Jesteś 17896377 odwiedzającym, odsłon 44293085 | Dzisiaj jest: Niedziela, 3 Grudzień 2023 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USZarządzanie

ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia

Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE I stopnia posiada zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczący istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji non-profit. Posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub non-profit. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.

W zakresie postaw absolwent kierunku zarządzanie I stopnia jest zdolny do: inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności działań (pracy) wg wskazówek; formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych. W zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

 

Studia II stopnia

Absolwent kierunku Zarządzanie II stopnia posiada zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczący istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji non-profit oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów.

Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. W zakresie postaw absolwent kierunku Zarządzanie II stopnia jest zdolny do: inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne wydarzenia społeczne.

Absolwent kierunku Zarządzanie II stopnia zostanie wyposażony we wszechstronną i poszerzoną wiedzę - w stosunku do studiów I stopnia
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów.

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.