Jesteś 14367501 odwiedzającym, odsłon 40213037 | Dzisiaj jest: Wtorek, 15 Październik 2019 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USInformacje ogólne

Warunkiem otrzymania karty egzaminacyjnej na ostatni semestr studiów jest:

  • uiszczenie opłaty za druk dyplomu w wysokości 60,00 zł,
  • dostarczenie do Dziekanatu  4 szt. zdjęć dyplomowych  (format 4,5 cm x 6,5 cm,  w stroju galowym, podpisanych imieniem  i nazwiskiem) wraz z potwierdzeniem wpłaty za dyplom (do wglądu),
  • w przypadku studiów niestacjonarnych - uregulowanie minimum 2 rat opłaty czesnego za ostatni semestr.

Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  • uiszczenie wszystkich opłat za studia,
  • dostarczenie do dziekanatu (niezwłocznie po uzyskaniu ostatniego wpisu, maksymalnie 7 dni przed terminem obrony) uzupełnionego indeksu wraz z kartą egzaminacyjną,
  • dostarczenie dzienniczka praktyk (dotyczy studentów I-go stopnia),
  • dostarczenie uzupełnionej karty obiegowej (pobierz) wraz z oświadczeniem monitorowania karier zawodowych (do wypełnienia i wydrukowania na e-dziekanacie).


Zgodnie z Regulaminem Studiów, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie 2 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie (termin egzaminu ustala Promotor). Wobec studenta, który nie przystąpi do egzaminu w w/w terminie, Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Egzaminy dyplomowe będą się odbywały w lipcu i wrześniu/październiku. W związku z tym, studenci III roku, którzy chcieliby kontynuować naukę i przystąpić do rekrutacji na II stopień studiów, powinni przystąpić do egzaminu w lipcu.

 

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.