Jeste¶ 15994460 odwiedzaj±cym, odsłon 42302717 | Dzisiaj jest: ¦roda, 14 Kwiecień 2021 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - następna >>>

2017-03-01
WIB zaprasza studentów do udziału w Konkursie "Milion na Bank"

Je¶li jeste¶ studentem i chcesz dowiedzić się jak zarobić pierwszy milion zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Milion na Bank. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętno¶ci inwestowania i zarz±dzania finansami osobistymi. Konkurs organizowany jest w ramach sektorowego programu Bankowcy dla Edukacji.

więcej
2017-03-01
"6 czwartków z ekonomi±" - zapraszamy Małych Studentów!

"Zgarnij praktykę" - zapraszamy Wolontariuszy!

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

ROZKŁAD JAZDY

Kontakt:
dr Małgorzata Skweres-Kuchta
malgorzata.skweres@wzieu.pl
tel. 609 564 264

2017-02-27
ERASMUS+ UWAGA KWALIFIKACJA!
Studenci Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykę w roku akademickim 2017/2018 w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilno¶ć Edukacyjna proszeni s± o składanie wymaganych dokumentów u koordynatora wydziałowego dr Dominiki Kordeli do 20 marca 2017 r. (poniedziałek). Spotkanie informacyjnie na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług odbędzie się 02 marca 2017r. (czwartek) o godz. 10:15, s. 314 SIL. Szczegółowe informacje: www.dsm.usz.edu.pl/eplus lub mailowo dominika.kordela@wzieu.pl
2017-02-23
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych
Uprzejmie informujemy, że Miejski O¶rodek Pomocy Rodzinie - Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szczecinie przyst±pił do realizacji w 2017 roku pilotażowego programu "Aktywny Samorz±d". Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj±cych uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W zał±czeniu ulotka dotycz±ca realizowanej formy wsparcia programu "Aktywny samorz±d" - Moduł II.
2017-02-16
Wsparcie dla umiędzynarodowienia przedsiębiorczo¶ci poprzez wspólne standardy nauczania - Boosting business integration through joint VET education - BBVET
Projekt BBVET jest międzynarodow± inicjatyw± podnoszenia kompetencji w oparciu o współpracę ponadnarodow±. Projekt BBVET stanowi międzynarodow± inicjatywę wsparcia internacjonalizacji kształcenia i szkolenia zawodowego (ang. vocational education). Dodatkowo BBVET wspomaga rozwój transgranicznej przedsiębiorczo¶ci.
więcej
2017-01-24
Zajęcia zamienne
Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z organizacj± roku ak. 2016/2017 dnia 25 i 26 stycznia (¶roda i czwartek) odbęd± się zajęcia pi±tkowe (tydzień nieparzysty).
2017-01-24
Uwaga Studenci ERASMUS+ - spotkania informacyjne
Drodzy Studenci!
Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+ na studia oraz na praktyki w roku akademickim 2016/2017.
więcej
2017-01-20
Relacja ze spotkania z cyklu Zarz±dzanie, jak się masz?
W dniu 16. stycznia br. o godz. 13.00, w sali 010 WZiEU odbyło się pierwsze spotkanie nauki z praktyk± z cyklu ZARZˇDZANIE, jak się masz?: wykład Zarz±dzanie w TSL, zorganizowany przez Katedrę Organizacji i Zarz±dzania oraz Katedrę Gospodarki ¦wiatowej i Transportu Morskiego. Go¶ciem specjalnym, a jednocze¶nie Prelegentem był Pan Mirosław Mrówczyński, posiadaj±cy wieloletnie do¶wiadczenie w zarz±dzaniu transportem l±dowym, wodnym i powietrznym, pracuj±cy w spółkach krajowych i międzynarodowych, obecnie Dyrektor PKP CARGO CONNECT Sp.z o.o.
więcej
2017-01-13
Relacja ze spotkania z cyklu Meet Project Managers

W dniu 11. stycznia br. o godz. 17.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers: warsztat Ja Spółka Akcyjna, zorganizowany przez Katedrę Organizacji i Zarz±dzania, Zachodniopomorsk± Grupę Regionaln± IPMA Polska oraz koło naukowe zarz±dzania projektami PROJECT. Go¶ciem specjalnym – Nasz± Prelegentk± była Pani Małgorzata Krawczak, certyfikowany coach, certyfikowany trener Points Of You®, terapeuta EEG-biofeedback I i II stopnia, wła¶cicielka NaturaSukcesu.pl.

więcej
2017-01-11
Konferencja Naukowa o Higienie Psychicznej - zwieńczenie kampanii psychoedukacyjnej RESTart

Koło Naukowe Psychologów Ego Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Instytutem Psychologii US zapraszaj± na konferencję podsumowuj±c± działania kampanii psychoedukacyjnej pn. RESTart.

więcej
2017-01-11
Nabór kandydatów do służby w Policji w 2017 r.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury naboru kandydatów do służby w Policji w 2017 r. Nabór odbędzie się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

więcej

2017-01-11
Spotkanie z przedstawicielami firmy Coloplast (18.01.2017 r.)

Coloplast w Szczecinie powstał w 2009 roku tworz±c Coloplast Business Centre (międzynarodowe centrum biznesowe), w którym pocz±tkowo pracowało 9 osób. W ci±gu zaledwie siedmiu lat centrum zwiększyło zatrudnienie do ponad 320 pracowników i stale się rozwija. Wspieramy grupę Coloplast na całym ¶wiecie.

więcej

2017-01-09
Program "Lider Zachodniopomorski" czeka na młode aktywne osoby w wieku 17-24 lata z Pomorza Zachodniego!

Nadszedł nowy rok - może to dobry czas, by stać się bardziej aktywnym społecznie, zdobyć do¶wiadczenie i mini-grant na działanie społeczne? Je¶li choć przez chwilę przemknęła Ci taka my¶l - zapoznaj się z programem Lider Zachodniopomorski, który odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Olgierda Geblewicza. Może rozpoczniesz swoj± przygodę z Sekretariatem ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego? Poznasz ludzi, którzy my¶l± podobnie i s± otwarci na działania społeczne, zdobędziesz now± wiedzę i zrealizujesz dowolne działanie społeczne.

więcej
2017-01-09
Zaproszenie na wykład: ZARZˇDZANIE W TSL

Katedra Organizacji i Zarz±dzania oraz Katedra Gospodarki ¦wiatowej i Transportu Morskiego Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszaj± na pierwsze spotkanie z cyklu ZARZADZANIE, jak się masz?
Termin:
16.stycznia, godz. 13.00
Miejsce: Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, sala 218, ul. Cukrowa 8 w Szczecinie

więcej
2016-12-16
Międzynarodowa konferencja klastrowa V4ClusterPol

W dniu 8 grudnia 2016 roku w siedzibie CzechInvest w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja po¶więcona tematyce polityki klastrowej w krajach V4 z udziałem przedstawicieli ¶rodowisk akademickich, administracji, kierowników organizacji klastrowych i innych instytucji, które od dawna zaangażowane s± w promowanie przedsiębiorczo¶ci i nawi±zywanie współpracy z uczelniami oraz organizacjami badawczymi.

więcej
2016-12-15
Kiermasz ¦wi±teczny

Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie, działaj±ce na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Samorz±d Studencki WZIEU oraz wspieraj±cy inicjatywę studenci organizuj± Kiermasz ¦wi±teczny, który odbędzie się dnia 15.12.2016r. w godz. 9-14 w holu głównym.

więcej
2016-12-07
Konkurs Pierwszy Milion dla studentów uczelni szczecińskich

Czy wiesz, jak zarobić pierwszy milion? Czy chcesz lepiej zarz±dzać swoimi oszczędno¶ciami? Chcesz zdobyć dodatkow± wiedzę i umiejętno¶ci zwi±zane z finansami osobistymi? Zagraj, aby wygrać!

więcej
2016-12-06
Sprawozdanie z konferencji naukowo-branżowej "Regionalna polityka turystyczna w województwie zachodniopomorskim"

W dniu 16 listopada br. na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja naukowo-branżowa pod hasłem "Regionalna polityka turystyczna w województwie zachodniopomorskim", zorganizowana przez Katedrę Zarz±dzania Turystyk± Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Biuro Turystyki Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

więcej

2016-12-06
Konferencja dotycz±ca skutecznych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa

W poniedziałek (5 grudnia 2016r.) na naszym Wydziale odbyła się konferencja dotycz±ca skutecznych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa organizowana przez Komendę Wojewódzk± Policji w Szczecinie. Go¶ciem specjalnym był Minister Mariusz Błaszczak, który podsumował dotychczasowe efekty Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

więcej
2016-12-05
Meet Project Managers - relacja ze spotkania

W dniu 23. listopada o godz. 17.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers. Kierownikiem tego MPM była Pani Małgorzata Smolska z Katedry Organizacji i Zarz±dzania Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, za¶ spotkanie poprowadził dr Rafał Szymański – Przewodnicz±cy Rady Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska, przy czynnym udziale studentów z Koła Naukowego Zarz±dzania Projektami PROJECT.

więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.