Jeste¶ 14383267 odwiedzaj±cym, odsłon 40242292 | Dzisiaj jest: Niedziela, 20 PaĽdziernik 2019 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1302 na 66 stronach
<<< poprzenia -   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60   - następna >>>

2013-05-10
Ekonomia z Mistrzem ¦wiata w Brazylijskim Jiu-Jitsu
Miło nam poinformować, że pracownik naszego wydziału - mgr Marcin Janowski zdobył tytuł Mistrza ¦wiata federacji NAGA w Brazylijskim Jiu-Jitsu, w kategorii Masters Brown / Black Belt Super Heavy.
więcej
2013-05-08
Poł±cz pracę naukow± z biznesem! Zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Dr Marcin Hundert oraz dr Karolina Drela zapraszaj± pracowników naszego wydziału na spotkanie informacyjne dotycz±ce projektu Matrix.
Model Adaptacyjnego Transferu Rozwi±zań Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX ma za zadanie wzmocnić współpracę przedsiębiorców z sektorem nauki.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 14.05.2013 o godz. 10.30 w sali 624.
Już dzi¶ załóż swoje konto na platformie i pochwal się swoimi naukowymi osi±gnięciami. Szczegóły w ulotce.
2013-05-07
Ekonom Party vol.10 $ Wspólna zabawa wydziałów ekonomicznych : Cukrowa, Mickiewicza i Żołnierska
Rezerwujcie czas. Najlepsza impreza, dwa najlepiej bawi±ce się Wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania, Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług oraz dodatkowo Wydział Ekonomiczny ZUT.
więcej
2013-05-07
Harmonogram przydziału miejsc w Domach Studenckich US
Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego dotycz±cego przydziału miejsc oraz rozdziału pokojów w domach studenckich na rok akademicki 2013/2014 dostępny tutaj.
2013-05-07
¦więto Uniwersytetu Szczecińskiego
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt zaprosić na ¶więto Uniwersytetu Szczecińskiego.
więcej
2013-05-07
ABK US zaprasza wszystkich zainteresowanych prac±, praktykami lub stażami do udziału w Studenckiej Giełdzie Pracy organizowanej w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci".
Uczestnicy Studenckiej Giełdy Pracy będ± mieli okazję spotkać się z przedstawicielami firm i instytucji z naszego regionu, poznać aktualne trendy na rynku pracy oraz oczekiwania stawiane przez potencjalnych pracodawców.
więcej
2013-05-06
South Baltic Training Programme - zaprasza do przesyłania zgłoszeń na zagraniczne praktyki!
Celem projektu SBTP jest umożliwienie współpracy kształc±cych się zawodowo studentów z dopasowanymi do ich specyfiki firmami z innych krajów bior±cych udział w projekcie.

Obecnie przygotowywany jest kolejny cykl wymian, który obejmie uczestników z Niemiec, Litwy, Szwecji oraz Polski.
więcej
2013-04-30
Akademickie Biuro Karier US wraz z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych US zaprasza na kolejny warsztat organizowany w ramach projektu "Tacy sami".
My¶lisz, że niepełnosprawno¶ć Ciebie nie dotyczy? Że nie ma wokół Ciebie osób, które się z tym borykaj±? Nic bardziej mylnego!
więcej
2013-04-30
Spotkanie Meet Project Managers
Spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA oraz sympatyków zarz±dzania projektami "Agile Project Management - co w tym jest?"

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska wraz z Katedr± Organizacji i Zarz±dzania Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz PMI (Project Management Institiute Poland Chapter) serdecznie zapraszaj± na spotkanie dotycz±ce zwinnych metodyk zarz±dzania projektami.
więcej
2013-04-26
PRAKTYKANT DS. BUDOWY BAZ CZASOPISM I KSIˇŻEK NAUKOWYCH
Versita (www.versita.com) to czołowy wydawca czasopism naukowych w modelu Open Access, czę¶ć międzynarodowego wydawnictwa - de Gruyter (www.degruyter.com). W zwi±zku z szybkim rozwojem naszych programów wydawniczych, poszukujemy kandydatów na stanowisko: praktykant ds. budowy baz czasopism i ksi±żek naukowych.
więcej
2013-04-22
We wtorek 23.04.2013 na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług zagoszcz± dwie firmy TPA Horwath oraz AmRest Poland.
Chętnych studentów zapraszamy na darmowy warsztat: Doradca podatkowy a warto¶ć dodana w przedsiębiorstwie. Optymalizacje podatkowe. + case study do wygrania nagrody - TPA Horwath (sala 218 WZIEU godz. 12.00)
więcej
2013-04-19
"Społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce- diagnoza i przyszłe wyzwania"

Koło Naukowe LogUS, działaj±ce przy Katedrze Logistyki Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach naukowych, przy Konferencji Naukowej "Społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce- diagnoza i przyszłe wyzwania"
więcej
2013-04-19
PROGRAM PREWENCYJNY "STUDENT"
W maju br. rusza Program Prewencyjny "Student", którego jednym z celów jest podniesienie ¶wiadomo¶ci studentów uczelni wyższych w zakresie negatywnych skutków zjawiska przestępczo¶ci ubezpieczeniowej.
więcej
2013-04-18
Samorz±d studencki zaprasza na bal !
Serdecznie zapraszamy na Bal US, który rozpocznie się o godz. 20:00 w klubie The Liquid (ul. Boh. Warszawy 34/35). Dzisiejszego wieczoru wręczona będzie statuetka Mentora Wydziału, którym decyzj± studentów został dr Rafał Klóska. W zwi±zku z tym zachęcamy do udziału w uroczysto¶ci.

https://www.facebook.com/events/133067926876488/?fref=ts
2013-04-18
Geovita SA poszukuje studentek i studentów, którzy będ± chcieli zdobyć do¶wiadczenie w pracy, jako animatorzy czasu wolnego dzieci i młodzieży w naszych o¶rodkach w okresie wakacyjnym
Poszukiwane s± osoby otwarte, my¶l±ce pozytywnie, chc±ce zdobyć ciekawe do¶wiadczenie w renomowanej firmie oraz posiadaj±ce do¶wiadczenie zwi±zane z animacj± czasu wolnego dzieci i młodzieży i/lub do¶wiadczenie zdobyte w organizacjach pozarz±dowych i/lub przy organizacji różnych imprez.
więcej
2013-04-17
"Finanse dzi¶ i jutro" - konferencja
Koło Naukowe Finansistów "Euroeconomicus" działaj±ce przy Katedrze Bankowo¶ci i Finansów Porównawczych Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. "Finanse dzi¶ i jutro", która odbędzie się 14 maja 2013r. (wtorek) w godz. 10.00-16.00 na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Cukrowa 8, sala 010.
więcej
2013-04-16
VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Spedycja-Transport-Cło "PrzewoĽnik - zawód przyszło¶ci"
Studium Celne w Białej Podlaskiej wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem PrzewoĽników oraz Izb± Celn± w Białej Podlaskiej po raz szósty organizuje Ogólnopolsk± Olimpiadę Wiedzy Spedycja - Transport - Cło.

Hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest: "PrzewoĽnik - zawód przyszło¶ci".
więcej
2013-04-15
Cel Praca! Jak± pracę znajdziesz po studiach?
Studenckie Forum Business Centre Club, KN Regional Business Forum oraz Urz±d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprsza studentów Uniwersytetu Szczecińskiego na debatę inauguracyjn± X Festiwal BOSS Rozwój Kariera Sukces p.: "Cel Praca! Jak± pracę znajdziesz po studiach?"
więcej
2013-04-11
Wywiad z Dziekanem Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług prof. Piotrem Niedzielskim

W najbliższy czwartek (11.04.13) o godzinie 18:00, go¶ciem na antenie radia BAS będzie Dziekan Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług prof. Piotr Niedzielski.  
Wszystkich serdecznie zapraszamy do słuchania wywiadu pod adresem naszej tymczasowej strony:

http://lyda.vot.pl/bas/radio-bas/
lub wł±czaj±c nasz player na radiowym fanpag’u facebook:
http://www.facebook.com/RadioBas/app_190322544333196

2013-04-11
Naukowiec w biznesie - bezpłatny cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R
Zapraszamy na serię bezpłatnych cykli szkoleniowo-warsztatowych z zakresu prowadzenia projektów i badań naukowych oraz komercjalizacji ich wyników. Projekt skierowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z dziedzin medycyny i biotechnologii, pracuj±cych na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych lub w jednostkach tworz±cych konsorcja naukowe (z wył±czeniem przedsiębiorstw).
więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.