Jeste¶ 15892576 odwiedzaj±cym, odsłon 42194248 | Dzisiaj jest: Czwartek, 25 Luty 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - następna >>>

2018-04-13
Konkurs "Studencki Projekt Społeczny 2018"

Wła¶nie ruszyła kolejna edycja konkursu na projekty wolontariackie tworzone przez studentów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. „Studencki Projekt Społeczny” to przestrzeń dla Twojego twórczego działania, miejsce, w którym swoj± energię i zainteresowania możesz zamienić w aktywn± pomoc innym. Projekt jest realizowany w ramach współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z Fundacj± Kronenberga przy Citi Handlowy. Ide± przedsięwzięcia jest wspieranie inicjatyw, których celem jest pomoc potrzebuj±cym. Masz pomysł na społeczny projekt wolontariacki? Zgło¶ się! Autorzy najlepszych projektów otrzymaj± granty na ich realizację w kwocie do 1 tys. zł. każdy.

więcej
2018-04-10
W±s z Ibibobo #6 - dr Piotr Ładny - Nurkowanie

Za oknem wiosna pełn± par± więc jedziemy na nura. Zapraszam do słuchania audycji o podwodnych historiach dr P. Ładnego. Norwegia? Polska? Wraki? Rafa koralowa? Meksyk? Egipt? Austria? Do wyboru do koloru. Serdecznie zapraszam.

więcej
2018-04-05
Gra o karierę - Biura Karier dla Ciebie!

W dniach 9-13 kwietnia 2018r. odbędzie się ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodnicz±cego KRASP, którego celem jest promocja działalno¶ci Biur Karier w¶ród społeczno¶ci studentów. W ramach projektu, Biura Karier w całej Polsce organizuj± warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie” specjalnie dla studentów z całego kraju.

więcej

2018-04-03
Ankieta rektora "Zmiany w szkolnictwie wyższym" dla pracowników administracyjnych

W zwi±zku z ministerialnymi pracami nad "Konstytucj± dla Nauki" JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk zwraca się do pracowników administracyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego z pro¶b± o wypełnienie anonimowej ankiety "Zmiany w szkolnictwie wyższym". Opracowane dane służyć będ± przygotowaniu diagnozy i ukierunkowaniu prac nad niezbędnymi zmianami na naszej uczelni.

więcej

2018-03-29
Zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Zgodnie z zapowiedziami - po przeprowadzonych konsultacjach społecznych dotycz±cych projektu regulaminu Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych US, do dokumentu zostały wprowadzone zmiany.

więcej

2018-03-27
Projekt SMARTmeble

Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z  firm± EURO-MAX s.c., przy wsparciu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski w okresie marzec – listopad 2018 r., realizuje projekt badawczy „Przeprowadzenie badań nad nowym, prototypowym produktem w postaci SMARTmebli, dostosowanych do osób ze zróżnicowanymi stopniami sprawno¶ci, w otoczeniu stanowi±cym model warunków rzeczywistego funkcjonowania przy kluczowym zaangażowaniu użytkowników końcowych” pod hasłem „SMARTmeble”.

więcej
2018-03-26
Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego

Zachęcamy do zapoznania się z raportem “Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego”. Dokument odpowiada między innymi na następuj±ce pytania: jak zmienia się system bankowy w dobie cyfryzacji, jaki powinien być kierunek zmian w polskich bankach oraz jakich kompetencji brakuje pracownikom. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie raportu.

2018-03-23
UWAGA STUDENCI! KWALIFIKACJA ERASMUS+

Studenci Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykę w roku akademickim 2018/2019 w ramach Programu ERASMUS+ proszeniu s± o złożenie aplikacji do 15 kwietnia 2018 na stronie: http://outgoing.dsm.usz.edu.pl/. Zasady wyjazdów znajduj± się na stronie Działu Spraw Międzynarodowych US: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlastudentow. Zachęcamy do wyjazdów -  dr Dominika Kordela, koordynator wydziałowy Erasmus+, mgr inż. Mariusz Sowa - koordynator kierunkowy Erasmus +.

2018-03-19
Olimpiada Geopolityczna

Polskie Towarzystwo Geopolityczne zaprasza wszystkich uczniów, studentów i doktorantów do udziału w dorocznym konkursie o charakterze międzynarodowym pt. Olimpiada Geopolityczna. Zapisy i zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu trwaj± do 31 marca 2018.

więcej

2018-03-16
Nowy serwis internetowy dla szkół

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Szczeciński wzbogacił swoj± ofertę o nowy serwis dla szkół. Naszym celem było stworzenie miejsca, w którym w przejrzysty sposób mogliby¶my zaprezentować bardzo szerok± ofertę zajęć dla uczniów i nauczycieli. Strona dostępna jest pod adresem: szkoly.usz.edu.pl

więcej
2018-03-13
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Katedra Organizacji i Zarz±dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj± wykładowców i studentów Wydziału na warsztat: Podejmowanie trudnych decyzji w trakcie realizacji projektów - jak to robić m±drze? Prowadz±cy: Małgorzata Gajewska, Kamila Pępiak-Kowalska. Termin: 15. marca (czwartek), godz. 18.00 - 20.00. Miejsce: Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, sala 010 SIL.

więcej
2018-03-12
W±s z Ibibobo #5 - prof. Juliusz Engelhardt - Kołyma

Daleka Syberia, daleka Kołyma, dwie wyprawy w poszukiwaniu korzeni rodzinnych i niesamowita opowie¶ć o ludzkich losach na dalekim wschodzie. Do tego dzika przyroda, rw±ce rzeki i półtorakilogramowe złote samorodki. prof. Juliusz Engelhartd zaprosił nas do swoich prywatnych opowiadań kołymskich. Zapraszam do słuchania.

więcej
2018-03-08
Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie, mamy co¶ dla Was od naszych niezast±pionych Panów.

więcej
2018-03-08
UWAGA Studenci - spotkanie ERASMUS+

zapraszamy na spotkanie informacyjne o Programie Erasmus+ z pracownikami Działu Spraw Międzynarodowych dnia 19.03.2018r. (poniedziałek) o godz. 9:45 w sali 323SIL. Koordynatorzy ERASMUS+ dr Dominika Kordela i mgr inż. Mariusz Sowa.

2018-03-06
Jednodniowe warsztaty "Be the Change" z zarz±dzania projektami

Koło Naukowe PROJECT zaprasza wszystkich studentów, młodych kierowników projektów, osoby od niedawna zaangażowane i pracuj±ce w ¶rodowisku projektowym, na jednodniowe warsztaty Be the Change z zarz±dzania projektami. Wydarzenie odbędzie się już 20 marca na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług na ul.Cukrowej 8 w Szczecinie.

więcej
2018-03-06
WIB zaprasza studentów do udziału w II edycji Konkursu "Milion na Bank"

Przed nami II edycja konkursu wiedzy finansowej dla studentów „Milion na Bank“. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętno¶ci inwestowania i zarz±dzania finansami osobistymi. Konkurs organizowany jest w ramach sektorowego programu Bankowcy dla Edukacji.

więcej
2018-03-05
Warsztaty z praktykami podczas Giełd Pracy!

więcej

2018-02-20
Giełda Pracy - Rozmowy rekrutacyjne!

Podczas kolejnej edycji Giełd Pracy będziecie mogli spotkać się z pracodawcami. W tym samym czasie czę¶ć z pracodawców prowadzić będzie wstępne rozmowy rekrutacyjne. Nie trzeba udawać się do siedziby firmy - można spotkać się z pracodawc± na uczelni!

13.03.2018 - Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8
14.03.2018 - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania, ul. Mickiewicza 64

więcej
2018-02-15
VI edycja Konkursu Etyka w Finansach

Komisja Etyki Bankowej przy Zwi±zku Banków Polskich ogłosiła VI polsk± edycję konkursu Etyka w finansach. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesuj±cy się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mog± nadsyłać swoje eseje na kolejn± edycję Konkursu Etyka w finansach.

ulotka

2018-02-15
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów

W imieniu Organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na Konferencję Doktorantów Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Gospodarka 4.0. Wyzwania wobec przemysłu i usług".

Termin i miejsce Konferencji: 7 czerwca 2018 r., Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług, Szczecin, ul. Cukrowa 8, sala 010.

więcej

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.