Jesteś 16396066 odwiedzającym, odsłon 42722391 | Dzisiaj jest: Piątek, 22 Październik 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualności
2010-02-10
V edycja konkursu na stypendia dla doktorantów

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił 25 stycznia 2010 roku piątą edycję konkursu na stypendia dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego, realizowanego
w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie”.
Projekt adresowany jest do osób, które:

  1. odbywają studia doktoranckie lub mają wszczęty przewód doktorski
    w uczelniach województwa zachodniopomorskiego;
  2. kształcą się w kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lub przyczyniają się do rozwoju jego strategicznych obszarów (patrz: Regionalna Strategia Innowacyjności
    w Województwie Zachodniopomorskim, przyjęta Uchwałą Nr XIX/218/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego).

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantówprowadzony jest do 19 lutego 2010 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do urzędu).

W piątej edycji przyznanych zostanie 60 stypendiów ogólnych w wysokości 20 tys. zł brutto.

Zainteresowane osoby zobowiązane są do złożenia dokumentów aplikacyjnych:

  1. wniosku;
  2. zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego status doktoranta lub kserokopię uchwały Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego;
  3. preliminarza wydatków.

Wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (pokój nr 036).
Na kopercie wymagane są następujące informacje: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin oraz opis: Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Na kopercie należy również umieścić imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.
Zapraszamy do udziału w projekcie!
Kontakt:
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
tel./fax 91-42-56-124
tel. kom.  694 472 404
e-mail: magdalena_krzemieniecka@wup.pl; doktoranci@wup.pl;
www.wup.pl

wróć
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.