Jeste¶ 14355912 odwiedzaj±cym, odsłon 40191449 | Dzisiaj jest: Poniedziałek, 14 PaĽdziernik 2019 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1302 na 66 stronach
<<< poprzenia -   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59   - następna >>>

2013-06-18
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - o co chodzi?
Skończyłe¶ studia? Teraz Ty wystaw ocenę Uniwersytetowi. Co Ci się nie podobało, co należy zmienić? Podziel się swoj± opini± na temat jako¶ci nauczania na US! Masz wpływ na zmianę programów kształcenia.
więcej
2013-06-07
Ogólno¶wiatowe Sympozjum Regulatorów w Polsce
Urz±d Komunikacji Elektronicznej organizuje na pocz±tku lipca (2- 5 lipca br.) międzynarodowe spotkanie pod auspicjami Międzynarodowego Zwi±zku Telekomunikacyjnego - ¦wiatowe Sympozjum dla Regulatorów GSR13 (Global Symposium for Regulators). Obecnie UKE prowadzi działania, aby zachęcić studentów uczelni wyższych do udziału przy organizacji GSR13. Studenci mog± w ten sposób zaliczyć praktyki, które s± wymagane podczas studiów.
Więcej informacji tutaj
2013-06-05
Seminarium naukowe Katedry Systemów i Polityki Transportowej: Koszty i ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne
Pragniemy poinformować, że w dniu 2 grudnia 2013 r. (pon.) odbędzie się na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego seminarium naukowe " Koszty i ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne " oprganizowane przez Katedrę Systemów i Polityki Transportowej
więcej
2013-06-05
Rozwój społeczny i zawodowy osób niepełnosprawnych
Zapraszamy na warsztat pt. "Rozwój społeczny i zawodowy osób niepełnosprawnych", organizowany przez ABK US w ramach projektu "Tacy sami", współfinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Firmę DGS Sp. z o.o.
więcej
2013-06-03
Kurs języka migowego - rekrutacja
Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie języka migowego organizowanym przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu "Tacy sami" współfinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Firmę DGS.
Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 5-11 czerwca 2013 r. w godz. 9.00 - 15.00.
więcej
2013-06-03
Wakacyjne praktyki z castoram±

Castorama wraz z Katedr± Logistyki Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług serdecznie zapraszaj± wszystkich studentów do podjęcia praktyk studenckich z zakresu logistyki. Szczególnie zapraszamy studentów kierunku "Logistyka", którzy maj± obowi±zek odbycia praktyk zawodowych w czasie trwania studiów. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbędzie się dnia 6 czerwca 2013 o godzinie 13.15 w sali 002.
Plakat
2013-05-29
Seminarium dla studentów i absolwentów pt. "Dzień dobry biznes" odbyło się w Szczecinie
22 maja 2013 r. na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się czwarte seminarium z cyklu "Dzień dobry biznes" promuj±ce inicjatywę JEREMIE w¶ród zachodniopomorskich studentów i absolwentów. Organizatorem spotkania był Bank Gospodarstwa Krajowego, pełni±cy rolę Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Uniwersytet Szczeciński.

Więcej informacji tutaj
2013-05-27
Trwa rekrutacja na zagraniczne praktyki! - South Baltic Training Programme
Celem projektu SBTP jest umożliwienie współpracy kształc±cych się zawodowo studentów z dopasowanymi do ich specyfiki firmami z innych krajów bior±cych udział w projekcie.
Obecnie przygotowywany jest kolejny cykl wymian, który obejmie uczestników z Niemiec, Litwy, Szwecji oraz Polski.
W zwi±zku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów licencjackich do przesyłania zgłoszeń do udziału w Projekcie oraz wyjazdu na praktykę zagraniczn±.
więcej
2013-05-24
Szukasz pracy na wakacje? Zamiast tego załóż własny biznes!
Podstaw± wizji przyszło¶ci jest ¶wiadomo¶ć i przekonanie, że potrzebna jest nowa jako¶ć wspierania przedsiębiorczo¶ci w Polsce, poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju małych i ¶rednich firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych maj±cych stanowić przewagę konkurencyjn± polskiej gospodarki.
więcej
2013-05-23
Seminarium z Markiem Zuberem

Zespół projektu ,,UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci" serdecznie zaprasza na seminarium, które wygłosi Marek Zuber, znany ekonomista, analityk rynków finansowych i stały ekspert TVN CNBC.
Spotkanie odbędzie się 27 maja 2013 r. o godzinie 9:00 w Auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie - (91) 444 11 42 lub mailowo na adres katarzyna.jezewska@univ.szczecin.pl, celem rezerwacji miejsc.
Serdecznie zapraszamy!
2013-05-22
Zaproszenia na spotnienie, organizowane przez Akademickie Biuro karier US wraz z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, nt. sieci EURES
Jeżeli chcesz pracować w jednym z Państw Unii Europejskiej, np. w Niemczech, przyjdĽ na spotkanie nt. sieci EURES, organizowane 28 maja 2013 r. przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie!!
więcej
2013-05-21
Profesor Balcerowicz na US - wykład odwołany

Z przykro¶ci± informujemy, że z przyczyn niezależnych od US wykład planowany w dniu 21 maja nie odbędzie się.

2013-05-20
Rekrutacja na międzynarodowe programy praktyk Global Citizen i Global Talents
AIESEC daje szanse studentom szczecińskich uczelni wyższych na pozyskania niezbędnego do¶wiadczenia w pracy z ludĽmi, zdobycia międzynarodowego do¶wiadczenia, które będzie procentowało w zawodowym życiu. Niezapomniane wakacje oraz płatne, profesjonalne praktyki w jednym ze 112 krajów na całym ¶wiecie? Tak! Z programami Global Citizen oraz Global Talents jest to łatwiejsze niż my¶lisz!
2013-05-20
Spotkanie z przedstawicielami Firmy Genpact na US
Genpact to ¶wiatowy lider w branży business services & technology solutions. Działamy od ponad 10 lat, zatrudniaj±c ponad 60,500 pracowników na całym ¶wiecie. Zarz±dzamy procesami dla wielu przedsiębiorstw, ¶wiadcz±c usługi w zakresie: Finansów i Księgowo¶ci, Windykacji, Obsługi Klienta, Zakupów i Logistyki, Analizy Finansowej jak i Technologii Informatycznych.
więcej
2013-05-15
"Dzień dobry biznes" - seminarium
Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Uniwersytet Szczeciński serdecznie zapraszaj± na seminarium dla studentów i absolwentów pt. "Dzień dobry biznes". Konferencja odbędzie się 22 maja 2013 r. w godz. 10.00 - 14.00 w Auli im. Profesora Adama Szewczuka, na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej informacji tutaj
2013-05-14
Konferencja "Społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce - diagnoza i przyszłe wyzwania"
Katedra Logistyki zaprasza na konferencję naukow± " Społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce - diagnoza i przyszłe wyzwania". Konferencja odbędzie się w dniu 15.05.2013 w Sali 048 o godzinie 9:30. Serdecznie zapraszamy
Ulotka
2013-05-14
Kolejna Edycja Wampiriady !
Je¶li kiedykolwiek miałe¶ ochotę oddać krew, zastanawiałe¶ się lub robisz to regularnie, to spotyka Cię wyj±tkowa okazja. Rusza kolejna edycja Wampiriady! 17 maja 2013 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żołnierskiej oraz 20, 21 maja 2013 w godzinach 8:00 - 13:00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na alei Wojska Polskiego 80/82. To w tych dniach oddajemy krew i zgarniamy mega nagrody, no i oczywi¶cie dla prawdziwych "wampirów" s± koszulki. W woli przypomnienia informujemy, że Centrum Krwiodawstwa wydaje zwolnienia z zajęć w tych wła¶nie dniach.
Zainteresowany? Zajrzyj na www.wampiriada.info oraz www.nzs.szczecin.pl i dowiedz się więcej.
2013-05-13
"ideAGORA - absolwenci kapitałem społecznym uczelni"

Maj±c na uwadze warto¶ć jak± dla szkół stanowi± kontakty z absolwentami, Collegium Mazowia realizuje projekt „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwał± relację z uczelni±: „ideAGORA - absolwenci kapitałem społecznym uczelni”.
Zwracamy się z pro¶b± do studentów i absolwentów o udział w badaniu prowadzonym w ramach projektu, polegaj±cym na wypełnieniu anonimowej ankiety elektronicznej.
Ankiety dostępne s± na stronie:
http://www.ideagora.mazovia.edu.pl/aktualnosci/zabierz-glos-w-dyskusji-wypelnij-ankiete

2013-05-13
Międzynarodowe seminarium praktycznej edukacji finansowej 20 maja (poniedziałek) 2013 - US WZIEU, s. 010
Katedra Bankowo¶ci i Finansów Porównawczych Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowym seminarium praktycznej edukacji finansowej.
Pierwsza strona ulotki
Druga strona ulotki
2013-05-10
Po spotkaniu "MEET PROJECT MANAGER"
6 maja br. na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług odbyło się spotkanie Meet Project Manager zorganizowane przez Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług (KOiZ, KEI) oraz KN Zarz±dzania Projektami "Project", Zachodniopomorsk± Grupę Regionalna IPMA oraz PMI. Tematem spotkania były zwinne metody zarz±dzania projektami - Agile Project Management Prelegentem był Pan Michał R±czka - wykładowca na WSB w Poznaniu, kierownik IT Governance i AgilePMO w Grupie Allegro.
więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.