Jeste 16387022 odwiedzajcym, odson 42712794 | Dzisiaj jest: Poniedziaek, 18 Padziernik 2021 | Tydzie parzysty

Wydziay US:

Zamiejscowe Wydzia US: Jednostki administracyjne USAktualnoci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastpna >>>

2017-03-01
WIB zaprasza studentw do udziau w Konkursie "Milion na Bank"

Jeli jeste studentem i chcesz dowiedzi si jak zarobi pierwszy milion zapraszamy do wzicia udziau w konkursie Milion na Bank. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitaowego i jego produktów oraz umiejtnoci inwestowania i zarzdzania finansami osobistymi. Konkurs organizowany jest w ramach sektorowego programu Bankowcy dla Edukacji.

wicej
2017-03-01
"6 czwartkw z ekonomi" - zapraszamy Maych Studentw!

"Zgarnij praktyk" - zapraszamy Wolontariuszy!

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECICY

AKADEMIA MODEGO EKONOMISTY

ROZKAD JAZDY

Kontakt:
dr Magorzata Skweres-Kuchta
malgorzata.skweres@wzieu.pl
tel. 609 564 264

2017-02-27
ERASMUS+ UWAGA KWALIFIKACJA!
Studenci Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktyk w roku akademickim 2017/2018 w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilno Edukacyjna proszeni s o skadanie wymaganych dokumentw u koordynatora wydziaowego dr Dominiki Kordeli do 20 marca 2017 r. (poniedziaek). Spotkanie informacyjnie na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug odbdzie si 02 marca 2017r. (czwartek) o godz. 10:15, s. 314 SIL. Szczegowe informacje: www.dsm.usz.edu.pl/eplus lub mailowo dominika.kordela@wzieu.pl
2017-02-23
Pomoc w uzyskaniu wyksztacenia na poziomie wyszym dla osb niepenosprawnych
Uprzejmie informujemy, e Miejski Orodek Pomocy Rodzinie - Dzia Pomocy Osobom Niepenosprawnym w Szczecinie przystpi do realizacji w 2017 roku pilotaowego programu "Aktywny Samorzd". Gwnym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczajcych uczestnictwo osoby niepenosprawnej w yciu spoecznym, zawodowym i w dostpie do edukacji. W zaczeniu ulotka dotyczca realizowanej formy wsparcia programu "Aktywny samorzd" - Modu II.
2017-02-16
Wsparcie dla umidzynarodowienia przedsibiorczoci poprzez wsplne standardy nauczania - Boosting business integration through joint VET education - BBVET
Projekt BBVET jest midzynarodow inicjatyw podnoszenia kompetencji w oparciu o wspóprac ponadnarodow. Projekt BBVET stanowi midzynarodow inicjatyw wsparcia internacjonalizacji ksztacenia i szkolenia zawodowego (ang. vocational education). Dodatkowo BBVET wspomaga rozwój transgranicznej przedsibiorczoci.
wicej
2017-01-24
Zajcia zamienne
Uprzejmie przypominamy, i zgodnie z organizacj roku ak. 2016/2017 dnia 25 i 26 stycznia (roda i czwartek) odbd si zajcia pitkowe (tydzie nieparzysty).
2017-01-24
Uwaga Studenci ERASMUS+ - spotkania informacyjne
Drodzy Studenci!
Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osb zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+ na studia oraz na praktyki w roku akademickim 2016/2017.
wicej
2017-01-20
Relacja ze spotkania z cyklu Zarzdzanie, jak si masz?
W dniu 16. stycznia br. o godz. 13.00, w sali 010 WZiEU odbyo si pierwsze spotkanie nauki z praktyk z cyklu ZARZDZANIE, jak si masz?: wykad Zarzdzanie w TSL, zorganizowany przez Katedr Organizacji i Zarzdzania oraz Katedr Gospodarki wiatowej i Transportu Morskiego. Gociem specjalnym, a jednoczenie Prelegentem by Pan Mirosaw Mrwczyski, posiadajcy wieloletnie dowiadczenie w zarzdzaniu transportem ldowym, wodnym i powietrznym, pracujcy w spkach krajowych i midzynarodowych, obecnie Dyrektor PKP CARGO CONNECT Sp.z o.o.
wicej
2017-01-13
Relacja ze spotkania z cyklu Meet Project Managers

W dniu 11. stycznia br. o godz. 17.00 odbyo si kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers: warsztat Ja Spóka Akcyjna, zorganizowany przez Katedr Organizacji i Zarzdzania, Zachodniopomorsk Grup Regionaln IPMA Polska oraz koo naukowe zarzdzania projektami PROJECT. Gociem specjalnym – Nasz Prelegentk bya Pani Magorzata Krawczak, certyfikowany coach, certyfikowany trener Points Of You®, terapeuta EEG-biofeedback I i II stopnia, wacicielka NaturaSukcesu.pl.

wicej
2017-01-11
Konferencja Naukowa o Higienie Psychicznej - zwieczenie kampanii psychoedukacyjnej RESTart

Koo Naukowe Psychologw Ego Uniwersytetu Szczeciskiego przy wsppracy z Biurem ds. Osb Niepenosprawnych oraz Instytutem Psychologii US zapraszaj na konferencj podsumowujc dziaania kampanii psychoedukacyjnej pn. RESTart.

wicej
2017-01-11
Nabr kandydatw do suby w Policji w 2017 r.

Komendant Wojewdzki Policji w Szczecinie ogasza rozpoczcie procedury naboru kandydatw do suby w Policji w 2017 r. Nabr odbdzie si w Komendzie Wojewdzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

wicej

2017-01-11
Spotkanie z przedstawicielami firmy Coloplast (18.01.2017 r.)

Coloplast w Szczecinie powsta w 2009 roku tworzc Coloplast Business Centre (midzynarodowe centrum biznesowe), w ktrym pocztkowo pracowao 9 osb. W cigu zaledwie siedmiu lat centrum zwikszyo zatrudnienie do ponad 320 pracownikw i stale si rozwija. Wspieramy grup Coloplast na caym wiecie.

wicej

2017-01-09
Program "Lider Zachodniopomorski" czeka na mode aktywne osoby w wieku 17-24 lata z Pomorza Zachodniego!

Nadszed nowy rok - moe to dobry czas, by sta si bardziej aktywnym spoecznie, zdoby dowiadczenie i mini-grant na dziaanie spoeczne? Jeli cho przez chwil przemkna Ci taka myl - zapoznaj si z programem Lider Zachodniopomorski, ktry odbywa si pod Honorowym Patronatem Marszaka Olgierda Geblewicza. Moe rozpoczniesz swoj przygod z Sekretariatem ds. Modziey Wojewdztwa Zachodniopomorskiego? Poznasz ludzi, ktrzy myl podobnie i s otwarci na dziaania spoeczne, zdobdziesz now wiedz i zrealizujesz dowolne dziaanie spoeczne.

wicej
2017-01-09
Zaproszenie na wykad: ZARZDZANIE W TSL

Katedra Organizacji i Zarzdzania oraz Katedra Gospodarki wiatowej i Transportu Morskiego Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego serdecznie zapraszaj na pierwsze spotkanie z cyklu ZARZADZANIE, jak si masz?
Termin:
16.stycznia, godz. 13.00
Miejsce: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego, sala 218, ul. Cukrowa 8 w Szczecinie

wicej
2016-12-16
Midzynarodowa konferencja klastrowa V4ClusterPol

W dniu 8 grudnia 2016 roku w siedzibie CzechInvest w Pradze odbya si midzynarodowa konferencja powicona tematyce polityki klastrowej w krajach V4 z udziaem przedstawicieli rodowisk akademickich, administracji, kierownikw organizacji klastrowych i innych instytucji, ktre od dawna zaangaowane s w promowanie przedsibiorczoci i nawizywanie wsppracy z uczelniami oraz organizacjami badawczymi.

wicej
2016-12-15
Kiermasz witeczny

Koo Naukowe Komunikacja w Biznesie, dziaajce na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego, Samorzd Studencki WZIEU oraz wspierajcy inicjatyw studenci organizuj Kiermasz witeczny, ktry odbdzie si dnia 15.12.2016r. w godz. 9-14 w holu gwnym.

wicej
2016-12-07
Konkurs Pierwszy Milion dla studentw uczelni szczeciskich

Czy wiesz, jak zarobi pierwszy milion? Czy chcesz lepiej zarzdza swoimi oszczdnociami? Chcesz zdoby dodatkow wiedz i umiejtnoci zwizane z finansami osobistymi? Zagraj, aby wygra!

wicej
2016-12-06
Sprawozdanie z konferencji naukowo-branowej "Regionalna polityka turystyczna w wojewdztwie zachodniopomorskim"

W dniu 16 listopada br. na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego odbya si konferencja naukowo-branowa pod hasem "Regionalna polityka turystyczna w wojewdztwie zachodniopomorskim", zorganizowana przez Katedr Zarzdzania Turystyk Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego oraz Biuro Turystyki Wydziau Turystyki i Gospodarki Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Zachodniopomorskiego.

wicej

2016-12-06
Konferencja dotyczca skutecznych inicjatyw na rzecz bezpieczestwa

W poniedziaek (5 grudnia 2016r.) na naszym Wydziale odbya si konferencja dotyczca skutecznych inicjatyw na rzecz bezpieczestwa organizowana przez Komend Wojewódzk Policji w Szczecinie. Gociem specjalnym by Minister Mariusz Baszczak, który podsumowa dotychczasowe efekty Krajowej Mapy Zagroe Bezpieczestwa i programu „Dzielnicowy bliej nas”.

wicej
2016-12-05
Meet Project Managers - relacja ze spotkania

W dniu 23. listopada o godz. 17.00 odbyo si kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers. Kierownikiem tego MPM bya Pani Magorzata Smolska z Katedry Organizacji i Zarzdzania Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego, za spotkanie poprowadzi dr Rafa Szymaski – Przewodniczcy Rady Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska, przy czynnym udziale studentów z Koa Naukowego Zarzdzania Projektami PROJECT.

wicej
Szukaj wykadowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafi?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciski. Wszelkie prawa zastrzeone.