Jesteś 17756545 odwiedzającym, odsłon 44146265 | Dzisiaj jest: Niedziela, 1 Październik 2023 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2007-01-30
Konkurs! na stanowisko Kierownika Katedry Ekonomii

D Z I E K A N
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO KIEROWNIKA
KATEDRY EKONOMII

Do konkurs mogą przystąpić osoby, o nienagannej postawie etycznej,
które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym art. 109, ust. 1, (Dz. U nr 164, poz. 1365), i spełniają wymagania określone w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego § 58 ust. 1 i 2

Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:

  • pisemne zgłoszenie na konkurs,
  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys naukowy, informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
  • odpis dokumentu o nadaniu tytułu naukowego lub dyplomu doktora habilitowanego z zakresu nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu,
  • wykaz osiągnięć naukowych,
  • informacje o osiągnięciach w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
  • inne informacje uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o stanowisko kierownika
  • oświadczenie na piśmie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć na WZiEU, ul. Cukrowa 8, pok. 204
lub przesłać korespondencyjnie na adres:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, pok. 204
71 – 004 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa z
dniem 30 marca 2007 r.

wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.