Jeste¶ 14381579 odwiedzaj±cym, odsłon 40239351 | Dzisiaj jest: Sobota, 19 PaĽdziernik 2019 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1302 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - następna >>>

2017-01-24
Zajęcia zamienne
Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z organizacj± roku ak. 2016/2017 dnia 25 i 26 stycznia (¶roda i czwartek) odbęd± się zajęcia pi±tkowe (tydzień nieparzysty).
2017-01-24
Uwaga Studenci ERASMUS+ - spotkania informacyjne
Drodzy Studenci!
Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+ na studia oraz na praktyki w roku akademickim 2016/2017.
więcej
2017-01-20
Relacja ze spotkania z cyklu Zarz±dzanie, jak się masz?
W dniu 16. stycznia br. o godz. 13.00, w sali 010 WZiEU odbyło się pierwsze spotkanie nauki z praktyk± z cyklu ZARZˇDZANIE, jak się masz?: wykład Zarz±dzanie w TSL, zorganizowany przez Katedrę Organizacji i Zarz±dzania oraz Katedrę Gospodarki ¦wiatowej i Transportu Morskiego. Go¶ciem specjalnym, a jednocze¶nie Prelegentem był Pan Mirosław Mrówczyński, posiadaj±cy wieloletnie do¶wiadczenie w zarz±dzaniu transportem l±dowym, wodnym i powietrznym, pracuj±cy w spółkach krajowych i międzynarodowych, obecnie Dyrektor PKP CARGO CONNECT Sp.z o.o.
więcej
2017-01-13
Relacja ze spotkania z cyklu Meet Project Managers

W dniu 11. stycznia br. o godz. 17.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers: warsztat Ja Spółka Akcyjna, zorganizowany przez Katedrę Organizacji i Zarz±dzania, Zachodniopomorsk± Grupę Regionaln± IPMA Polska oraz koło naukowe zarz±dzania projektami PROJECT. Go¶ciem specjalnym – Nasz± Prelegentk± była Pani Małgorzata Krawczak, certyfikowany coach, certyfikowany trener Points Of You®, terapeuta EEG-biofeedback I i II stopnia, wła¶cicielka NaturaSukcesu.pl.

więcej
2017-01-11
Konferencja Naukowa o Higienie Psychicznej - zwieńczenie kampanii psychoedukacyjnej RESTart

Koło Naukowe Psychologów Ego Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Instytutem Psychologii US zapraszaj± na konferencję podsumowuj±c± działania kampanii psychoedukacyjnej pn. RESTart.

więcej
2017-01-11
Nabór kandydatów do służby w Policji w 2017 r.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury naboru kandydatów do służby w Policji w 2017 r. Nabór odbędzie się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

więcej

2017-01-11
Spotkanie z przedstawicielami firmy Coloplast (18.01.2017 r.)

Coloplast w Szczecinie powstał w 2009 roku tworz±c Coloplast Business Centre (międzynarodowe centrum biznesowe), w którym pocz±tkowo pracowało 9 osób. W ci±gu zaledwie siedmiu lat centrum zwiększyło zatrudnienie do ponad 320 pracowników i stale się rozwija. Wspieramy grupę Coloplast na całym ¶wiecie.

więcej

2017-01-09
Program "Lider Zachodniopomorski" czeka na młode aktywne osoby w wieku 17-24 lata z Pomorza Zachodniego!

Nadszedł nowy rok - może to dobry czas, by stać się bardziej aktywnym społecznie, zdobyć do¶wiadczenie i mini-grant na działanie społeczne? Je¶li choć przez chwilę przemknęła Ci taka my¶l - zapoznaj się z programem Lider Zachodniopomorski, który odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Olgierda Geblewicza. Może rozpoczniesz swoj± przygodę z Sekretariatem ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego? Poznasz ludzi, którzy my¶l± podobnie i s± otwarci na działania społeczne, zdobędziesz now± wiedzę i zrealizujesz dowolne działanie społeczne.

więcej
2017-01-09
Zaproszenie na wykład: ZARZˇDZANIE W TSL

Katedra Organizacji i Zarz±dzania oraz Katedra Gospodarki ¦wiatowej i Transportu Morskiego Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszaj± na pierwsze spotkanie z cyklu ZARZADZANIE, jak się masz?
Termin:
16.stycznia, godz. 13.00
Miejsce: Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, sala 218, ul. Cukrowa 8 w Szczecinie

więcej
2016-12-16
Międzynarodowa konferencja klastrowa V4ClusterPol

W dniu 8 grudnia 2016 roku w siedzibie CzechInvest w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja po¶więcona tematyce polityki klastrowej w krajach V4 z udziałem przedstawicieli ¶rodowisk akademickich, administracji, kierowników organizacji klastrowych i innych instytucji, które od dawna zaangażowane s± w promowanie przedsiębiorczo¶ci i nawi±zywanie współpracy z uczelniami oraz organizacjami badawczymi.

więcej
2016-12-15
Kiermasz ¦wi±teczny

Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie, działaj±ce na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Samorz±d Studencki WZIEU oraz wspieraj±cy inicjatywę studenci organizuj± Kiermasz ¦wi±teczny, który odbędzie się dnia 15.12.2016r. w godz. 9-14 w holu głównym.

więcej
2016-12-07
Konkurs Pierwszy Milion dla studentów uczelni szczecińskich

Czy wiesz, jak zarobić pierwszy milion? Czy chcesz lepiej zarz±dzać swoimi oszczędno¶ciami? Chcesz zdobyć dodatkow± wiedzę i umiejętno¶ci zwi±zane z finansami osobistymi? Zagraj, aby wygrać!

więcej
2016-12-06
Sprawozdanie z konferencji naukowo-branżowej "Regionalna polityka turystyczna w województwie zachodniopomorskim"

W dniu 16 listopada br. na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja naukowo-branżowa pod hasłem "Regionalna polityka turystyczna w województwie zachodniopomorskim", zorganizowana przez Katedrę Zarz±dzania Turystyk± Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Biuro Turystyki Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

więcej

2016-12-06
Konferencja dotycz±ca skutecznych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa

W poniedziałek (5 grudnia 2016r.) na naszym Wydziale odbyła się konferencja dotycz±ca skutecznych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa organizowana przez Komendę Wojewódzk± Policji w Szczecinie. Go¶ciem specjalnym był Minister Mariusz Błaszczak, który podsumował dotychczasowe efekty Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

więcej
2016-12-05
Meet Project Managers - relacja ze spotkania

W dniu 23. listopada o godz. 17.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers. Kierownikiem tego MPM była Pani Małgorzata Smolska z Katedry Organizacji i Zarz±dzania Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, za¶ spotkanie poprowadził dr Rafał Szymański – Przewodnicz±cy Rady Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska, przy czynnym udziale studentów z Koła Naukowego Zarz±dzania Projektami PROJECT.

więcej
2016-11-22
Internetowe Rewolucje - Spotkanie

PrzyjdĽ na spotkanie z najbardziej rozpoznawaln± mark± ¶wiata: Google, która zawita na nasz± uczelnię 24 listopada o godz. 12:00 (Nowa Aula na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania).

więcej

2016-11-17
Program Prewencyjny "STUDENT"

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 rusza Program Prewencyjny „STUDENT”, którego jednym z celów jest podniesienie ¶wiadomo¶ci studentów uczelni wyższych w zakresie negatywnych skutków zjawiska przestępczo¶ci ubezpieczeniowej.

więcej
2016-11-15
Zaproszenie na Warsztat: Zbuduj swój zespół w oparciu o Style My¶lenia i Działania FRIS

Katedra Organizacji i Zarz±dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj± na spotkanie z cyklu Meet Project Managers - Zbuduj swój zespół w oparciu o Style My¶lenia i Działania FRIS.

Termin: 23.listopada, godz. 17.00

Miejsce: Restauracja Konstelacja Kuchnia&Wino, Al. Wojska Polskiego 8/1A w Szczecinie

więcej
2016-11-15
Stowarzyszenie Akademickie Cukrowa 8

Zapraszamy na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Akademickiego Cukrowa 8. Termin: 21. listopada (poniedziałek), godz. 14.15. Miejsce: budynek WZiEU, sala 218. Kontakt: Małgorzata Skweres-Kuchta, malgorzata.skweres@wzieu.pl

2016-11-14
Wykład Prof. Grzegorza W. Kołodki

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów WZIEU US do udziału w wykładzie prof. Grzegorza W. Kołodki z Akademii Leona KoĽmińskiego w Warszawie. Wykład z dyskusj± pt.: „NOWY PRAGMATYZM. W POSZUKIWANIU PARADYGMATU EKONOMII XXI WIEKU”, rozpocznie się we wtorek – 22 listopada o godz. 10:30 w sali 010.

więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.