Jeste¶ 14381370 odwiedzaj±cym, odsłon 40239022 | Dzisiaj jest: Sobota, 19 PaĽdziernik 2019 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1302 na 66 stronach
<<< poprzenia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   - następna >>>

2015-03-09
Kolej regionalna - Gospodarka - Polityka

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Szczecinie wraz z Wydziałem Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Oddziałem Zachodniopomorskim spółki Przewozy Regionalne zapraszaj± do udziału w konferencji naukowej pt. KOLEJ REGIONALNA - GOSPODARKA - POLITYKA. Konferencja odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 r. na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
2015-03-03
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zaprasza WOLONTARIUSZY
Je¶li dysponujesz 4 godzinami popołudniowymi w kilka ¶ród w okresie marzec-czerwiec 2015 zapraszamy do współorganizacji zajęć dla Małych Studentów EUD, głównie opieki nad grupami warsztatowymi.

Termin zgłoszeń 20.03.2013, zajęcia "startuj±" 25.03.2015.
więcej
2015-02-27
Zaproszenie na wykład

Temat: Przemiany społeczno-ustrojowe i gospodarcze w Polsce i w krajach postsocjalistycznych.

Wykład go¶cinny wygłosi Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz (Instytut Nauk Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu, członek Zarz±du Krajowego PTE oraz członek Zarz±du Wojewódzkiego PTE w Poznaniu).

więcej
2015-02-26
II Zachodniopomorskie Targi Przemysłów Kreatywnych
Akademickie Biuro Karier US serdecznie zaprasza na II Zachodniopomorskie Targi Przemysłów Kreatywnych, które odbęd± się w dniach 19-20 marca 2015 r. w budynku Service Inter-Lab na ul. Cukrowej 12 (WZIEU US) w Szczecinie.
więcej
2015-02-24
Rekrutacja na warsztat pt. "Coaching managerski"

Akademickie Biuro Karier US zaprasza do rekrutacji na warsztat pt. "Coaching managerski" prowadzony przez p. Julię Podwysock± - Dyrektora Szkoły Relacji. Tematyka warsztatu została wybrana w drodze ankiety przeprowadzonej w¶ród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona, więc liczy się kolejno¶ć zgłoszeń.
Szczegóły dotycz±ce warsztatu oraz formularz zgłoszeniowy znajduj± się na stronie internetowej ABK US >>>

2015-02-20
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci

Ostatnia szansa na staż w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci."
Ruszyła rekrutacja na płatne staże organizowane w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci". Chcesz zdobyć cenne do¶wiadczenie i mocny punkt w CV? Wypełnij niezbędne dokumenty i aplikuj już dzi¶! To ostatnia szansa na staż w ramach projektu.

więcej
2015-02-12
Zmarł Profesor Władysław Górski
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęli¶my wiadomo¶ć, że w dniu 10.02.2015r w wieku 98 lat zmarł Profesor Władysław Górski.
więcej
2015-02-09
Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin
Sukces rodzi się z pasji
Do zdobycia nawet 36 000 zł rocznie
STUDENCIE, DOKTORANCIE

Skorzystaj z szansy pozyskania stypendium Prezydenta Miasta Szczecin na prowadzenie badań, których efekty będ± wdrożone w lokalnych firmach.
Aplikacje przyjmowane s± od 2 do 10 marca 2015 r
Więcej informacji na stronie www.szczecin.pl lub w Urzędzie Miasta w pok. 407 Biura Strategii, Pl. Armii Krajowej 1, tel. 91 424 40 76
www.akademicki.szczecin.eu
2015-02-09
Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym

Szanowni Państwo,
Katedra Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Zarz±dem Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie organizuje dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. inż. Huberta Bronka w roku jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego seminarium naukowe KONKURENCJA I KOOPERACJA W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM
Seminarium odbędzie się 30.11.2015 roku w siedzibie Wydziału w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8.

więcej

2015-02-04
Oferty pracy dla absolwentów

Oferty pracy dla absolwentów w serwisie Promoszop z siedzib± w Berlinie.
Niemiecka firma SPARWELT GmbH, czę¶ć grupy medialnej RTL poszukuje absolwentów szkół wyższych do polskiego projektu Promoszop.
Poszukujemy młodych, energicznych osób na stanowisko Junior Key Account Manager, Junior Online Marketing Manager i Junior Content Manager.

2015-02-03
XIII edycja konkursu na najlepsz± pracę naukow± na temat własno¶ci intelektualnej 2015

Urz±d Patentowy RP ogłasza XIII edycję konkursu na najlepsz± pracę naukow± na temat własno¶ci intelektualnej 2015.
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat zwi±zany z ochron± własno¶ci intelektualnej, w tym również z zarz±dzaniem i marketingiem prawami własno¶ci intelektualnej lub ocen± stanu techniki.

2015-01-30
Proponowane tematy warsztatów z coachingu

W semestrze letnim Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczo¶ci US wraz z p. Juli± Podwysock± planuj± przeprowadzić dla Państwa warsztaty z coachingu.

więcej
2015-01-26
Samsung LABO - kurs dokształcaj±cy dla studentów realizowany przez firmę Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Zainteresowanym studentom Uniwersytetu Szczecińskiego oferujemy: 4 karty uczestnictwa w programie Samsung LABO realizowanym w Szczecinie. Szczegółowe informacje o programie znajduj± się na stronie www.samsunglabo.pl
Zgłoszenia uczestników chc±cych wzi±ć udział w warsztatach SAMSUNG LABO należy dokonywać na adres samsung-labo@wzieu.pl w terminie do 10 lutego 2015 roku. W tre¶ci maila proszę podać imię, nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów oraz nr telefonu kontaktowego.

2015-01-16
Prestiżowe praktyki studenckie (wszystkie kierunki)
PRESTIŻOWA PRAKTYKA W PROJEKCIE BANKU ¦WIATOWEGO "PRZEDSIĘBIORCZE ODKRYWANIE"

Dla najlepszych szansa na staż w Banku ¦wiatowym.

REKRUTACJA do 25 stycznia 2015 r. (niedziela). Wyniki rekrutacji 25 stycznia 2015 roku.
więcej
2015-01-16
Noworoczny koncert Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego
Serdecznie zapraszamy społeczno¶ć akademick± na noworoczny koncert Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego, który odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 roku o godzinie 19.00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania w auli im. Leona Babińskiego.
W programie najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
więcej
2015-01-14
Spotkanie z cyklu Meet Project Managers
Katedra Organizacji i Zarz±dzania wraz z Zachodniopomorsk± Grup± Regionaln± IPMA zapraszaj± na kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers. Tematem spotkania będzie "Umiejętno¶ć sprzedaży - kompetencja PM'a przyszło¶ci". Wykład poprowadzi Pan Łukasz Sienkiewicz - Coach/Trener w firmie Dynamika Rozwoju/Certified Project Manager IPMA, Certified Scrum Master Advisory Project Manager. Spotkanie odbędzie się 20 stycznia o godzinie 17.30 na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług w sali 010. Zapraszamy!

2015-01-14
Zdob±dĽ nowe kwalifikacje jako Specjalista ds. Sourcingu!
Ruszył nowy program stażowy "Akademia Sourcingu" w zakładzie Hiab firmy Cargotec Poland!
Czym zajmuje się Specjalista ds. Sourcingu? Jaka jest różnica pomiędzy sourcingiem a zakupami?
Na te oraz inne pytania odpowiedz± przedstawiciele zakładu Hiab firmy Cargotec Poland ze Stargardu Szczecińskiego. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek), o godzinie 12:00, w sali 316 na III piętrze budynku Service Inter-Lab, przy Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług.
więcej
2015-01-07
Kultura, Kreatywno¶ć, Biznes - My European City
Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję My European City, która odbędzie się 15 stycznia w siedzibie WZIEU.

W programie konferencji znajdzie się prezentacja sieci My European City, dobrych praktyk europejskiego dziedzictwa kulturowego, giełda kontaktów oraz czas na odkrywanie europejskiego potencjału Szczecina.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z agend± oraz do udziału w tym wydarzeniu.
2015-01-05
Project Management Training

Uwaga Studenci 3-go roku I st. studiów stacjonarnych.
Ruszył nabór do projektu Project Management Training. Wybierz płatne 3 miesięczne staże w projekcie "Project Management Training". Liczba miejsc ograniczona! Rekrutacja tylko do końca stycznia!

więcej
2014-12-22
Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,
Dnia 23 grudnia (wtorek) - godziny dziekańskie - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.