Jeste 16386951 odwiedzajcym, odson 42712723 | Dzisiaj jest: Poniedziaek, 18 Padziernik 2021 | Tydzie parzysty

Wydziay US:

Zamiejscowe Wydzia US: Jednostki administracyjne USAktualnoci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastpna >>>

2016-11-22
Internetowe Rewolucje - Spotkanie

Przyjd na spotkanie z najbardziej rozpoznawaln mark wiata: Google, ktra zawita na nasz uczelni 24 listopada o godz. 12:00 (Nowa Aula na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania).

wicej

2016-11-17
Program Prewencyjny "STUDENT"

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 rusza Program Prewencyjny „STUDENT”, którego jednym z celów jest podniesienie wiadomoci studentów uczelni wyszych w zakresie negatywnych skutków zjawiska przestpczoci ubezpieczeniowej.

wicej
2016-11-15
Zaproszenie na Warsztat: Zbuduj swj zesp w oparciu o Style Mylenia i Dziaania FRIS

Katedra Organizacji i Zarzdzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj na spotkanie z cyklu Meet Project Managers - Zbuduj swój zespó w oparciu o Style Mylenia i Dziaania FRIS.

Termin: 23.listopada, godz. 17.00

Miejsce: Restauracja Konstelacja Kuchnia&Wino, Al. Wojska Polskiego 8/1A w Szczecinie

wicej
2016-11-15
Stowarzyszenie Akademickie Cukrowa 8

Zapraszamy na spotkanie zaoycielskie Stowarzyszenia Akademickiego Cukrowa 8. Termin: 21. listopada (poniedziaek), godz. 14.15. Miejsce: budynek WZiEU, sala 218. Kontakt: Magorzata Skweres-Kuchta, malgorzata.skweres@wzieu.pl

2016-11-14
Wykad Prof. Grzegorza W. Koodki

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów WZIEU US do udziau w wykadzie prof. Grzegorza W. Koodki z Akademii Leona Komiskiego w Warszawie. Wykad z dyskusj pt.: „NOWY PRAGMATYZM. W POSZUKIWANIU PARADYGMATU EKONOMII XXI WIEKU”, rozpocznie si we wtorek – 22 listopada o godz. 10:30 w sali 010.

wicej
2016-11-14
Dzie Przedsibiorczoci na WZiEU

Wszystko co chciaby wiedzie: o pomyle na wasny biznes, o prowadzeniu firmy, a take o tym, skd pozyska kapita na rozpoczcie dziaalnoci, jak rozmawia z inwestorem…

15 listopada 2016, godz. 10.30, sala nr 010 WYDZIA ZARZDZANIA I EKONOMIKI USUG UNIWERSYTETU SZCZECISKIEGO ul. Cukrowa 8, Szczecin.

Dziekan Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego oraz Fundacja THINK!, organizator Programu „Tydzie dla Oszczdzania” serdecznie zapraszaj na seminarium odbywajce si w ramach wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci.

plakat

2016-11-07
The REAL Innovation Invitation

Szanowni Pastwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosi na wydarzenie promujce wyniki osignite w ramach realizacji midzynarodowego projektu REAL, International Multiplier Event „The REAL Innovation Invitation”.

wicej
2016-11-03
Spotkanie Koa Naukowego Transportu

Interesujesz si tematyk transportow? Masz ciekawe pomysy? By moe czekamy wanie na Ciebie! Docz do nas! Spotkanie rekrutacyjne - poniedziaek 7 listopada o godz. 10:00 i 12:00 w sali 324.

plakat

2016-11-02
Tydzie wszystkich wietnych CV - 2 do 8 listopada 2016 r.

Biura karier zrzeszone w Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier zapraszaj studentw i absolwentw wszystkich uczelni do stworzenia WIETNEGO CV. Pracownicy biur karier z przyjemnoci pomog w stworzeniu profesjonalnego dokumentu lub w jego przeredagowaniu. CV stanowi niezbdn wizytwk studentw i absolwentw w kontaktach z pracodawcami podczas poszukiwania pracy, praktyki lub stau. Jest to pierwsza informacja o nas, ktra trafia do pracodawcy i ma wpyw na to jak jestemy przez niego postrzegani. Wybierz dowolny termin w dniach 2 - 8 listopada 2016 r. w dowolnym biurze karier i po prostu przyjd :-)

wicej

2016-11-02
Be MODERN after launch

Szanowni Pastwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosi na wydarzenie  promujce wyniki osignite w ramach realizacji midzynarodowego projektu „Mobile & Digital Elearning Toolkit - MODERN Toolkit”, the Multiplier Event „Be MODERN after launch”.

Wydarzenie odbdzie si w dniu 16 listopada 2016 roku od godz. 13.30 na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego mieszczcym si przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie (budynek Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usug SERVICE INTER-LAB, sala 315-316).

wicej
2016-10-28
Dzie rektorski i godziny dziekaskie
Przypominamy, e dzie 31.10.2016 r. (poniedziaek) jest dniem Rektorskim. Dnia 2 listopada 2016 r. (roda) ogoszone zostaj godziny dziekaskie wolne od zaj dydaktycznych.
2016-10-26
Spotkanie Koa Naukowego Zarzdzania Projektami

Studencie!
Jeeli chcesz si rozwija, poznawa nowych ludzi i masz ciekawe pomysy, serdecznie zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie Koa Naukowego Zarzdzania Projektami. Spotkanie odbdzie si 9 listopada (roda) o godzinie 11:45 w sali 334 SIL. Nic nie stracisz, a moesz duo zyska!

plakat

2016-10-24
STA PRZED SDEM i zalicz praktyki studenckie w Fundacji Court Watch Polska!

Jeli jeste studentem kierunku Ekonomia lub Zarzdzanie na WZiEU, bd jeste studentem kierunku humanistycznego lub spoecznego na innej uczelni – pomyl o odbyciu praktyki studenckiej w Fundacji Court Watch Polska. Court watch jest ruchem obywatelskim polegajcym na sprawowaniu kontroli spoecznej nad prac sdów i wymiaru sprawiedliwoci. Jest on szczególnie rozpowszechniony w krajach anglosaskich, takich jak USA i Kanada. Zainteresowanych zapraszamy na szkolenie organizowane przez eksperta z Fundacji.

wicej
2016-10-17
Konferencja naukowo - branowa "Regionalna polityka turystyczna w wojewdztwie zachodniopomorskim"

Katedra Zarzdzania Turystyk Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego, wraz z Biurem Turystyki Wydziau Turystyki i Gospodarki Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Zachodniopomorskiego, organizuje konferencj naukowo - branow "Regionalna polityka turystyczna w wojewdztwie zachodniopomorskim". Konferencja odbdzie si w dniu 16 listopada br. na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego w Szczecinie.

wicej

2016-10-17
Project Management - Edukacja

Szanowni Pastwo,
Katedra Organizacji i Zarzdzania z przyjemnoci informuje, e Wiceprezes Rady Ministrw, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego Pan Jarosaw Gowin, obj patronatem Seminarium ,,Project Management - Edukacja'', ktre jest wspln inicjatyw IPMA Polska, Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego oraz Szkoy Gwnej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie to odbywa si w ramach corocznej Konferencji IPMA Polska, ktra od lat gromadzi wyjtkowych ludzi, ktrzy poprzez swoje dziaania propaguj ide zarzdzania projektami w Polsce i na caym wiecie. Zapraszamy do wzicia udziau oraz do zapoznania si z programem Seminarium na stronie http://konferencja.ipma.pl/

2016-10-10
CUKROWA 8 Stowarzyszenie Pracownikw Nauki i Studentw

Pracownicy i Studenci WZiEU,

pojawi si pomys, by przy Wydziale powstao stowarzyszenie zrzeszajce pracowników i studentów WZiEU. Stowarzyszenie mogoby funkcjonowa pod nazw „Cukrowa 8” i suy realizacji inicjatyw w obszarze integracji Wydziau czy promocji nauki w rodowiskach pozauczelnianych z wykorzystaniem moliwoci dedykowanych organizacjom spoecznym.
By wspólnie przedyskutowa formu tego podmiotu i nada jej waciwy ksztat zapraszamy na spotkanie informacyjne. Odbdzie si ono w najbliszy czwartek 13. padziernika o godz. 14.15 w Sali Rady Wydziau (010).

plakat

2016-10-07
Zapraszamy Studentw na spotkanie ERASMUS+

Drodzy Studenci!

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+ na praktyki w roku akademickim 2016/2017. Spotkania odbd si w Rektoracie Uniwersytetu Szczeciskiego w Sali Senatu na I pitrze w nastpujcych terminach: 11 padziernika 2016r. o godzinie 12.00 oraz 13 padziernika 2016r. o godzinie 12.00.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktyk w programie Erasmus+

2016-09-28
Regionalne konsultacje spoeczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Podczas konsultacji projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ktre miay miejsce w Stargardzie w dniu 27. wrzenia, Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego reprezentowa dr Rafa Szymaski z Katedry Organizacji i Zarzdzania.

wicej
2016-09-26
Sta w Parlamencie Europejskim

Od przyszego roku istnieje moliwo odbycia stau w Parlamencie Europejskim dziesiciu modych osb.

wicej
2016-09-26
Inauguracja Roku Akademickiego WZiEU 2016/2017

Zapraszamy wszystkich studentw, rodzicw i przyjaci na INAUGURACJ ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug US.

wicej
Szukaj wykadowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafi?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciski. Wszelkie prawa zastrzeone.