Jeste¶ 14497884 odwiedzaj±cym, odsłon 40438086 | Dzisiaj jest: Poniedziałek, 18 Listopad 2019 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1303 na 66 stronach
<<< poprzenia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49   - następna >>>

2014-09-16
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zaprasza WOLONTARIUSZY
Je¶li dysponujesz 4 godzinami popołudniowymi w 6 czwartków w okresie paĽdziernik-grudzień 2014 zapraszamy do współorganizacji zajęć dla Małych Studentów EUD, głównie opieki nad grupami warsztatowymi.
Termin zgłoszeń 22.09.2014, zajęcia "startuj±" 02.10.2014.
Informacje o projekcie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl
Kontakt: dr Małgorzata Skweres-Kuchta, malgorzata.skweres@wzieu.pl
2014-09-16
Konkurs na najlepsze prace magisterskie!
Do 17 paĽdziernika br. można zgłaszać prace magisterskie dotycz±ce promocji Polski do ósmej edycji Konkursu "Teraz Polska Promocja". Na laureatów najlepszych prac czekaj± nagrody pieniężne - o ł±cznej warto¶ci ok. 50.000 zł., publikacje, a także praktyki i staże.
więcej
2014-09-16
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
2 paĽdziernika rozpoczynamy MISTRZOWSKIM akcentem
W tajniki ekonomii wprowadzi Was Marcin Janowski, "po godzinach" 2-krotny Mistrz ¦wiata i 4-krotny Mistrz Europy w brazylijskim jiu-jitsu.

Zapraszamy!
Na zgłoszenia czekamy jeszcze do 26. wrze¶nia!
Więcej informacji: www.uniwersytet-dzieciecy.pl
2014-09-10
Profesor Piotr Niedzielski otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych
Mamy zaszczyt powiadomić, że Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14.08.2014r, na wniosek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Pan dr hab. PIOTR NIEDZIELSKI, prof. US, otrzymał tytuł PROFESORA NAUK EKONOMICZNYCH.

W imieniu pracowników Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług składamy serdeczne gratulacje.
2014-09-10
Profesor Elżbieta Załoga otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych
Mamy zaszczyt powiadomić, że Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.07.2014r, na wniosek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Pani dr hab. ELŻBIETA ZAŁOGA, prof. US, otrzymała tytuł PROFESORA NAUK EKONOMICZNYCH.

W imieniu pracowników Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług składamy serdeczne gratulacje.
2014-09-09
Warsztaty
  1. Warsztatowe pi±tki - edycja jesienna 2014 - Naukę czas zacz±ć - jak się uczyć łatwiej i przyjemniej - tego dowiecie się na warsztatach organizowanych przez Sekretariat Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej szczegółów na stronie ABK US >>>.
2014-09-05
JUŻ OD 8 WRZE¦NIA RUSZAJˇ ZAPISY NA ZAJĘCIA I EDYCJI EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO!
Jest to PIERWSZY W REGIONIE i PIERWSZY W SZCZECINIE ogólnopolski program edukacji ekonomicznej dla uczniów klas pi±tych i szóstych szkoły podstawowej, organizowany przy współpracy Narodowego Banku Polskiego.
Plakat
2014-09-04
KONKURSY DLA EKOINNOWACYJNYCH STUDENTÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII "JESTE¦ KREATOREM? ZOSTAŃ EKOINNOWATOREM!"
Polska należy do najmniej ekoinnowacyjnych krajów w Unii Europejskiej, mimo że Polakom nie brakuje interesuj±cych pomysłów w tym zakresie. Jak zatem zachęcić ich do wdrażania ekoinnowacji oraz komercjalizacji swoich rozwi±zań? Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleĽć w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej "Jeste¶ kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!".
więcej
2014-09-04
Oferta praktyk dla studentów
PIRO Sykon technologies - jeste¶my firm±, która specjalizuje się w projektowaniu oprogramowania dla branży turystycznej. Naszymi klientami s± zarówno touroperatorzy, m. in. Almatur, Logostour, Ok Tours, jak i agenci turystyczni, m. in. My Travel, Wakacyjny ¦wiat. Nasz zespół tworz± młodzi ludzie pełni pasji i zaangażowania.
więcej
2014-08-28
STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIˇGNIĘCIA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Stypendium ministra za wybitne osi±gnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniaj±cemu się w nauce lub posiadaj±cemu wybitne osi±gnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Dodatkowe informacje dotycz±ce wniosków znajduj± się na stronie:
Stypendium ministra na rok akademicki 2014/2015
2014-08-28
KONKURS PISM dla studentów na ESEJ dotycz±cy umowy handlowej UE-USA (TTIP)
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ambasada Brytyjska oraz Ambasada Szwecji w Polsce organizuje konkurs dla studentów szkół wyższych na esej dotycz±cy Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Zapraszamy studentów do wzięcia w nim udziału.
więcej
2014-08-25
Stypendia Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, realizuj±c swoj± misję wspierania młodych liderów społecznych, ufundowała pięć stypendiów pokrywaj±cych całkowity koszt uczestnictwa w Akademii Młodych Dyplomatów, rocznym programie edukacyjnym Europejskiej Akademii Dyplomacji.
więcej
2014-08-06
Szansa zdobycia pracy dla studentów i absolwentów w Accenture Sp. z o.o.!!!
Więcej informacji tutaj.
2014-08-05
Konkursy w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej "Jeste¶ kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!"
Jeżeli masz poniżej 35 lat, pomysł na ekoinnowacyjny projekt lub usługę, rozwi±zanie technologiczne lub organizacyjne lub jeste¶ autorem pracy dyplomowej dotycz±cej ekoinnowacji, koniecznie zapoznaj się z zasadami konkursów na stronie ekoinnowator.ue.poznan.pl
2014-07-28
LSJ Human Resources Group
LSJ Human Resources Group poszukuje : specjalistów ze znajomo¶ci± języków obcych - więcej informacji tutaj.
2014-07-10
Kandydaci
Już jutro (11.07.2014 r.) o godzinie 14:00 oficjalnie ogłoszone zostan± wyniki przez wydziałowe komisje rekrutacyjne dla osób przyjętych na studia z listy podstawowej.
2014-07-03
WYGRAJ STAŻ W MYLOVIEW.PL: PROJEKTANT
Je¶li od zawsze Twoim marzeniem było stać się designerem - projektantem wzorów. Twoja głowa codziennie zapełnia się nowymi, niepowtarzalnymi wzorami, które warto pokazać ¶wiatu - zgło¶ się do nas! Stań się DESIGNEREM - PROJEKTANTEM sklepu myloview.pl.
Nie szkodzi, je¶li nie jeste¶ wykształconym plastykiem czy grafikiem! Ważne, że chcesz zapisać się w historii designu wnętrzarskiego, wymy¶laj±c ciekawe kształty, które każdy będzie chciał zobaczyć na ¶cianie swojego pokoju w formie niesamowitej fototapety, naklejki czy obrazu! Wyznacz najnowsze trendy 2014/2015 roku w ¶wiecie wzornictwa ¶ciennego.

Więcej informacji na stronie.
2014-06-30
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Z przyjemno¶ci± informujemy, że w dniach 10-11 czerwca 2014 roku na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu". Wydarzenie to było wspólnym przedsięwzięciem czterech instytucji: Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci oraz Izby Rzemie¶lniczej Małej i ¦redniej Przedsiębiorczo¶ci w Szczecinie. Było to unikalne naukowe spotkanie, które poł±czyło cztery ¶rodowiska: Naukowców ze Szczecina, Krakowa, Warszawy i Zielonej Góry, Instytucji z województwa zachodniopomorskiego i Warszawy, Przedsiębiorców/Praktyków oraz Beneficjentów programów PO KL województwa zachodniopomorskiego.
więcej
2014-06-25
Liderzy w sektorze ochrony zdrowia - Ostatnia szansa na zapisanie się do bezpłatnego programu
6 lipca upływa termin zgłoszeń do drugiej edycji projektu Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi. Celem projektu jest kształcenie kadry managerskiej, która w przyszło¶ci będzie zarz±dzać firmami na rynku usług medycznych, farmaceutycznych oraz placówkami służby zdrowia.
więcej
2014-06-17
Staż !
My¶lisz o karierze zawodowej zgodnej z kierunkiem Twoich studiów ? Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług daje Ci możliwo¶ć rozpoczęcia realizacji Twoich planów już w trakcie studiów. W zwi±zku z realizacj± projektu "SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług" poszukujemy studentów do odbycia praktyk studenckich.

Więcej informacji tutaj.
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.