Jeste¶ 15892495 odwiedzaj±cym, odsłon 42194167 | Dzisiaj jest: ¦roda, 24 Luty 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   - następna >>>

2010-10-19
Rekrutacja do Studenckiego Forum BCC
Je¶li chcesz zdobyć do¶wiadczenie w działalno¶ci z zakresu IT, kontaktach z mediami, sponsorami, zarz±dzaniu zasobami ludzkimi oraz projektami, je¶li zależy Ci na formalnych i nieformalnych kontaktach biznesowych zapraszamy.
Doł±cz do nas!
Więcej informacji na: naszej stronie
2010-10-18
Zebranie Rady Starostów
Wydziałowa Rada Samorz±du Studenckiego informuje, że obowi±zkowe (przewidziane usprawiedliwienia) spotkanie Rady Starostów odbędzie się w dniu 20 paĽdziernika o godzinie 9.45 w sali 720. Serdecznie Zapraszamy.
2010-10-18
Konkurs "Największy wygrany prywatyzacji"
Ministerstwo Skarbu, Parlament Studentów RP i Giełda Papierów Warto¶ciowych patronuj± konkursowi dla studentów pt. "Największy wygrany prywatyzacji".
Wystarczy na dwóch stronach opisać przypadek udanej prywatyzacji polskiej firmy.

Szczegóły na stronie konkursu
2010-10-18
III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów
III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów "Gospodarka i społeczeństwo - współczesne wyzwania", Szczecin 22 paĽdziernik 2011.

Szczegółowe informacje: ulotka
2010-10-11
MSDN Academic Alliance
Zapraszamy nowych studentów I roku do przyst±pienia do programu MSDNAA. Program ten umożliwia dostęp do najnowszych wersji oprogramowania firmy Microsoft zarówno studentom, jak i kadrze naukowej.

Więcej informacji: www.msdn.wzieu.pl
2010-10-11
Global Management Challenge
GMC to największy w Polsce trening zarz±dzania w wirtualnej rzeczywisto¶ci skierowany do studentów i reprezentantów firm. Projekt jest oparty na symulacji komputerowej, która imituje rzeczywisty ¶wiat biznesu. Przedsięwzięcie istnieje w Polsce od 2000 roku. Krajowe edycje odbywaj± się równolegle w 31 państwach. W ubiegłym roku, zainteresowanie krajow± odsłon± przeszło naj¶mielsze oczekiwania organizatorów. W projekcie wystartowało ponad 500 drużyn firmowych i studenckich, czyli ok. 2000 osób.
więcej
2010-10-08
Inwestuj bez granic
Informujemy, że szkolenie z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbędzie się.
2010-10-07
Siła Wiedzy
Misj± przedsięwzięcia jest upowszechnienie za pomoc± Internetu informacji naukowych i popularyzacja osi±gnięć nauki polskiej i ¶wiatowej w¶ród jego użytkowników - studentów, pracowników jednostek naukowych, pracowników podmiotów współpracuj±cych.
Strona internetowa: Siła Wiedzy
2010-09-28
Centrum Młodego Przedsiębiorcy

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczo¶ci zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Centrum Młodego Przedsiębiorcy, w ramach którego organizowane s± BEZPŁATNE szkolenia z przedsiębiorczo¶ci i zarz±dzania firm±. Rekrutacja trwa do połowy paĽdziernika! Zapisz się już dzi¶! Ilo¶ć miejsc ograniczona!
Więcej informacji na stronie internetowej www.cmp.zut.edu.pl

2010-09-28
Service INTER-LAB
W dniu dzisiejszym - 28 wrze¶nia 2010 miało miejsce w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego uroczyste podpisanie umów z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w gronie których znalazł się Uniwersytet Szczeciński z projektem pn. "SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług".
więcej
2010-09-27
Ubezpieczenia NNW dla studentów
Ubzpieczenie można zakupić w pok. 216 (tj. Dziekanat ds. pomocy Materialnej) od wt-pt w godz. 10-14 (w ¶rodę do 16.15). Koszt 32 zł - prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.
Więcej informacji o zakresie ubezpieczenia i jego wysoko¶ciach: znajdziesz tutaj.
2010-09-27
Fakultety anglojęzyczne
Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w poniżej przedstawionych propozycjach zajęć fakultatywnych prowadzonych przez prof. Wey'a w języku angielskim.
więcej
2010-09-27
Targi Aktywno¶ci
12 paĽdziernika w godzinach od 9-16 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbęd± się Targi Aktywno¶ci dla studentów. Jest to wydarzenie podczas którego na wydziale wystawiać się będ± firmy i organizacje oferuj±ce studentom możliwo¶ci aktywnego spędzania czasu.
więcej
2010-09-21
Film "OSTATNI DZIEŃ"
Serdecznie zapraszamy na prapremierę Filmu "OSTATNI DZIEŃ", która będzie miała miejsce 1 paĽdziernika 2010 podczas Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług US, w Auli Kongresowej WH o godz. 10:00.
więcej
2010-09-14
Dni adaptacyjne
Dnia 23-24 wrze¶nia 2010 roku odbęd± się dni adaptacyjne.
więcej
2010-09-13
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki ¦wiatowej i Transportu Morskiego
Dziekan Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki ¦wiatowej i Transportu Morskiego.
więcej
2010-09-09
Trendence   Graduate Barometer Europe 2011 
Trendence Graduate Barometer Europe jest coroczn± internetow± ankiet± studenck±, która pozwala studentom na wyrażenie swojej opinii na tematy zwi±zane z karier± zawodow± i wykształceniem.

Link: ankieta
Link: szczegółowe informacje
2010-07-10
Przedłużenie naboru na studia!

Studia niestacjonarne zaoczne I-go stopnia:

  • Ekonomia

Studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne II-go stopnia:

  • Ekonomia
  • Logistyka
  • Europeistyka
  • Turystyka i rekreacja

WAŻNA INFORMACJA: Elektroniczna rejestracja, dokonywanie wpłaty rekrutacyjnej oraz składanie kompletu dokumentów do 20.09.2010

2010-07-09
Service Management
Informujemy, iż ukazał się nowy numer zeszytów naukowych z serii Service Management. Ocena punktowa Komisji Wydawniczej MNiSZW dla artykułów publikowanych na łamach tego periodyku wynosi 6 pkt.
Zapraszamy do publikacji artykułów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego z serii "Service Management" nr 7. Szczegółowe informacje dostępne s± tutaj.
2010-07-06
Zdjęcia z uroczysto¶ci rozdania dyplomów - do pobrania
Zdjęcia z uroczysto¶ci rozdania dyplomów (dnia 26.06.2010).
więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.