Jeste¶ 15994397 odwiedzaj±cym, odsłon 42302654 | Dzisiaj jest: ¦roda, 14 Kwiecień 2021 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   - następna >>>

2012-10-25
Badanie MBE Student Index
Ogólnopolskie Badanie MBE STUDENT INDEX: Finanse i Bankowo¶ć to nowy projekt badawczy, maj±cy na celu otrzymanie informacji dotycz±cych rynku pracy szeroko pojętej branży finansowej z punktu widzenia studentów i absolwentów, którzy planuj± zwi±zać sw± przyszło¶ć zawodow± z t± branż±.
więcej
2012-10-25
Forex Cup Young
Zastanawiałe¶ się kiedy¶, jak stać się prawdziwym inwestorem? Chciałby¶ spróbować, ale martwisz się, że brakuje Ci wiedzy na temat rynku walutowego? Już niedługo nie będzie to problemem! Niezależne Zrzeszenie Studentów pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego pragnie zaprosić studentów z całej Polski do wzięcia udziału w inauguracji projektu Forex Cup Young.
więcej
2012-10-24
IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego
MKDUS - Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, skupia i integruje doktorantów - pocz±tkuj±cych badaczy zajmuj±cych się różnymi dyscyplinami - z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych o¶rodków naukowych.
więcej
2012-10-19
Szczecin miasto przyszło¶ci
Dnia 27 paĽdziernika w Szczecinie będzie miała miejsce wycieczka pozwalaj±ca w niekonwencjonalny sposób poznać miasto i jego możliwo¶ci.
więcej
2012-10-19
Wiedz± pisane
Koło Naukowe Ekonomii AS działaj±ce przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania US serdecznie zaprasza Studentów do udziału w konkursie "Wiedz± pisane", organizowanego we współpracy z PZU S.A. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej konkursu: www.pzu.pl/wiedzapisane
2012-10-11
Seminarium naukowe pt. "Żegluga ¶ródl±dowa w Polsce. Gał±Ľ konkurencyjna czy schyłkowa?"
Katedra Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w seminarium naukowym pt. "Żegluga ¶ródl±dowa w Polsce. Gał±Ľ konkurencyjna czy schyłkowa?" które odbędzie się 16 listopada 2012 r. (pi±tek) w godz. 9.00-12.00 na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Cukrowa 8, sala 218
więcej
2012-10-08
CSR[4students] - konkursy
WeĽ udział w konkursach CSR[4students] i wygraj laptopa! Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina zaprasza studentki i studentów zachodniopomorskich uczelni wyższych do udziału w organizowanych przez siebie konkursach. Do wygrania cenne nagrody.
więcej
2012-10-04
Student ¶wiadomie ubezpieczony
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Szczecinie we współpracy z Akademickim Biurem Karier Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach "Dni Ubezpieczonego" zaprasza w dniach 8-12 paĽdziernika 2012 roku do wzięcia udziału w szkoleniu "Student ¶wiadomie ubezpieczony". Więcej informacji abk.univ.szczecin.pl.
2012-10-02
Bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci"
Dział Projektów Europejskich Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zaprasza studentów studiów stacjonarnych do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci". Harmonogram warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy można znaleĽć na stronie projektu www.liderprzyszlosci.univ.szczecin.pl
2012-09-30
Międzynarodowa Konferencja Kultura, Kreatywno¶ć i Biznes. Wyzwania dla polityki regionalnej Szczecin 22-23 listopada 2012
Celem spotkania jest dyskusja nad ide± kreatywno¶ci i współpracy kultury i biznesu w kontek¶cie gospodarki kreatywnej opartej na innowacyjno¶ci i wiedzy. W trakcie konferencji, na któr± zostan± zaproszeni zarówno praktycy - przedstawiciele firm sektora kreatywnego, arty¶ci jak i reprezentanci nauki, omówione zostan± dobre praktyki partnerstw kultury i biznesu.
więcej
2012-09-30
Teraz Polska Promocja
Ruszyła VI edycja Konkursu "Teraz Polska Promocja". Na Laureatów najlepszych prac magisterskich dotycz±cych promocji Polski czekaj± nagrody pieniężne - o ł±cznej warto¶ci ok. 50.000 zł., nagrody rzeczowe, a także praktyki i staże. Prace zgłaszać można do 15. paĽdziernika br.
więcej
2012-09-29
Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów "Zarz±dzanie gospodark± w XXI wieku"
Katedra Mikroekonomii przy współpracy z Instytutem Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw WNEiZ US oraz Instytutem Wiedzy i Innowacji serdecznie zaprasza na Międzynarodow± XVII Konferencję Naukow± Młodych Ekonomistów "Zarz±dzanie gospodark± w XXI wieku", która odbędzie się w dniach 27 - 29 wrze¶nia 2012 roku.
więcej
2012-09-29
Szkolenie adaptacyjne "StartUS - Miasto, Uczelnia, Kariera"
10 paĽdziernika zapraszamy studentów Uniwersytetu Szczecińskiego na kompleksowe szkolenie adaptacyjne "StartUS - Miasto, Uczelnia, Kariera" zorganizowane przez Dział Projektów Europejskich w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci".
więcej
2012-09-11
Dzień adaptacyjny
Dnia 27 wrze¶nia 2012 r. będzie miał miejsce dzień adaptacyjny. Wi±żę się on z konieczno¶ci± podpisania ¶lubowania (według §2 Regulaminu Uniwersytetu Szczecińskiego) po którym przyjęci kandydaci nabywaj± prawa studenta. Będzie również możliwo¶ć odbioru za¶wiadczeń i legitymacji studenckich.
więcej
2012-09-11
Obowi±zkowy wybór przedmiotu ogólnospołecznego oraz deklaracja wyboru języka obcego dla studentów I roku I-go stopnia
W dniach 20.09 - 10.10.2012 należy dokonać wyboru jednego przedmiotu ogólnospołecznego na semestr zimowy (I) i jednocze¶nie na semestr letni (II) na swoim kierunku...
więcej
2012-09-10
Praca na "Eurece"
Zarz±d wystawy interaktywnej "Eureka" poszukuje studentów oraz inne osoby o zamiłowaniu do astronomii posiadaj±ce łatwy kontakt z dziećmi i młodzież± do pracy przy planetarium będ±cym czę¶ci± tzw. "Astronomicznej Eureki".
więcej
2012-09-03
Eurotrans 2012
Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszaj± na XI Międzynarodow± Konferencję Naukow± Euro-Trans 2012 "Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywisto¶ć". Termin 24-25 wrze¶nia 2012. Miejsce Konferencji: Aula Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Językiem Konferencji będzie język polski oraz język angielski.
Więcej informacji: www.eurotrans.wzieu.pl
2012-09-02
III Wystawa Krewetek i Akwariów
Dzięki wspólnym działaniom Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług a także grupy niezrzeszonych zachodniopomorskich wielbicieli akwarystyki, w dniach 21-23 wrze¶nia 2012r. odbędzie się w Szczecinie III Wystawa Krewetek i Akwariów. Na wystawie będzie można obejrzeć ciekawe gatunki krewetek słodkowodnych i ryb akwariowych.
więcej
2012-08-26
Informacja dla I roku
Studenci I roku studiów proszeni s± o sprawdzanie ogłoszeń na swoich stronach w eDziekanacie (wg loginów przesłanych poczt±).
2012-08-07
Dr Robert Rumiński został członkiem Rady Nadzorczej Fulbright Academy of Science and Technology
Dr Robert Rumiński, adiunkt w Katedrze Bankowo¶ci i Finansów Porównawczych Wydziału Zarz±dzanie i Ekonomiki Usług US, został członkiem Rady Nadzorczej Fulbright Academy of Science and Technology. Fulbright Academy jest niezależn± organizacj± stwarzaj±c± możliwo¶ci współpracy między naukowcami, będ±c dzięki temu katalizatorem postępu w wielu dziedzinach.
więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.