Jeste 16386641 odwiedzajcym, odson 42712408 | Dzisiaj jest: Poniedziaek, 18 Padziernik 2021 | Tydzie parzysty

Wydziay US:

Zamiejscowe Wydzia US: Jednostki administracyjne USAktualnoci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastpna >>>

2018-04-13
Konkurs "Studencki Projekt Spoeczny 2018"

Wanie ruszya kolejna edycja konkursu na projekty wolontariackie tworzone przez studentów i pracowników Uniwersytetu Szczeciskiego. „Studencki Projekt Spoeczny” to przestrze dla Twojego twórczego dziaania, miejsce, w którym swoj energi i zainteresowania moesz zamieni w aktywn pomoc innym. Projekt jest realizowany w ramach wspópracy Uniwersytetu Szczeciskiego z Fundacj Kronenberga przy Citi Handlowy. Ide przedsiwzicia jest wspieranie inicjatyw, których celem jest pomoc potrzebujcym. Masz pomys na spoeczny projekt wolontariacki? Zgo si! Autorzy najlepszych projektów otrzymaj granty na ich realizacj w kwocie do 1 tys. z. kady.

wicej
2018-04-10
Ws z Ibibobo #6 - dr Piotr adny - Nurkowanie

Za oknem wiosna pen par wic jedziemy na nura. Zapraszam do suchania audycji o podwodnych historiach dr P. adnego. Norwegia? Polska? Wraki? Rafa koralowa? Meksyk? Egipt? Austria? Do wyboru do koloru. Serdecznie zapraszam.

wicej
2018-04-05
Gra o karier - Biura Karier dla Ciebie!

W dniach 9-13 kwietnia 2018r. odbdzie si ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodniczcego KRASP, którego celem jest promocja dziaalnoci Biur Karier wród spoecznoci studentów. W ramach projektu, Biura Karier w caej Polsce organizuj warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem „Gra o karier – Biuro Karier dla Ciebie” specjalnie dla studentów z caego kraju.

wicej

2018-04-03
Ankieta rektora "Zmiany w szkolnictwie wyszym" dla pracownikw administracyjnych

W zwizku z ministerialnymi pracami nad "Konstytucj dla Nauki" JM prof. dr hab. Edward Wodarczyk zwraca si do pracownikw administracyjnych Uniwersytetu Szczeciskiego z prob o wypenienie anonimowej ankiety "Zmiany w szkolnictwie wyszym". Opracowane dane suy bd przygotowaniu diagnozy i ukierunkowaniu prac nad niezbdnymi zmianami na naszej uczelni.

wicej

2018-03-29
Zmiany w regulaminie Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych Uniwersytetu Szczeciskiego

Zgodnie z zapowiedziami - po przeprowadzonych konsultacjach spoecznych dotyczcych projektu regulaminu Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych US, do dokumentu zostay wprowadzone zmiany.

wicej

2018-03-27
Projekt SMARTmeble

Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego wraz z  firm EURO-MAX s.c., przy wsparciu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski w okresie marzec – listopad 2018 r., realizuje projekt badawczy „Przeprowadzenie bada nad nowym, prototypowym produktem w postaci SMARTmebli, dostosowanych do osób ze zrónicowanymi stopniami sprawnoci, w otoczeniu stanowicym model warunków rzeczywistego funkcjonowania przy kluczowym zaangaowaniu uytkowników kocowych” pod hasem „SMARTmeble”.

wicej
2018-03-26
Wpyw zmian technologicznych na pracownikw sektora bankowego

Zachcamy do zapoznania si z raportem “Wpyw zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego”. Dokument odpowiada midzy innymi na nastpujce pytania: jak zmienia si system bankowy w dobie cyfryzacji, jaki powinien by kierunek zmian w polskich bankach oraz jakich kompetencji brakuje pracownikom. Wicej informacji znajduje si na oficjalnej stronie raportu.

2018-03-23
UWAGA STUDENCI! KWALIFIKACJA ERASMUS+

Studenci Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktyk w roku akademickim 2018/2019 w ramach Programu ERASMUS+ proszeniu s o zoenie aplikacji do 15 kwietnia 2018 na stronie: http://outgoing.dsm.usz.edu.pl/. Zasady wyjazdów znajduj si na stronie Dziau Spraw Midzynarodowych US: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlastudentow. Zachcamy do wyjazdów -  dr Dominika Kordela, koordynator wydziaowy Erasmus+, mgr in. Mariusz Sowa - koordynator kierunkowy Erasmus +.

2018-03-19
Olimpiada Geopolityczna

Polskie Towarzystwo Geopolityczne zaprasza wszystkich uczniw, studentw i doktorantw do udziau w dorocznym konkursie o charakterze midzynarodowym pt. Olimpiada Geopolityczna. Zapisy i zgoszenia do tegorocznej edycji konkursu trwaj do 31 marca 2018.

wicej

2018-03-16
Nowy serwis internetowy dla szk

Mio nam poinformowa, e Uniwersytet Szczeciski wzbogaci swoj ofert o nowy serwis dla szkó. Naszym celem byo stworzenie miejsca, w którym w przejrzysty sposób moglibymy zaprezentowa bardzo szerok ofert zaj dla uczniów i nauczycieli. Strona dostpna jest pod adresem: szkoly.usz.edu.pl

wicej
2018-03-13
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Katedra Organizacji i Zarzdzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj wykadowcw i studentw Wydziau na warsztat: Podejmowanie trudnych decyzji w trakcie realizacji projektw - jak to robi mdrze? Prowadzcy: Magorzata Gajewska, Kamila Ppiak-Kowalska. Termin: 15. marca (czwartek), godz. 18.00 - 20.00. Miejsce: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug, ul. Cukrowa 8, sala 010 SIL.

wicej
2018-03-12
Ws z Ibibobo #5 - prof. Juliusz Engelhardt - Koyma

Daleka Syberia, daleka Koyma, dwie wyprawy w poszukiwaniu korzeni rodzinnych i niesamowita opowie o ludzkich losach na dalekim wschodzie. Do tego dzika przyroda, rwce rzeki i ptorakilogramowe zote samorodki. prof. Juliusz Engelhartd zaprosi nas do swoich prywatnych opowiada koymskich. Zapraszam do suchania.

wicej
2018-03-08
Najserdeczniejsze yczenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie, mamy co dla Was od naszych niezastpionych Panw.

wicej
2018-03-08
UWAGA Studenci - spotkanie ERASMUS+

zapraszamy na spotkanie informacyjne o Programie Erasmus+ z pracownikami Dziau Spraw Midzynarodowych dnia 19.03.2018r. (poniedziaek) o godz. 9:45 w sali 323SIL. Koordynatorzy ERASMUS+ dr Dominika Kordela i mgr in. Mariusz Sowa.

2018-03-06
Jednodniowe warsztaty "Be the Change" z zarzdzania projektami

Koo Naukowe PROJECT zaprasza wszystkich studentw, modych kierownikw projektw, osoby od niedawna zaangaowane i pracujce w rodowisku projektowym, na jednodniowe warsztaty Be the Change z zarzdzania projektami. Wydarzenie odbdzie si ju 20 marca na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug na ul.Cukrowej 8 w Szczecinie.

wicej
2018-03-06
WIB zaprasza studentw do udziau w II edycji Konkursu "Milion na Bank"

Przed nami II edycja konkursu wiedzy finansowej dla studentów „Milion na Bank“. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitaowego i jego produktów oraz umiejtnoci inwestowania i zarzdzania finansami osobistymi. Konkurs organizowany jest w ramach sektorowego programu Bankowcy dla Edukacji.

wicej
2018-03-05
Warsztaty z praktykami podczas Gied Pracy!

wicej

2018-02-20
Gieda Pracy - Rozmowy rekrutacyjne!

Podczas kolejnej edycji Gied Pracy bdziecie mogli spotka si z pracodawcami. W tym samym czasie cz z pracodawcw prowadzi bdzie wstpne rozmowy rekrutacyjne. Nie trzeba udawa si do siedziby firmy - mona spotka si z pracodawc na uczelni!

13.03.2018 - Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug, ul. Cukrowa 8
14.03.2018 - Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, ul. Mickiewicza 64

wicej
2018-02-15
VI edycja Konkursu Etyka w Finansach

Komisja Etyki Bankowej przy Zwizku Bankw Polskich ogosia VI polsk edycj konkursu Etyka w finansach. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujcy si zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mog nadsya swoje eseje na kolejn edycj Konkursu Etyka w finansach.

ulotka

2018-02-15
Oglnopolska Konferencja Naukowa Doktorantw

W imieniu Organizatorw mamy zaszczyt zaprosi na Konferencj Doktorantw Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego pt. "Gospodarka 4.0. Wyzwania wobec przemysu i usug".

Termin i miejsce Konferencji: 7 czerwca 2018 r., Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug, Szczecin, ul. Cukrowa 8, sala 010.

wicej

Szukaj wykadowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafi?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciski. Wszelkie prawa zastrzeone.