Jeste¶ 16267932 odwiedzaj±cym, odsłon 42587977 | Dzisiaj jest: Wtorek, 3 Sierpień 2021 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62   - następna >>>

2013-03-18
Szanowni Studenci
Kwalifikacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS odbędzie się we wtorek 19.03. br. o godz. 11.30 w pokoju 710.

Dr Małgorzata Porada Rochoń - Koordynator
2013-03-18
Kochani Maturzy¶ci Bezpłatnego uniwersyteckiego kursu maturalnego z matematyki i geografii - Matura 2013
Wszystkich Maturzystów kursu z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony) oraz geografii zapraszamy do udziału w specjalnym spotkaniu - "Maturzy¶ci kochaj± WZiEU", które odbędzie się dnia 19.03.2013 r. (wtorek) o godzinie 17:30, na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, w sali 003.

Przygotowali¶my dla Was mnóstwo niespodzianek!

W zwi±zku z powyższym zajęcia merytoryczne z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony) oraz geografii w dniach 18.03-20.03.2013 nie odbęd± się.

Do zobaczenia!
Pozdrawiamy, Organizatorzy.
2013-03-12
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka
W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II Ogólnopolsk± Konferencję Naukow± Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, która odbędzie się 21 maja 2013 roku w Szczecinie.
więcej
2013-03-12
UWAGA STUDENCI: Szkoła Letnia w Aalborg University, Dnia
Uniwersytet Szczecinski and Aalborg University, Denmark have an agreement on exchange of students. Aalborg University highly appreciates our collaboration and would like to strengthen the links between our two institutions.
więcej
2013-03-11
Lifelong Learning Programme - ERASMUS
Spotkanie informacyjne dla studentów Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług US zainteresowanych zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS

Ulotka
2013-03-08
Serdecznie zapraszam do udziału w Jubileuszu 23-lecia Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług
Serdecznie zapraszam do udziału w Jubileuszu 23-lecia Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług, oraz na wykład okoliczno¶ciowy prof. dr hab. Stanisława Owsiaka, doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Banki centralne wobec kryzysu finansowego". Uroczysto¶ci rozpoczn± się 13 marca 2013 r.(¶roda) o godzinie 10:00 w Auli im. Profesora Adama Szewczuka przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.
więcej
2013-03-07
Project Management Days

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji Project Management Days 2013 - największej konferencji z tematyki zarz±dzania projektami w Polsce, która odbędzie się 22-24 kwietnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Trzydniowa konferencja to cykl 25 warsztatów i wykładów prowadzonych przez najlepszych specjalistów z branży zarz±dzania projektami w Polsce i na ¶wiecie.
Szczegóły >>

2013-03-06
Zaproszenie do składania ofert dotycz±cych prowadzenia barku w budynku Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin, zwany dalej Zamawiaj±cym, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert dotycz±cych prowadzenia barku na terenie budynku Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.
więcej
2013-03-05
Konkurs fotograficzny "Finanse osobiste w obiektywie"

Szanowni Państwo,
rusza konkurs fotograficzny "Finanse osobiste w obiektywie" w ramach projektu „Nowoczesne i bezpieczne zarz±dzanie finansami osobistymi” - „FINOSOB” realizowanego w ramach Programu Santander Universidades, w bezpo¶redniej kooperacji z BZ WBK.
Termin nadsyłania zdjęć:
8.03.2013 -10.04.2013
Informacje dotycz±ce konkursu dostępne w Regulaminie Konkursu zał±czonym poniżej.


Regulamin Konkursu
Zał±cznik 1 do Regulaminu Konkursu
2013-03-04
Przez żoł±dek do serca kobiet - Konkurs kulinarny 7.03.2012
Specjalnie dla wszystkich Pań z okazji Dnia Kobiet !
Akcja Wydziałowej Rady Samorz±du Studenckiego Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług.
Druga edycja konkursu kulinarnego: Przez Żoł±dek do Serca Kobiet.
Nowy Hol Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8
07 marca 2013 start godz. 11.00
więcej
2013-02-27
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy !
Zachęcamy do wst±pienia w szeregi zespołu chóralnego działaj±cego w naszej Uczelni. Bogaty i zróżnicowany repertuar, duża liczba koncertów i wyjazdów oraz możliwo¶ć poznania ciekawych ludzi sprawi±, że na pewno będziesz zadowolony. Próby odbywaj± się w każdy wtorek i czwartek o godz. 18:00 w auli. im prof. L. Babińskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania US; ul. Mickiewicza 64).

Serdecznie zapraszamy !
więcej
2013-02-27
ZAPRASZAMY NA STAŻE STUDENTÓW WYDZIAŁU ZARZˇDZANIA I EKONOMIKI USŁUG
Je¶li chcesz zdobyć do¶wiadczenie zawodowe w handlu i marketingu, zapraszamy na staż do Firmy Ekspert Systemy Informatyczne. Jeste¶my dynamiczn± firm± specjalizuj±c± się we wdrożeniach nowoczesnych systemów ERP. Naszym celem jest poprawa jako¶ci pracy i zwiększenia zysków naszych Klientów. Wdrażaj±c systemy ERP bazujemy na marce firmy Streamsoft, ale posiadamy też własne rozwi±zania mobilne usprawniaj±ce pracę przedstawicieli handlowych.

Więcej informacji:
Staże handel
Staże marketing
2013-02-26
Jeste¶ ambitny? Chcesz rozwin±ć swoje umiejętno¶ci i poznać ciekawych ludzi?
Razem z nami buduj swoj± karierę i promuj przedsiębiorczo¶ć w¶ród młodych ludzi organizuj±c warsztaty, wykłady, spotkania z interesuj±cymi ludĽmi i nie tylko.

Zgło¶ się teraz na stronie http://rekrutacja-sfbcc.pl/. Na Twój formularz aplikacyjny i CV czekamy do 09.03.2013r.
Działaj z nami!"
2013-02-26
XVII edycja Konkursu "Przedsiębiorczo¶ć, finanse i zarz±dzanie"
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczo¶ci zaprasza zespoły studentów do udziału w konkursie "Przedsiębiorczo¶ć, finanse i zarz±dzanie". Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fep.lodz.pl/pfiz.html
2013-02-22
Możliwo¶ć odbycia staży i praktyk w Zakładach Chemicznych Police SA
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotycz±ce możliwo¶ci odbycia staży i praktyk w Zakładach Chemicznych Police SA, w ramach programu stażowego „Zielona KuĽnia”.
Spotkanie odbędzie się 28 lutego br., o godzinie 9:45 w Sali 010 (Sala Rady Wydziału).

Więcej informacji o programie stażowym „Zielona KuĽnia” wraz z formularzami aplikacyjnymi znajduje się na stronie: http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/spolka/kariera/a
2013-02-22
Chcesz działać z my¶l± o przyszło¶ci? Wst±p do AIESEC!
Je¶li chcesz rozwin±ć swoje liderskie możliwo¶ci, d±żyć do doskonało¶ci, poznać ludzi z całego ¶wiata i czerpać rado¶ć ze współpracy? AIESEC jest dla Ciebie!

Więcej informacji tutaj
2013-02-22
Zdobywaj wiedzę i ¶wiadomie korzystaj z usług finansowych

Ruszyła kolejna edycja konkursu o nagrodę Biura Informacji Kredytowej na najlepsze prace magistersk± i doktorsk±, zwi±zan± z tematyk± wykorzystania informacji w procesie zarz±dzania ryzykiem. Mog± wzi±ć w nim udział autorzy prac naukowych obronionych w roku akademickim 2012/2013.
Szczegóły >>

2013-02-20
Mam przyjemno¶ć poinformować, że w marcu 2013 r. rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
Fundusz stypendialny stanowi jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego (przyjętej uchwał± Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2005 roku), a jego celem nadrzędnym jest zbudowanie w Szczecinie społeczeństwa wiedzy i wykorzystanie tej wiedzy dla wsparcia priorytetów rozwojowych miasta i regionu.
Więcej informacji tutaj.
2013-02-19
STUDENCIE, DOKTORANCIE do zdobycia nawet 36 000 zł rocznie.
Skorzystaj z szansy pozyskania stypendium Prezydenta Miasta Szczecin na prowadzenie badań których efekty będ± wdrożone w lokalnych firmach.

Więcej inofrmacji tutaj
2013-02-18
Bezpłatne warsztaty / płatne staże dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
W ramach projektu ,,UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci" będ± organizowane płatne staże i bezpłatne warsztaty dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Więcej informacji:
Staże
Warsztaty
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.