Jeste 16386704 odwiedzajcym, odson 42712471 | Dzisiaj jest: Poniedziaek, 18 Padziernik 2021 | Tydzie parzysty

Wydziay US:

Zamiejscowe Wydzia US: Jednostki administracyjne USAktualnoci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastpna >>>

2017-09-14
XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki

W dniach 18 wrzenia - 22 wrzenia na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug zaplanowano wydarzenia w ramach XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Z tej okazji nasi wykadowcy przygotowali dla dzieci i modziey interesujce warsztaty, laboratoria i wykady. Trwaj zapisy - liczba miejsc ograniczona.

wicej

2017-09-14
Europejski Certyfikat Bankowca

Egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca na Uniwersytecie Szczeciskim odbdzie si w sobot 28 padziernika 2017 r. na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki przy ulicy Cukrowej 8.

wicej

2017-09-07
Konkurs na najlepsz prac magistersk i doktorsk z zakresu statystyki

Zapraszamy do udziau w Konkursie na najlepsz prac magistersk i doktorsk z zakresu statystyki. Celem Konkursu jest wyonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych. Organizatorem Konkursu jest Prezes Gwnego Urzdu Statystycznego.

wicej

2017-09-04
Trjstronne Forum Modzieowe - Niemcy, Polska, Rosja

Szanowni Pastwo,

W imieniu Stowarzyszenia Forum Modych Dyplomatów zwracam si do Pastwa z uprzejm prob o opublikowanie informacji projekcie, który mamy przyjemno wspóorganizowa wraz ze stowarzyszeniem alumnów Niemiecko-Rosyjskiego Parlamentu Modzieowego DRJUG. Trilateral Youth Forum ? The German-Polish-Russian Trialogue 2017 jest unikatowym wydarzeniem trójnarodowym dajcym modym liderom midzy 18 a 26 rokiem ycia moliwo dyskutowania i poznania unikatowej, narodowej perspektywy dotyczcej przeszoci, wspóczesnoci, a przede wszystkim przyszoci stosunków midzy Polsk, Niemcami a Rosj.

wicej
2017-07-28
Student Logistyki Micha Rozmys wystartuje w Mistrzostwach wiata w Londynie

W drugim dniu Mistrzostw Polski Seniorw w Lekkiej Atletyce w Biaymstoku (22.07.2017), student Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego kierunku Logistyka oraz reprezentant UKS Barnim Goleniw zdoby zoty medal.

wicej
2017-07-10
Wyzwania globalne wobec gospodarki i spoeczestwa

W dniu 21.06.2017 na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug odbya si Konferencja doktorantów "Wyzwania globalne wobec gospodarki i spoeczestwa". Celem konferencji byo poruszenie tematyki globalizacji w kontekcie oddziaywania na spoeczestwo jak i gospodark.

wicej
2017-07-04
Ranking Kierunkw Studiw Perspektywy 2017

Mio jest nam poinformowa, e wg Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017 kierunek Ekonomia, Finanse i Rachunkowo oraz Turystyka i Rekreacja na naszym Wydziale uplasoway si najwyej w Szczecinie! Portal edukacyjny Perspektywy po raz kolejny podj si ocenie kierunków studiów na Polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. W tym roku ocenionych zostao 68 kierunków studiów (to o 21 wicej ni przed rokiem).

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 uwzgldnia siedem kryteriów mierzonych przez 14 wskaników: presti, absolwenci na rynku pracy, potencja akademicki, efektywno naukowa, potencja dydaktyczny i kryteria dodatkowe (wicej: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne).

Ranking Ekonomia:
http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/ekonomia

Ranking Finanse i Rachunkowo:
http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/finanse-i-rachunkowosc

Ranking Turystyka i Rekreacja:
http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/turystyka-i-rekreacja

2017-06-19
rody z prawem gospodarczym na WZiEU

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpiecze zaprasza do wzicia udziau w kolejnym spotkaniu z zaplanowanego cyklu spotka zatytuowanych „rody z prawem gospodarczym na WZiEU”. Spotkanie odbdzie si  21 czrwca 2017 r. w budynku SIL Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, s. 314 (wejcie drzwiami 314a) o godz. 14.30.

Tematem spotkania bdzie: Zakres kompetencji wspólnoty mieszkaniowej a zarzdzanie garaem w wietle w orzecznictwa.

wicej
2017-06-13
I miejsce w Rankingu Szk Wyszych

Z przyjemnoci informujemy, i Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug zaj I miejsce w Rankingu Szk Wyszych ksztaccych na kierunkach turystycznych 2017 (profil oglnoakademicki).
Dyplom za zajcie I Miejsca w kategorii Profil Oglnoakademicki.

wicej

2017-06-12
Godziny dziekaskie

Szanowni Pastwo,
Informujemy, e na wniosek Wydziaowej Rady Samorzdu Studenckiego WZiEU, dnia 16.06.2017 r. (pitek) ogoszone zostaj godziny dziekaskie wolne od zaj dydaktycznych.
Dziekanat ds. Studenckich bdzie w tym dniu zamknity.

2017-06-07
Pnocna Izba Gospodarcza

Uniwersytet Szczeciski i Pónocna Izba Gospodarcza uczestnicz w projekcie Cleantech International dziaajc w obszarach eco-mobilno eco-budownictwo, róda odnawialne, gospodarka odpadami. W ramach projektu powstay tzw. Punkty Konsultacyjne, swego rodzaju ciaa poredniczce wspierajce wspóprac firm z sektora z Niemiec, Szwecji, Polski i Litwy.

wicej
2017-06-01
Festyn Rodzinny na Jasnych Boniach

Uniwersytet Szczeciski zaprasza do wsplnej zabawy podczas festynu rodzinnego, ktry odbdzie si w ramach tegorocznych obchodw wita US w niedziel, 4 czerwca, na Jasnych Boniach.

wicej

2017-05-24
Zaproszenie na wykad

W dniu 30.05.2017 r., o godz. 14.15, w sali Rady Wydziau, odbdzie si wykad Prezesa Fast Terminals sp. z o.o. a jednoczenie Przewodniczcego Rady Interesantów Portu Szczecin – Pana Jana Stasiaka pt. „Midzynarodowa Grupa Fast jako przykad integracji pionowej w transporcie. Rada Interesantów Portu Szczecin jako przykad integracji poziomej uczestników  obrotu portowego”. 

Wykad zostanie przeprowadzony w ramach projektu „TRANS-PORT Praktycy w nauce – nauka w praktyce”.

Decyzj Pana Dziekana WZiEU osoby, które w tym czasie maj zajcia mog przyj wraz ze studentami na wykad.

2017-05-24
Wspczesne Wyzwania Finansw i Rachunkowoci

27-28 kwietnia 2017 r. odbya si II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. WSPÓCZESNE WYZWANIA FINANSÓW I RACHUNKOWOCI. Wspóorganizatorami Konferencji by Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego oraz Zakad Finansów Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Koninie.

wicej

2017-05-24
X edycja Konkursu o Nagrod Prezesa NBP za najlepsz prac magistersk z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziau w kolejnej edycji Konkursu o Nagrod Prezesa NBP za najlepsz prac magistersk z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest zwikszenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyk makroekonomii i finansów, w szczególnoci polityki pieninej oraz rynków finansowych.

wicej

2017-05-23
Funkcje i zasoby informacyjne statystyki publicznej

Katedra Metod Ilociowych Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug US ma zaszczyt zaprosi Pastwa do udziau w seminarium: "Funkcje i zasoby informacyjne statystyki publicznej", które odbdzie si we wtorek 30 maja 2017r. w godz. 12:15-14:00 w salach: 104 i 423 WZIEU US. Wystpienia i warsztaty komputerowe poprowadz pracownicy Zachodniopomorskiego Orodka Bada Regionalnych Urzdu Statystycznego w Szczecinie. Szczegóy na zaczonym plakacie -  serdecznie zapraszamy.

plakat

2017-05-23
Dlaczego warto wyjecha w ramach programu ERASMUS+?

Dlaczego warto wyjecha w ramach programu ERASMUS+? Dla zastanawiajcych si studentów artyku mobilizujcy. Zachcam do skadania dokumentów na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018. Ostateczny termin 24.05.2017 (roda) - dr Dominika Kordela koordynator Wydziaowy Erasmus+ dominika.kordela@wzieu.pl

2017-05-22
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Katedra Organizacji i Zarzdzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj wykadowców i studentów Wydziau na spotkanie Meet Project Managers. Tematyka spotkania powicona zostanie realizacji projektów studenckich oraz zarzdzaniu ryzykiem w projektach.

wicej
2017-05-22
Zaproszenie na wykad: Zarzdzanie organizacj pozarzdow na przykadzie Izby Rzemielniczej Maej i redniej Przedsibiorczoci w Szczecinie

Katedra Organizacji i Zarzdzania oraz Katedra Gospodarki wiatowej i Transportu Morskiego Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego serdecznie zapraszaj na drugie spotkanie z cyklu ZARZADZANIE, jak si masz?

wicej
2017-05-10
Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu "Warsztaty czwartkowe": 11.05.2017 - Inteligencja Finansowa

Warsztaty poprowadzi Rafa Tyrakowski - Seryjny Przedsibiorca samouk, od pótora roku Partner Orange Polska, zatrudnia 40 osób w 5 miastach, aktualnie powicajc do 10h tygodniowo na prowadzenie biznesu, zyskujc czas na edukacj.
rekrutacja trwa >>>

wicej
Szukaj wykadowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafi?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciski. Wszelkie prawa zastrzeone.