Jeste¶ 14383260 odwiedzaj±cym, odsłon 40242285 | Dzisiaj jest: Niedziela, 20 PaĽdziernik 2019 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1302 na 66 stronach
<<< poprzenia -   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56   - następna >>>

2013-11-08
Wybierz temat szkolenia!
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego w najbliższym czasie rozpocznie realizację cyklu spotkań dla studentów naszej Uczelni. Ich celem jest przybliżenie studentom ogólnej wiedzy biznesowej, eksperci w danej dziedzinie podziel± się swoj± wiedz± i do¶wiadczeniem.
więcej
2013-11-07
Program Stypendialny Wimdu
Program Stypendialny Wimdu został stworzony w celu rozpoznania w¶ród studentów umiejętno¶ci, które s± niezbędne do zbudowania udanej kampanii marketingowej w szybko rozwijaj±cej się obecnie gospodarce ¶wiatowej. Stypendium w wysoko¶ci 1000 euro będzie dostarczane co roku w lutym, by pomóc najzdolniejszym studentom, którzy zainteresowani s± biznesem i marketingiem. Szczegóły >>>
2013-11-07
Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym u-multirank.
Wystaw ocenę swojej Uczelni. WeĽ udział w I europejskim badaniu szkół wyższych U-Multirank.
Zapraszamy studentów Wydziału do udziału w I edycji europejskiego badania ankietowego szkół wyższych U-Multirank.
więcej
2013-11-07
WYNIKI!!! Konkursu "Hasła dla SIL"
więcej
2013-11-04
Co z t± marihuan±?
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego i Punkt Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy z Poradni± Profilaktyczno-Konsultacyjn± Stowarzyszenie MONAR w Szczecinie zapraszaj± na debatę Co z t± marihuan±?
więcej
2013-10-30
Międzyuczelniane konwesatorium interdyscyplinarne.
W ¶rodę - 6 listopada o godz.15.00 ,wprowadzenie do dyskusji "CO KOGNITYWISTYKA MA DO POWIEDZENIA O KOMUNIKACJI ?" zaprezentuje dr hab. Maciej Witek z Instytutu Filozofii (Zakład Filozofii Nauki ) Uniwersytetu Szczecińskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
więcej
2013-10-29
UWAGA!!! Zakończył się I ETAP KONKURSU "HASŁA DLA SIL". Każdy wybiera jedno hasło, które najbardziej przypadło mu do gustu.
Wybieramy na dwa sposoby:
a) poprzez facebook.com/wzieu - wpisuj±c w komentarzu pod postem nr hasła
b) wysyłaj±c wiadomo¶ć na promocja@wzieu.pl z dopiskiem "Hasła dla SIL" i numerem hasła.
więcej
2013-10-28
UWAGA STUDENCI !!!
Kwalifikacja na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia w ramach Programu ERASMUS na semestr letni roku akademickiego 2013/2014. Więcej informacji w ulotce.
2013-10-28
Ogłoszenie o naborze do pracy przy obsłudze wystaw "Fundacji Eureka" !
Zarz±d Fundacji Eureka poszukuje studenta lub absolwenta uczelni wyższej do obsługi interaktywnych wystaw Fundacji. Wymagane jest przygotowanie zawodowe lub wykazanie umiejętno¶ci w zakresie wiedzy z nauk ¶cisłych, popularyzacji nauki, łatwo¶ć w nawi±zywaniu kontaktów z dziećmi i młodzież±. Przy selekcji kandydatów preferowane będ± osoby z biegł± znajomo¶ci± języka niemieckiego w mowie i pi¶mie.
więcej
2013-10-25
Uwaga
W dniu 31.10.2013 (czwartek) od godziny 14.00 zostaj± ogłoszone "GODZINY DZIEKAŃSKIE" - wolne od zajęć dydaktycznych.
2013-10-25
Wyniki Konkursu "Test wiedzy o EFS".
22 paĽdziernika 2013 roku w siedzibie Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, został przeprowadzony Konkurs pn. "Test wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym", a Komisja Konkursowa czuwała nad jego prawidłow± organizacj± i przebiegiem.
więcej
2013-10-22
Czy euro się opłaca? Polska w perspektywie przyjęcia wspólnej waluty.
Serdecznie zapraszamy na debatę pt.: "Czy euro się opłaca? Polska w perspektywie przyjęcia wspólnej waluty", która odbędzie się w dniu 24 paĽdziernika 2013 r., w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79 w Szczecinie o godz. 13:00. Udział w debacie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.
więcej
2013-10-21
W dniach 20-22 wrze¶nia 2013 r. w Pobierowie odbyły się Regionalne Warsztaty Zarz±dzania Projektami - budowanie sieci IPMA w regionach.
Warsztaty rozpoczęły się od ogniska integracyjnego oraz prezentacji poszczególnych Grup Regionalnych: Dolno¶l±skiej, Mazowieckiej, Pomorskiej, Wielkopolskiej oraz Zachodniopomorskiej.
więcej
2013-10-18
Konkurs na najlepsz± pracę doktorsk± i magistersk±
Do 1 grudnia br. trwa przyjmowanie zgłoszeń prac doktorskich i magisterskich w 16. edycji naszego konkursu. Na zwycięzców czekaj± atrakcyjne nagrody (przewidziane dla autorów i promotorów nagrodzonych prac oraz wydziałów, na których zostały one obronione). Pula nagród pieniężnych to 12 tys. zł.
więcej
2013-10-18
Szanowni Absolwenci i Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego
Uniwersytet Szczeciński oraz Zwi±zek Banków Polskich (ZBP) serdecznie zapraszaj± wszystkich absolwentów i studentów o profilu bankowo- finansowym i ekonomicznym do przyst±pienia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Egzamin ten organizowany jest w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowo¶ci Polskiej.
więcej
2013-10-18
Bo¶nia i Hercegowina - bałkański kocioł
więcej
2013-10-17
Dzień z technologi± Apple

Liczne prezentacje, warsztaty i konkursy z nagrodami oraz spotkanie z go¶ciem specjalnym - to atrakcje Dnia z technologi± Apple, organizowanego przez firmę iTerra na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług US.
więcej
2013-10-17
Rozstrzygnięcie konkurus - przypomnienie
Zwycięzcy Konkursu na rysunek satyryczny "Ekonomia i Satyra" (2 nagrody główne i 2 wyróżnienia), którzy nie otrzymali wiadomo¶ci od Organizatora dn. 16.10.2013r. proszeni s± o kontakt z Biurem Informacji i Promocji WZiEU - promocja@wzieu.pl
2013-10-16
Rozstrzygnięcie Konkursu "Ekonomia i Satyra"!
Wszystkim, którzy przysłali nam swoje prace dziękujemy za pomysłowo¶ć i zaangażowanie. Rysunki stworzyły piękn±, intryguj±c± wystawę. Chcieli¶my poznać Wasze spojrzenia na otaczaj±c± ekonomię trochę w krzywym zwierciadle. To się udało! Mieli¶my trudne zadanie przy wyborze tych najlepszych (naszym zdaniem) prac.
więcej
2013-10-16
Akademia Młodych Dyplomatów
Akademia Młodych Dyplomatów (AMD) to pierwszy w Polsce, unikatowy program, oparty na autorskiej metodzie nauczania, przygotowuj±cy do pracy w polskiej służbie zagranicznej i cywilnej, instytucjach europejskich oraz organizacjach międzynarodowych. Przeznaczony dla studentów ostatnich lat studiów oraz młodych absolwentów.
AMD posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Aplikuj teraz
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.