Jeste¶ 15892473 odwiedzaj±cym, odsłon 42194145 | Dzisiaj jest: ¦roda, 24 Luty 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   - następna >>>

2010-01-07
Stypendium - Mummert Scholarships for the Executives of Tomorrow from Central and South Easter Europe
Stypendium przeznaczone jest dla studentów ostatniego roku studiów licencjackich/inżynierskich lub posiadaj±cych tytuł inżyniera/licencjata kierunków technicznych oraz takich kierunków, jak ekonomia i zarz±dzanie. Fundacja zapewnia dwuletnie stypendium na jednej z dwóch niemieckich uczelni, Aachen University of Technology lub Univesity of Cologne, przy czym jednym z warunków uzyskania stypendiów jest znajomo¶ć języka niemieckiego.
więcej
2010-01-04
Rachunkowo¶ć - Zielona Góra
Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyk± nowych studiów podyplomowych na WZIEU "Rachunkowo¶ć", które realizowane będ± w Zielonej Górze.

Więcej informacji: tutaj.
2009-12-16
Ogłoszenie dziekanatu
Uwaga! W dniach 24 oraz 31.12.2009 dziekanaty będ± nieczynne.

2009-12-14
Urodzinowe spotkanie branży internetowej Netcamp
Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie branży internetowej Netcamp które odbędzie się w czwartek 17 grudnia 2009 o godzinie 18:00 w Klubie 13 Muz. W tym miesi±cu będziemy ¶więtować też 2. urodziny Netcampa, czekaj± więc na was niespodzianki.
więcej
2009-12-08
AIESEC - wyjazdy na praktyki!
Rusza REKRUTACJA dla osób chc±cych wyjechać na praktykę oraz wolontariat w ci±gu najbliższych czterech miesięcy! Zapraszamy na spotkanie informacyjne
11.12.2009r., godz. 15.00, Biuro AIESEC, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53, bud. A, pok. 306. PrzyjdĽ i dowiedz się więcej. www.szczecin.aiesec.pl
więcej
2009-12-01
Obowi±zkowe szkolenie biblioteczne - ostateczny termin zaliczenia!
Przypominamy, iż konieczno¶ć przyst±pienia do testu z zakresu szkolenia bibliotecznego mija z dniem 18 grudnia 2009 r.

Zaliczenie szkolenia jest warunkiem rozliczenia semestru pierwszego studiów I-go stopnia.

Zaliczenie szkolenia odbywa się za pomoc± usługi MOODLE WZiEU
2009-11-27
"Paczka dla zwierzaczka" & Kiermasz ¦wi±teczny
W dniach 30 listopada - 3 grudnia 2009r. (poniedziałek - czwartek) na Wydziale Zarz±dzani i Ekonomiki Usług odbędzie się po raz  kolejny KIERMASZ ¦WIˇTECZNY, z którego dochód przeznaczony będzie na rzecz dwóch szczecińskich instytucji:
- Domu Dziecka Nr 1 oraz
- Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - TOZ
Serdecznie zapraszamy !
więcej
2009-11-27
Portal informacyjny newser.info
Portal - www.newser.info - stanowi e-usługę, której powstanie zostało poparte w przez Regionaln± Instytucję Finansow± i Polsk± Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci oraz w cało¶ci sfinansowane ze ¶rodków unijnych. Celem portalu jest udostępnienie platformy, poprzez któr± każdy zainteresowany może dodać artykuł do wybranego działu. Inaczej mówi±c jest to portal informacyjny, gdzie dziennikarzem może być każdy. Nasz projekt został stworzony z my¶l± głównie o studentach, chc±cych pokazać w wirtualnym ¶wiecie swoje umiejętno¶ci dziennikarskie oraz fotograficzne.
2009-11-19
Trendence Graduate Barometer 2010
Trendence Graduate Barometer (wcze¶niej European Student Barometer) jest corocznym badaniem przeprowadzanym w¶ród studentów drog± elektroniczn±, które pozwala na wyrażenie opinii na temat zagadnień zwi±zanych z karier± zawodow± i edukacj±.
więcej
2009-11-16
Finał konkursu Startup Challenge
Już 19 listopada 2009 r. odbędzie się finał konkursu Startup Challenge w ramach Forum Inwestycyjnego AMBER w Szczecinie. Najlepsze startupy zaprezentuj± się przed inwestorami i ekspertami z branży internetowej. Odbęd± się też dwa panele dyskusyjne na temat Aniołów Biznesu i poszukiwania inwestorów.
więcej
2009-11-13
Polska wobec ¶wiatowego kryzysu gospodarczego - raport NBP

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z  Raportem Narodowego Banku Polskiego  pt. „Polska wobec ¶wiatowego kryzysu gospodarczego”.

Spotkanie ze ¶rodowiskiem naukowym Szczecina  odbędzie się  17 listopada 2009r. w auli im. prof. L. Babińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania US przy. Mickiewicza 64,  o godzinie 10.15.

więcej
2009-11-13
Absolwenci WZiEU 2008/09 - fotografie z rozdania dyplomów
Z przyjemno¶ci± informujemy, iż fotografie, wykonywane w trakcie uroczysto¶ci rozdania dyplomów w dniu 24.10.2009 r. (dotyczy absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), s± już dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej.
więcej
2009-11-12
VI edycja Konkursu na Biznesplany !
Ruszył największy Konkurs na Biznesplany w Polsce! Konkurs kierowany jest do młodych osób do 30 roku życia, które chc± rozpocz±ć działalno¶ć gospodarcz±, a w szczególno¶ci do studentów, jako do osób o największym potencjale wiedzy, kreatywno¶ci i innowacji. Jako jedyny umożliwia przetestowanie pomysłu na biznes już w trakcie jego trwania. Organizatorem Konkursu s± Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczo¶ci, mecenasem natomiast Fundacj± BRE Bank.
więcej
2009-11-06
Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza
Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza to wyj±tkowe przedsięwzięcie organizowane po raz pierwszy przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR. Adresowane jest do studentów wszystkich lat i kierunków studiów, interesuj±cych się zagadnieniami z zakresu socjologii, ekonomii i polityki.

więcej

2009-10-29
Koło Naukowe Marketingu "Komunikacja w Biznesie"

„Do¶wiadczenie zdobywane już w trakcie studiów może zaowocować w przyszło¶ci”

Dnia 3.11.2009 r. o godzinie 9:30 w sali 722 odbędzie się spotkanie, na którym zostan± przedstawione informacje o działalno¶ci KOŁA NAUKOWE MARKETINGU „Komunikacja w Biznesie”

więcej
2009-10-27
OPT!MALNY Start z Comarch OPT!MA
Studentów i Pracowników WZiEU zapraszamy do udziału w e-szkoleniach z obsługi systemu Comarch OPT!MA. Dostęp do szkoleń jest bezpłatny i możliwy po wcze¶niejszej rejestracji do wybranego kursu na platformie e-learningowej MOODLE-WZiEU. Każde szkolenie aktywne jest przez 30 dni od dnia rejestracji. Osoby będ±ce użytkownikami szkoleń Comarch OPT!MA otrzymaj± także bezpłatny dostęp do egzaminu on-line z ogólnej wiedzy na temat oprogramowania Comarch OPTMA, którego zdanie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu!
więcej
2009-10-27
Cukrowa na wakacjach 2009
Pierwsza edycja konkursu pozwoliła ujawnić wiele wspaniałych, fotograficznych talentów naszego wydziału! Wysoki poziom przesyłanych fotografii oraz duże zainteresowanie konkursem sprawiło, iż z przyjemno¶ci± otwieramy drug± edycję!!!
więcej
2009-10-26
Godziny dziekańskie
W dniu 2 listopada 2009r. (poniedziałek) zostaj± ogłoszone GODZINY DZIEKAŃSKIE od 8.00 do 20.00 (wolne od zajęć dydaktycznych).

2009-10-21
Uroczysto¶ć rozdania dyplomów absolwentom studiów I-go i II-go stopnia WZIEU US
W dniu 24 paĽdziernika 2009 w Auli Kongresowej (wej¶cie od ul. Krakowskiej) odbędzie się uroczysto¶ć rozdania dyplomów absolwentom studiów I-go i II-go stopnia WZiEU US.
O godzinie 11.00 dla absolwentów studiów stacjonarnych, 14.00 dla absolwentów studiów niestacjonarnych.
więcej
2009-10-19
Kończę studia i co dalej - panel dyskusyjny
Serdecznie zapraszamy studentów szczecińskich uczelni do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym w ramach programu "Kończę studia i co dalej?".
więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.