Jeste 16387169 odwiedzajcym, odson 42712950 | Dzisiaj jest: Poniedziaek, 18 Padziernik 2021 | Tydzie parzysty

Wydziay US:

Zamiejscowe Wydzia US: Jednostki administracyjne USAktualnoci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastpna >>>

2019-06-10
Zaproszenie na wykady goci z Chin i RPA

Szanowni Pastwo, serdecznie zapraszamy do udziau w wykadach otwartych prowadzonych przez kadr akademick z uczelni partnerskich z Chin i RPA, które bd miay miejsce we wtorek 11.06 i w rod 12.06.:

  1. wykad: Prof. Xinmiao Zhou,  Ningbo University, Chiny
    temat: Systemic Risks, Macroeconomic Shocks and Financial Security in China
    wtorek 11.06.  o godz. 12:15  w sali 044

  2. wykad: Prof. Ebrahim Parker,  Cape Peninsula University of Technology, Republika Poudniowej Afryki
    temat: Introduction to Operations Management and Operations Strategy
    roda 12.06. o godz. 12:15  i o godz. 14:15 w sali 002
2019-06-10
Transport intermodalny. Integracja przewozw wiatowych

W imieniu organizatorów – SITK RP ZK oraz WZiEU, serdecznie zapraszamy do udziau w III Edycji konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Transport intermodalny. Integracja przewozów wiatowych” oraz w  III Targach Transportu Intermodalnego „InterModal2019”, które bd miay miejsce w dniach 12-14 czerwca br. na III pitrze budynku SIL.

Do odwiedzenia targów zapraszamy równie studentów, dla których PKP Intercity S.A. przygotowao ciekawe oferty pracy.

Szczegóowe informacje o targach znajduj si na stronie:
http://www.intermodal-poland.com/

2019-06-04
Oglnopolska Konferencja Naukowa Doktorantw - 6 czerwca 2019

Zapraszamy zainteresowane osoby na Oglnopolsk Konferencj Naukow Doktorantw pt. Ekonomia wspdzielenia, Aspekty teoretyczne i praktyczne. Spotkanie odbdzie si na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug US 6 czerwca 2019 r., w godzinach 10.30-15.00 (ul. Cukrowa 8, sala 218).

Serdecznie zapraszamy do udziau w tej oglnopolskiej inicjatywie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Tomasz Kwarciski, prof. US

Plakat

Program

Strona Konferencji

2019-05-31
Uroczysto nadania tytuu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczeciskiego Zbigniewowi Nosowskiemu

Rektor i Senat Uniwersytetu Szczeciskiego maj zaszczyt zaprosi na uroczysto nadania tytuu doktora honoris causa redaktorowi Zbigniewowi Nosowskiemu.

wicej

2019-05-14
Zaproszenie na Seminarium Naukowe pt.: "Rynek pracy a demografia"

Katedra Metod Ilociowych WZIEU US serdecznie zaprasza na Seminarium Naukowe pt.: "Rynek pracy a demografia" organizowane w rod 22 maja 2019r. w godz. 9-11 na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug, ul. Cukrowa 8, s. 104 i 423.

Wstp wolny. Link do rejestracji elektronicznej: https://seminarium-kmi.evenea.pl/

wicej
2019-05-09
Rozstrzygnicie Konkursu "Studencki Projekt Spoeczny 2019"

W poniedziaek 6 maja Kapitua Konkursu zatwierdzia decyzje o dofinansowaniu zgoszonych projektów. Jurorzy przy ocenie projektów brali pod uwag przede wszystkim takie kryteria jak: uzasadnienie spoecznej potrzeby, innowacyjno pomysu, liczba zaangaowanych wolontariuszy i liczba odbiorców pomocy, stopie zaangaowania wolontariuszy, klarowno planu realizacji, zgodno z regulaminem oraz zasadno proponowanego kosztorysu.

Jurorzy postanowili nagrodzi (w caoci lub czciowo) – wszystkie 19 projektów na czn kwot 15080 z.

wicej
2019-05-08
The Day of the Transport Culture - 14 maja 2019 roku

Katedra Transportu WZIEU US jest uczestnikiem midzynarodowego projektu  „The Day of the Transport Culture”.

Zapraszamy zainteresowane osoby na warsztaty pt. Zarzdzanie mobilnoci w miastach. Spotkanie odbdzie si  na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug US 14 maja 2019  r., w godzinach 10.00-13.30 (sala 218).

Serdecznie zapraszamy do udziau w tej midzynarodowej inicjatywie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Tomasz Kwarciski, prof. US
Przewodniczcy

program

plakat    

2019-05-08
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska, DGS Poland, Koo Zarzdzania Projektami "Project" oraz Katedra Organizacji i Zarzdzania serdecznie zapraszaj wykadowców i studentów Wydziau na spotkanie: "Projektowanie zmiany – ludzie versus procesy. Audyt, diagnoza, interwencja, czyli 6321 sów o doradztwie systemowym w organizacji".

Prowadzca: Agnieszka Olszewska - Benewiat
Termin: 15.maj (roda), godz. 18.00-19.30
Miejsce: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug, ul. Cukrowa 8, sala 010.

Zapisy na warsztat w formie elektronicznej pod linkiem:
https://mpm-wzieu.evenea.pl/

Sponsorem spotka jest Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska oraz firma DGS Poland.

Serdecznie zapraszamy!

wicej
2019-04-30
UWAGA STUDENCI KWALIFIKACJA ERASMUS+

Od 01 do 20 maja wszyscy studenci US mog aplikowa na wyjazdy w programie Erasmus+: kraje programu (UE) zarówno na studia, jak i na praktyki!

Wyjazdy bd odbywa si w roku akademickim 2019/2020.

Aplikacje s skadane online na stronie: https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/

Zasady wyjazdów znajduj si na stronie Dziau Spraw Midzynarodowych:
1. studia: http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/studia/
2. praktyki: http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/praktyka/

2019-04-26
Wolontariat midzynarodowy w praktyce (spotkanie z uczestnikami Programu Erasmus)

Ju 8 maja 2019 r. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeciskiego razem ze Stowarzyszeniem POLITES zaprasza na spotkanie z Lenk ze Sowacji i Batu z Gruzji. Uczestnicz oni w Programie Erasmus+ Wolontariat Europejski (EVS) i dziaaj w siedzibie Stowarzyszenia POLITES, gdzie realizuj swoje pomysy i prowadz rne aktywnoci dla spoecznoci lokalnej. Co najwaniejsze, nabywaj i rozwijaj kompetencje, zdobywaj dowiadczenie (czsto potrzebne do pracy zawodowej).

Z chci odpowiedz na Wasze pytania!

wicej

2019-04-12
Seminarium Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami

Dnia 5 kwietnia 2019 r. na Wydziale Zarzdzanie i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego odbyo si II Midzynarodowe Seminarium Ekologiczne pt. Gospodarowanie Odpadami w gminach. Problemy i wyzwania - wzorce niemieckie.

wicej
2019-04-10
Sukces studentw KN Project w ministerialnym projekcie!

Uczestniczcy w zespole projektowym studenci: Kinga Janecka i Mateusz Juwik wraz ze studentami Koa Naukowego Zarzdzania Projektami: Katarzyn Warcholak, Oskarem Dyrdaem oraz Katarzyn Pawlak, przy wsparciu Zachodniopomorskiej Policji, Stowarzyszenia Academia oraz zaangaowanych we wspprac pozostaych k naukowych Uniwersytetu Szczeciskiego zwyciyli w konkursie Razem Bezpieczniej im. Wadysawa Stasiaka z kategorii przeciwdziaanie hejtowi i mowie nienawici wrd modziey zatytuowanym #donthejt.

wicej
2019-04-05
Spotkania informacyjne ERASMUS+

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+: kraje programu na studia oraz na praktyki w r.a. 2019/2020.

Kwalifikacja bdzie trwaa w maju- od 01 do 20, na stronie https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/.

Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug  11.04.2019r., czwartek, godz. 12:00, sala nr 523

2019-04-04
II Midzynarodowe Seminarium Ekologiczne

WYDZIA ZARZDZANIA I EKONOMIKI USUG
UNIWERSYTET SZCZECISKI
zaprasza na


II MIDZYNARODOWE SEMINARIUM EKOLOGICZNE
GOSPODAROWANIE ODPADAMI W GMINACH.
PROBLEMY I WYZWANIA – WZORCE NIEMIECKIE
SZCZECIN, 5 KWIETNIA 2019 R. (PITEK)
UL. CUKROWA 8
71-004 SZCZECIN
SALA 010 (PARTER)

wicej
2019-04-02
Konkurs "Studencki Projekt Spoeczny 2019" PRZYPOMINAMY!!!

Wybierz organizacj, zbierz zespó wolontariuszy i wygraj do 1000 z
na inicjatyw spoeczn!

Tylko do 14 kwietnia studenci i pracownicy Uniwersytetu Szczeciskiego mog zgosi swój autorski pomys na projekt wolontariacki w Konkursie Studencki Projekt Spoeczny 2019 – inicjatywie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Uniwersytetu Szczeciskiego!

wicej
2019-04-01
Gra o karier 2019

W dniach 8 - 14 kwietnia 2019 r. Akademickie Biuro Karier US zaprasza do udziau w wydarzeniach organizowanych w ramach tygodnia "Gra o karier - Biuro Karier dla Ciebie".

wicej

2019-03-26
Rusza kolejna edycja Konkursu "Studencki Projekt Spoeczny"

Chcesz pomóc innym? Teraz masz szans! Wybierz organizacj, zbierz zespó wolontariuszy i wygraj do 1000 z na inicjatyw spoeczn! „Studencki Projekt Spoeczny” to przestrze dla Twojego twórczego dziaania, miejsce, w którym swoj energi i zainteresowania moesz zamieni w aktywn pomoc innym. Projekt jest realizowany w ramach wspópracy Uniwersytetu Szczeciskiego z Fundacj Kronenberga przy Citi Handlowy.

wicej
2019-03-25
IPMA-DAY na Uniwersytecie Zielonogrskim

22. marca 2019 roku na Uniwersytecie Zielonogrskim czonkinie Koa Naukowego Zarzdzania Projektami: Katarzyna Warcholak, Paulina Fedorowiat, Katarzyna Szydowska poprowadziy jednodniowe szkolenie z zakresu zarzdzania projektami. Wydarzenie zostao zorganizowane przez czonkw Europejskiego Forum Studentw AEGEE - Zielona Gra i Koo Naukowego Tworzenia i Zarzdzania Projektami.

wicej
2019-03-22
IX edycja Giedy Pracy

Zapraszamy do udziau w IX edycji Giedy Pracy organizowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeciskiego!

wicej
2019-03-18
Zaproszenie na kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska, Koo Zarzdzania Projektami "Project" oraz Katedra Organizacji i Zarzdzania serdecznie zapraszaj wykadowców i studentów Wydziau na kolejne, rozwijajce spotkanie z cyklu Meet Project Managers zatytuowane: FRIS® jako narzdzie uatwiajce prac i komunikacj zespou projektowego.

Kto jest naszym prelegentem? Posiadajca kilkunastoletnie dowiadczenie w pracy, m.in jako trener oraz szkoleniowiec Maja Kornel
Jaki jest termin spotkania? 25 marca, w godzinach 18.00-19.30
Gdzie si spotykamy? Tradycyjnie na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug, ul. Cukrowa 8, wyjtkowo w sali 314.

Zapisy na warsztat w formie elektronicznej pod poniszym linkiem:
https://mpm-wzieu.evenea.pl/

Przypominamy, e liczba miejsc jest ograniczona!

Serdecznie zapraszamy i zachcamy do udziau!

wicej
Szukaj wykadowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafi?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciski. Wszelkie prawa zastrzeone.