Jeste¶ 14497728 odwiedzaj±cym, odsłon 40437822 | Dzisiaj jest: Poniedziałek, 18 Listopad 2019 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1303 na 66 stronach
<<< poprzenia -   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61   - następna >>>

2013-04-11
Naukowiec w biznesie - bezpłatny cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R
Zapraszamy na serię bezpłatnych cykli szkoleniowo-warsztatowych z zakresu prowadzenia projektów i badań naukowych oraz komercjalizacji ich wyników. Projekt skierowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z dziedzin medycyny i biotechnologii, pracuj±cych na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych lub w jednostkach tworz±cych konsorcja naukowe (z wył±czeniem przedsiębiorstw).
więcej
2013-04-11
Studenci wspólnie przeciw białaczce
17-18 kwietnia na ponad 60 uczelniach w całym kraju młodzi ludzie udowodni±, że NIE JEST IM WSZYSTKO JEDNO! Fundacja DKMS Polska wraz ze studentami organizuje ogólnopolskie Dni Dawcy !

Zarejestrowanie 20 000 nowych, potencjalnych dawców !
więcej
2013-04-11
Wybory Mentora WZiEU 2013
Mentor Wydziału jest osob±, która wykazuje się ¶wietnym warsztatem i merytoryk± oraz przyjaznym nastawieniem i dobr± atmosfer± podczas zajęć. Dzięki swoim kompetencjom i do¶wiadczeniu jest wzorem do na¶ladowania.
więcej
2013-04-10
BOSS Festiwal. Biznesmeni będ± szkolić studentów!
Nadchodzi X szczecińska edycja największego festiwalu biznesu w Polsce. Już 15-23 kwietnia w największych szczecińskich uczelni odbęd± się bezpłatne warsztaty, szkolenia oraz spotkania inspiruj±ce skierowane do studentów, absolwentów i młodych przedsiębiorców.
więcej
2013-04-10
Interesuj± Cie płatne praktyki ? Szukasz kontaktu z przyszłym pracodawc±?

Skorzystaj z Platformy Matrix ! PrzyjdĽ na spotkanie informacyjne (15 minut) w poniedziałek 15 kwietnia 2013 o godz. 13 w Auli Prof. Adama Szewczuka (sala 048-044)
Skontaktuj się z opiekunem praktyk na swoim wydziale - Joann± Rzempała (joanna.rzempala@wzieu.pl, pokój 610)

Ulotka
2013-04-09
ABK US zaprasza na warsztat
Akademickie Biuro Karier US rozpoczyna rekrutację na drugi warsztat realizowany w ramach cyklu "Kultura dzielenia się wiedz±", pt. "Oko w oko z rekruterem, czyli jak dobrze wypa¶ć na rozmowie rekrutacyjnej", poprowadzi je Pani Magdalena Kałek, Regionalny Specjalista ds. Personalnych, Provident Polska S.A..
więcej
2013-04-05
Bezpłatny warsztat "Autprezentacja w rekrutacji"
Trwa rekrutacja na bezpłatny warsztat ,,Autoprezentacja w rekrutacji" organizowany w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci". Warsztat odbędzie się 18 kwietnia 2013 r. (czwartek) w godzinach 9:00 - 15:00. Liczba miejsc ograniczona.
więcej
2013-04-04
Zaproszenie na webinarium 18.04.2013 (czwartek) w godz. 10-11 w sali 104 WZIEU US
Dr Rafał Czyżycki i dr Rafał Klóska z Katedry Metod Ilo¶ciowych Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach współpracy ze StatSoft Polska zapraszaj± na webinarium "Analiza danych w STATISTICA - od importu z Excela do profesjonalnego raportu", które odbędzie się w czwartek 18.04 w godz. 10-11 w sali 104 Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
więcej
2013-04-03
Targi Pracy 2013 w Szczecinie. 50 wystawców, kilka tysięcy odwiedzaj±cych - kilkaset ofert pracy!
Szukacie pracy, stażu, praktyk? Zamierzacie zmienić dotychczasowe zajęcie? A może chcecie po prostu porozmawiać z przedstawicielami różnych firm, by móc lepiej zaplanować ¶cieżkę swojej kariery i rozwoju? Najbliższa okazja nadarzy się już 11 kwietnia!
więcej
2013-03-26
Spotkanie informacyjne dotycz±ce specjalno¶ci Ekonomika Regionalna
Wyznaczaj kierunki rozwoju lokalnego i regionalnego! Ekonomika regionalna to nowa specjalno¶ć, na której przedmioty prowadzone s± przez praktyków. Dla studentów specjalno¶ci przewidujemy profesjonalne szkolenia oraz możliwo¶ć odbycia praktyk i nabycia do¶wiadczenia w administracji. Specjalno¶ć przygotowuje do pracy w m.in. instytucjach zarz±dzaj±cych ¶rodkami UE, organach administracji państwowej i samorz±dowej. W ramach Zakładu Rozwoju i Funkcjonowania Regionów działa koło naukowe Regional Business Forum.

Więcej informacji na stronie www.region.wzieu.pl

Spotkanie informacyjne odbędzie się w pi±tek 05.04.2013r o godz. 9:20 w sali Rady Wydziału (010).
2013-03-25
South Baltic Training Programme - Program Szkoleniowy Krajów Południowego Bałtyku - Projektem Flagowym!
Najnowszy dokument zawieraj±cy Plan Działań odnosz±cy się do Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego wyróżnił Program Południowy Bałtyk jako szczególnie istotny dla rozwoju tej czę¶ci Europy.

Odznaczenie to skutkuje możliwo¶ci± nagrodzenia najlepszych projektów realizowanych w ramach Programu Południowy Bałtyk tytułem Flagowych.
więcej
2013-03-22
Wrocławskie Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR przy współpracy z Kołem Naukowym Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje ogólnopolski konkurs Karierosfera.
Już po raz dwunasty studenci z całej Polski będ± mieli szansę na wygranie praktyk w renomowanych firmach!

W dniach od 8 do 25 marca studenci zbęd± mieli okazję sprawdzić swoj± wiedzę z szeroko pojętego biznesu, wypełniaj±c test on-line na stronie www.karierosfera.pl. Następnie, w 13 największych polskich o¶rodkach akademickich, rozwi±ż± pisemny test, składaj±cy się z 50 pytań z wybranej przez siebie dziedziny.
więcej
2013-03-19
Rozpocz±ł się program praktyk i staży PZU
Aplikuj już dzi¶ i rozpocznij swoj± karierę w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie ¦rodkowo-Wschodniej. Jeżeli jeste¶ zmotywowany do działania praca przez dużo P czeka wła¶nie na Ciebie!

Więcej informacji na stronie pzu.pl/kariera

Plakat
2013-03-19
Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013.
Z prawdziw± przyjmno¶ci± informuję, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która rozpoczęła wła¶nie 22. rok realizacji misji, w ramach rozstrzyganych w 2013 roku konkursów planuje przeznaczyć na wsparcie nauki w 2013 ponad 14,5 mln zł ze ¶rodków własnych i prawie 17 mln zł ze ¶rodków strukturalnych Unii Europejskiej.

Więcej informacji tutaj
2013-03-19
Dok±d zmierza ¶wiat ? Ekonomia polityczyna przyszło¶ci - Wykład prof. dra hab. Grzegorza Kołodki
Wykład rozpocznie się we wtorek 26 marca o godz. 10.30 w Auli im. Prof. Adama Szewczuka (048 - WZiEU US,ul. Cukrowa 8)

Plakat
2013-03-19
Zapraszamy wszystkich studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na spotkanie z ogólnopolskimi koordynatorkami programu.
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, prowadz±ca Program Mobilno¶ci Studentów i Doktorantów "MOST", serdecznie zaprasza wszystkich studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na spotkanie z ogólnopolskimi koordynatorkami programu.
więcej
2013-03-18
Szanowni Studenci
Kwalifikacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS odbędzie się we wtorek 19.03. br. o godz. 11.30 w pokoju 710.

Dr Małgorzata Porada Rochoń - Koordynator
2013-03-18
Kochani Maturzy¶ci Bezpłatnego uniwersyteckiego kursu maturalnego z matematyki i geografii - Matura 2013
Wszystkich Maturzystów kursu z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony) oraz geografii zapraszamy do udziału w specjalnym spotkaniu - "Maturzy¶ci kochaj± WZiEU", które odbędzie się dnia 19.03.2013 r. (wtorek) o godzinie 17:30, na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, w sali 003.

Przygotowali¶my dla Was mnóstwo niespodzianek!

W zwi±zku z powyższym zajęcia merytoryczne z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony) oraz geografii w dniach 18.03-20.03.2013 nie odbęd± się.

Do zobaczenia!
Pozdrawiamy, Organizatorzy.
2013-03-12
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka
W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II Ogólnopolsk± Konferencję Naukow± Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, która odbędzie się 21 maja 2013 roku w Szczecinie.
więcej
2013-03-12
UWAGA STUDENCI: Szkoła Letnia w Aalborg University, Dnia
Uniwersytet Szczecinski and Aalborg University, Denmark have an agreement on exchange of students. Aalborg University highly appreciates our collaboration and would like to strengthen the links between our two institutions.
więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.