Jeste¶ 15892606 odwiedzaj±cym, odsłon 42194283 | Dzisiaj jest: Czwartek, 25 Luty 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - następna >>>

2017-09-14
XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki

W dniach 18 wrze¶nia - 22 wrze¶nia na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług zaplanowano wydarzenia w ramach XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Z tej okazji nasi wykładowcy przygotowali dla dzieci i młodzieży interesuj±ce warsztaty, laboratoria i wykłady. Trwaj± zapisy - liczba miejsc ograniczona.

więcej

2017-09-14
Europejski Certyfikat Bankowca

Egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca na Uniwersytecie Szczecińskim odbędzie się w sobotę 28 paĽdziernika 2017 r. na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki przy ulicy Cukrowej 8.

więcej

2017-09-07
Konkurs na najlepsz± pracę magistersk± i doktorsk± z zakresu statystyki

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepsz± pracę magistersk± i doktorsk± z zakresu statystyki. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych. Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

więcej

2017-09-04
Trójstronne Forum Młodzieżowe - Niemcy, Polska, Rosja

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów zwracam się do Państwa z uprzejm± pro¶b± o opublikowanie informacji projekcie, który mamy przyjemno¶ć współorganizować wraz ze stowarzyszeniem alumnów Niemiecko-Rosyjskiego Parlamentu Młodzieżowego DRJUG. Trilateral Youth Forum ? The German-Polish-Russian Trialogue 2017 jest unikatowym wydarzeniem trójnarodowym daj±cym młodym liderom między 18 a 26 rokiem życia możliwo¶ć dyskutowania i poznania unikatowej, narodowej perspektywy dotycz±cej przeszło¶ci, współczesno¶ci, a przede wszystkim przyszło¶ci stosunków między Polsk±, Niemcami a Rosj±.

więcej
2017-07-28
Student Logistyki Michał Rozmys wystartuje w Mistrzostwach ¦wiata w Londynie

W drugim dniu Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce w Białymstoku (22.07.2017), student Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego kierunku Logistyka oraz reprezentant UKS Barnim Goleniów zdobył złoty medal.

więcej
2017-07-10
Wyzwania globalne wobec gospodarki i społeczeństwa

W dniu 21.06.2017 na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług odbyła się Konferencja doktorantów "Wyzwania globalne wobec gospodarki i społeczeństwa". Celem konferencji było poruszenie tematyki globalizacji w kontek¶cie oddziaływania na społeczeństwo jak i gospodarkę.

więcej
2017-07-04
Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017

Miło jest nam poinformować, że wg Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017 kierunek Ekonomia, Finanse i Rachunkowo¶ć oraz Turystyka i Rekreacja na naszym Wydziale uplasowały się najwyżej w Szczecinie! Portal edukacyjny Perspektywy po raz kolejny podj±ł się ocenie kierunków studiów na Polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. W tym roku ocenionych zostało 68 kierunków studiów (to o 21 więcej niż przed rokiem).

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 uwzględnia siedem kryteriów mierzonych przez 14 wskaĽników: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywno¶ć naukowa, potencjał dydaktyczny i kryteria dodatkowe (więcej: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne).

Ranking Ekonomia:
http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/ekonomia

Ranking Finanse i Rachunkowo¶ć:
http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/finanse-i-rachunkowosc

Ranking Turystyka i Rekreacja:
http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/turystyka-i-rekreacja

2017-06-19
¦rody z prawem gospodarczym na WZiEU

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu z zaplanowanego cyklu spotkań zatytułowanych „¦rody z prawem gospodarczym na WZiEU”. Spotkanie odbędzie się  21 czrwca 2017 r. w budynku SIL Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, s. 314 (wej¶cie drzwiami 314a) o godz. 14.30.

Tematem spotkania będzie: Zakres kompetencji wspólnoty mieszkaniowej a zarz±dzanie garażem w ¶wietle w orzecznictwa.

więcej
2017-06-13
I miejsce w Rankingu Szkół Wyższych

Z przyjemno¶ci± informujemy, iż Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług zaj±ł I miejsce w Rankingu Szkół Wyższych kształc±cych na kierunkach turystycznych 2017 (profil ogólnoakademicki).
Dyplom za zajęcie I Miejsca w kategorii Profil Ogólnoakademicki.

więcej

2017-06-12
Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na wniosek Wydziałowej Rady Samorz±du Studenckiego WZiEU, dnia 16.06.2017 r. (pi±tek) ogłoszone zostaj± godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych.
Dziekanat ds. Studenckich będzie w tym dniu zamknięty.

2017-06-07
Północna Izba Gospodarcza

Uniwersytet Szczeciński i Północna Izba Gospodarcza uczestnicz± w projekcie Cleantech International działaj±c w obszarach eco-mobilno¶ć eco-budownictwo, Ľródła odnawialne, gospodarka odpadami. W ramach projektu powstały tzw. Punkty Konsultacyjne, swego rodzaju ciała po¶rednicz±ce wspieraj±ce współpracę firm z sektora z Niemiec, Szwecji, Polski i Litwy.

więcej
2017-06-01
Festyn Rodzinny na Jasnych Błoniach

Uniwersytet Szczeciński zaprasza do wspólnej zabawy podczas festynu rodzinnego, który odbędzie się w ramach tegorocznych obchodów ¦więta US w niedzielę, 4 czerwca, na Jasnych Błoniach.

więcej

2017-05-24
Zaproszenie na wykład

W dniu 30.05.2017 r., o godz. 14.15, w sali Rady Wydziału, odbędzie się wykład Prezesa Fast Terminals sp. z o.o. a jednocze¶nie Przewodnicz±cego Rady Interesantów Portu Szczecin – Pana Jana Stasiaka pt. „Międzynarodowa Grupa Fast jako przykład integracji pionowej w transporcie. Rada Interesantów Portu Szczecin jako przykład integracji poziomej uczestników  obrotu portowego”. 

Wykład zostanie przeprowadzony w ramach projektu „TRANS-PORT Praktycy w nauce – nauka w praktyce”.

Decyzj± Pana Dziekana WZiEU osoby, które w tym czasie maj± zajęcia mog± przyj¶ć wraz ze studentami na wykład.

2017-05-24
Współczesne Wyzwania Finansów i Rachunkowo¶ci

27-28 kwietnia 2017 r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA FINANSÓW I RACHUNKOWO¦CI. Współorganizatorami Konferencji był Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zakład Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

więcej

2017-05-24
X edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepsz± pracę magistersk± z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepsz± pracę magistersk± z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyk± makroekonomii i finansów, w szczególno¶ci polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

więcej

2017-05-23
Funkcje i zasoby informacyjne statystyki publicznej

Katedra Metod Ilo¶ciowych Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług US ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium: "Funkcje i zasoby informacyjne statystyki publicznej", które odbędzie się we wtorek 30 maja 2017r. w godz. 12:15-14:00 w salach: 104 i 423 WZIEU US. Wyst±pienia i warsztaty komputerowe poprowadz± pracownicy Zachodniopomorskiego O¶rodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Szczegóły na zał±czonym plakacie -  serdecznie zapraszamy.

plakat

2017-05-23
Dlaczego warto wyjechać w ramach programu ERASMUS+?

Dlaczego warto wyjechać w ramach programu ERASMUS+? Dla zastanawiaj±cych się studentów artykuł mobilizuj±cy. Zachęcam do składania dokumentów na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018. Ostateczny termin 24.05.2017 (¶roda) - dr Dominika Kordela koordynator Wydziałowy Erasmus+ dominika.kordela@wzieu.pl

2017-05-22
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Katedra Organizacji i Zarz±dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj± wykładowców i studentów Wydziału na spotkanie Meet Project Managers. Tematyka spotkania po¶więcona zostanie realizacji projektów studenckich oraz zarz±dzaniu ryzykiem w projektach.

więcej
2017-05-22
Zaproszenie na wykład: Zarz±dzanie organizacj± pozarz±dow± na przykładzie Izby Rzemie¶lniczej Małej i ¦redniej Przedsiębiorczo¶ci w Szczecinie

Katedra Organizacji i Zarz±dzania oraz Katedra Gospodarki ¦wiatowej i Transportu Morskiego Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszaj± na drugie spotkanie z cyklu ZARZADZANIE, jak się masz?

więcej
2017-05-10
Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu "Warsztaty czwartkowe": 11.05.2017 - Inteligencja Finansowa

Warsztaty poprowadzi Rafał Tyrakowski - Seryjny Przedsiębiorca samouk, od półtora roku Partner Orange Polska, zatrudnia 40 osób w 5 miastach, aktualnie po¶więcaj±c do 10h tygodniowo na prowadzenie biznesu, zyskuj±c czas na edukację.
rekrutacja trwa >>>

więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.