Jesteś 17256172 odwiedzającym, odsłon 43611050 | Dzisiaj jest: Środa, 30 Listopad 2022 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USLogistyka

LOGISTYKA

Studia I stopnia

Absolwent kierunku LOGISTYKA I stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług będzie posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na optymalne kształtowanie systemu logistycznego w podmiotach rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-zarządczych. Ponadto będzie posiadać zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu logistyki, funkcjonowania podmiotów gospodarczych, podstaw nauk ekonomicznych, wykazuje umiejętność operacyjnego zarządzania w ramach działów funkcjonalnych jednostek gospodarczych, jak również umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania logistycznego. Będzie posiadał on wiedzę, która pozwoli mu na wdrażanie podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także sterowanie przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty logistycznej obsługi klienta. Zdobycie podstawowej wiedzy ekonomicznej, pozwoli orientować się w aspektach ekonomiczno-finansowych funkcjonowania podmiotów gospodarczych w otoczeniu rynkowym. Ponadto zostanie wyposażony w umiejętność podejmowania decyzji w zakresie operacyjnego zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem w sferze: zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. Absolwent będzie rozumieć przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i makrogospodarczym. Wobec postępującego procesu globalizacji oraz integracji społeczno-gospodarczej, absolwent pozna także zasady oraz uwarunkowania działalności logistycznej w wybranych wiodących podmiotach gospodarujących w sferze logistyki.

Absolwent opanuje język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu logistyki. Ponadto, będzie posiadać biegłą znajomość podstawowych narzędzi informatycznych (w tym przede wszystkim: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), a także specjalistycznego oprogramowania, które wykorzystywane jest na zajęciach dydaktycznych (m.in. Comarch Optima - system klasy ERP dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw, Microsoft Dynamics (wersje NAV i AX) - system klasy ERP dedykowanych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, SAP 6.0 - system klasy ERP dedykowanych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, systemy CRM do prezentacji możliwości zarządzania relacjami z klientem, TETA CRM, Microsoft CRM 4.0) oraz będzie posługiwać się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami, kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia.

Studia II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Logistyka posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (usługowych, handlowych i produkcyjnych) oraz innych organizacji działających w ramach łańcuchów dostaw. Celem jest przygotowanie Absolwentów do korzystania z nowoczesnych technologii wykorzystywanych w logistyce i zdobycie umiejętności praktycznego ich zastosowania. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na wykonywanie obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdrażania strategii logistycznych w praktyce gospodarczej. Zapozna się także z zagadnieniami prawnymi oraz uwarunkowaniami ekonomiczno-finansowymi działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwent zapozna się z praktycznym zastosowaniem strategii logistycznych, jak i wdrażaniem logistyki do organizacji. Zapozna się z istotą i rodzajami konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych. Pozna także znaczenie konkurowania jakością w logistycznej obsłudze klienta. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności odnoszące się do planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych oraz wdrażania systemowych rozwiązań z zakresu zarządzania logistycznego. Absolwenci potrafią zdefiniować i zastosować zasady pozwalające na umiejętne obniżanie kosztów całkowitych funkcjonowania łańcuchów dostaw i kosztów logistycznych występujących w przedsiębiorstwach. Absolwenci zapoznają się także z możliwościami wdrażania nowoczesnych metod zarządzania logistycznego, które pozwolą na poprawę konkurencyjności podmiotów. Dyplom ukończenia studiów będzie dla Absolwenta zdobycia symbolem uniwersalnej wiedzy akademickiej, legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów.

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.