Jesteś 17256205 odwiedzającym, odsłon 43611083 | Dzisiaj jest: Środa, 30 Listopad 2022 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USFinanse i Rachunkowość

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia I stopnia

Absolwent kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ pierwszego stopnia będzie posiadać zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych, będzie rozumieć przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Opanuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości, będzie posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), będzie potrafił przygotowywać i ewidencjonować dokumenty księgowe, pozna systemy finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, będzie potrafił posługiwać się przepisami prawa szczególnie z zakresu finansów i rachunkowości, będzie orientować się w sytuacji gospodarczej Polski i świata.

W zakresie postaw absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia jest zdolny do: inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych.

 

Studia II stopnia

Absolwent kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ drugiego stopnia zostanie wyposażony we wszechstronną i rozszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Nabyte umiejętności pozwolą w sposób analityczny spojrzeć na funkcjonowanie instytucji krajowych i międzynarodowych a połączone z teoretyczną i specjalistyczną wiedzą umożliwią wykorzystanie zaawansowanych metod badawczych w zakresie specjalności studiowanego kierunku. Absolwent zostanie przygotowany do podejmowania pracy  w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności oraz bankach i instytucjach finansowych na stanowiskach: dyrektora finansowego, analityka finansowego, doradcy podatkowego, ubezpieczeniowego i finansowego, w zakładach ubezpieczeniowych i biurach rachunkowo - podatkowych, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakresie postaw absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość II stopnia jest zdolny do: inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne wydarzenia społeczne.

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.