Jeste¶ 16267902 odwiedzaj±cym, odsłon 42587947 | Dzisiaj jest: Wtorek, 3 Sierpień 2021 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne US







Aktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61   - następna >>>

2013-04-17
"Finanse dzi¶ i jutro" - konferencja
Koło Naukowe Finansistów "Euroeconomicus" działaj±ce przy Katedrze Bankowo¶ci i Finansów Porównawczych Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. "Finanse dzi¶ i jutro", która odbędzie się 14 maja 2013r. (wtorek) w godz. 10.00-16.00 na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Cukrowa 8, sala 010.
więcej
2013-04-16
VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Spedycja-Transport-Cło "PrzewoĽnik - zawód przyszło¶ci"
Studium Celne w Białej Podlaskiej wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem PrzewoĽników oraz Izb± Celn± w Białej Podlaskiej po raz szósty organizuje Ogólnopolsk± Olimpiadę Wiedzy Spedycja - Transport - Cło.

Hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest: "PrzewoĽnik - zawód przyszło¶ci".
więcej
2013-04-15
Cel Praca! Jak± pracę znajdziesz po studiach?
Studenckie Forum Business Centre Club, KN Regional Business Forum oraz Urz±d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprsza studentów Uniwersytetu Szczecińskiego na debatę inauguracyjn± X Festiwal BOSS Rozwój Kariera Sukces p.: "Cel Praca! Jak± pracę znajdziesz po studiach?"
więcej
2013-04-11
Wywiad z Dziekanem Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług prof. Piotrem Niedzielskim

W najbliższy czwartek (11.04.13) o godzinie 18:00, go¶ciem na antenie radia BAS będzie Dziekan Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług prof. Piotr Niedzielski.  
Wszystkich serdecznie zapraszamy do słuchania wywiadu pod adresem naszej tymczasowej strony:

http://lyda.vot.pl/bas/radio-bas/
lub wł±czaj±c nasz player na radiowym fanpag’u facebook:
http://www.facebook.com/RadioBas/app_190322544333196

2013-04-11
Naukowiec w biznesie - bezpłatny cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R
Zapraszamy na serię bezpłatnych cykli szkoleniowo-warsztatowych z zakresu prowadzenia projektów i badań naukowych oraz komercjalizacji ich wyników. Projekt skierowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z dziedzin medycyny i biotechnologii, pracuj±cych na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych lub w jednostkach tworz±cych konsorcja naukowe (z wył±czeniem przedsiębiorstw).
więcej
2013-04-11
Studenci wspólnie przeciw białaczce
17-18 kwietnia na ponad 60 uczelniach w całym kraju młodzi ludzie udowodni±, że NIE JEST IM WSZYSTKO JEDNO! Fundacja DKMS Polska wraz ze studentami organizuje ogólnopolskie Dni Dawcy !

Zarejestrowanie 20 000 nowych, potencjalnych dawców !
więcej
2013-04-11
Wybory Mentora WZiEU 2013
Mentor Wydziału jest osob±, która wykazuje się ¶wietnym warsztatem i merytoryk± oraz przyjaznym nastawieniem i dobr± atmosfer± podczas zajęć. Dzięki swoim kompetencjom i do¶wiadczeniu jest wzorem do na¶ladowania.
więcej
2013-04-10
BOSS Festiwal. Biznesmeni będ± szkolić studentów!
Nadchodzi X szczecińska edycja największego festiwalu biznesu w Polsce. Już 15-23 kwietnia w największych szczecińskich uczelni odbęd± się bezpłatne warsztaty, szkolenia oraz spotkania inspiruj±ce skierowane do studentów, absolwentów i młodych przedsiębiorców.
więcej
2013-04-10
Interesuj± Cie płatne praktyki ? Szukasz kontaktu z przyszłym pracodawc±?

Skorzystaj z Platformy Matrix ! PrzyjdĽ na spotkanie informacyjne (15 minut) w poniedziałek 15 kwietnia 2013 o godz. 13 w Auli Prof. Adama Szewczuka (sala 048-044)
Skontaktuj się z opiekunem praktyk na swoim wydziale - Joann± Rzempała (joanna.rzempala@wzieu.pl, pokój 610)

Ulotka
2013-04-09
ABK US zaprasza na warsztat
Akademickie Biuro Karier US rozpoczyna rekrutację na drugi warsztat realizowany w ramach cyklu "Kultura dzielenia się wiedz±", pt. "Oko w oko z rekruterem, czyli jak dobrze wypa¶ć na rozmowie rekrutacyjnej", poprowadzi je Pani Magdalena Kałek, Regionalny Specjalista ds. Personalnych, Provident Polska S.A..
więcej
2013-04-05
Bezpłatny warsztat "Autprezentacja w rekrutacji"
Trwa rekrutacja na bezpłatny warsztat ,,Autoprezentacja w rekrutacji" organizowany w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci". Warsztat odbędzie się 18 kwietnia 2013 r. (czwartek) w godzinach 9:00 - 15:00. Liczba miejsc ograniczona.
więcej
2013-04-04
Zaproszenie na webinarium 18.04.2013 (czwartek) w godz. 10-11 w sali 104 WZIEU US
Dr Rafał Czyżycki i dr Rafał Klóska z Katedry Metod Ilo¶ciowych Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach współpracy ze StatSoft Polska zapraszaj± na webinarium "Analiza danych w STATISTICA - od importu z Excela do profesjonalnego raportu", które odbędzie się w czwartek 18.04 w godz. 10-11 w sali 104 Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
więcej
2013-04-03
Targi Pracy 2013 w Szczecinie. 50 wystawców, kilka tysięcy odwiedzaj±cych - kilkaset ofert pracy!
Szukacie pracy, stażu, praktyk? Zamierzacie zmienić dotychczasowe zajęcie? A może chcecie po prostu porozmawiać z przedstawicielami różnych firm, by móc lepiej zaplanować ¶cieżkę swojej kariery i rozwoju? Najbliższa okazja nadarzy się już 11 kwietnia!
więcej
2013-03-26
Spotkanie informacyjne dotycz±ce specjalno¶ci Ekonomika Regionalna
Wyznaczaj kierunki rozwoju lokalnego i regionalnego! Ekonomika regionalna to nowa specjalno¶ć, na której przedmioty prowadzone s± przez praktyków. Dla studentów specjalno¶ci przewidujemy profesjonalne szkolenia oraz możliwo¶ć odbycia praktyk i nabycia do¶wiadczenia w administracji. Specjalno¶ć przygotowuje do pracy w m.in. instytucjach zarz±dzaj±cych ¶rodkami UE, organach administracji państwowej i samorz±dowej. W ramach Zakładu Rozwoju i Funkcjonowania Regionów działa koło naukowe Regional Business Forum.

Więcej informacji na stronie www.region.wzieu.pl

Spotkanie informacyjne odbędzie się w pi±tek 05.04.2013r o godz. 9:20 w sali Rady Wydziału (010).
2013-03-25
South Baltic Training Programme - Program Szkoleniowy Krajów Południowego Bałtyku - Projektem Flagowym!
Najnowszy dokument zawieraj±cy Plan Działań odnosz±cy się do Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego wyróżnił Program Południowy Bałtyk jako szczególnie istotny dla rozwoju tej czę¶ci Europy.

Odznaczenie to skutkuje możliwo¶ci± nagrodzenia najlepszych projektów realizowanych w ramach Programu Południowy Bałtyk tytułem Flagowych.
więcej
2013-03-22
Wrocławskie Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR przy współpracy z Kołem Naukowym Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje ogólnopolski konkurs Karierosfera.
Już po raz dwunasty studenci z całej Polski będ± mieli szansę na wygranie praktyk w renomowanych firmach!

W dniach od 8 do 25 marca studenci zbęd± mieli okazję sprawdzić swoj± wiedzę z szeroko pojętego biznesu, wypełniaj±c test on-line na stronie www.karierosfera.pl. Następnie, w 13 największych polskich o¶rodkach akademickich, rozwi±ż± pisemny test, składaj±cy się z 50 pytań z wybranej przez siebie dziedziny.
więcej
2013-03-19
Rozpocz±ł się program praktyk i staży PZU
Aplikuj już dzi¶ i rozpocznij swoj± karierę w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie ¦rodkowo-Wschodniej. Jeżeli jeste¶ zmotywowany do działania praca przez dużo P czeka wła¶nie na Ciebie!

Więcej informacji na stronie pzu.pl/kariera

Plakat
2013-03-19
Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013.
Z prawdziw± przyjmno¶ci± informuję, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która rozpoczęła wła¶nie 22. rok realizacji misji, w ramach rozstrzyganych w 2013 roku konkursów planuje przeznaczyć na wsparcie nauki w 2013 ponad 14,5 mln zł ze ¶rodków własnych i prawie 17 mln zł ze ¶rodków strukturalnych Unii Europejskiej.

Więcej informacji tutaj
2013-03-19
Dok±d zmierza ¶wiat ? Ekonomia polityczyna przyszło¶ci - Wykład prof. dra hab. Grzegorza Kołodki
Wykład rozpocznie się we wtorek 26 marca o godz. 10.30 w Auli im. Prof. Adama Szewczuka (048 - WZiEU US,ul. Cukrowa 8)

Plakat
2013-03-19
Zapraszamy wszystkich studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na spotkanie z ogólnopolskimi koordynatorkami programu.
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, prowadz±ca Program Mobilno¶ci Studentów i Doktorantów "MOST", serdecznie zaprasza wszystkich studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na spotkanie z ogólnopolskimi koordynatorkami programu.
więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?




E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.