

 

Uczestnicy konferencji zgodzili się co do przydatności wystąpień i wymiany doświadczeń, a także przedstawienia dobrych praktyk. Beata Lubos wskazała na możliwość kontynuacji współpracy w zakresie koordynacji polityki klastrowej w krajach V4 w ramach obecnego polskiego przewodnictwa w V4.

Sprawne prowadzenie konferencji umacniała przyjazna atmosfera, którą zapewnili przedstawiciele CzechInvestu Ing. Lukáš Trčka i Jana Šmotková.

wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.