Jeste¶ 15547853 odwiedzaj±cym, odsłon 41818665 | Dzisiaj jest: Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - następna >>>

2019-12-09
Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług US zmienił nazwę

Z dniem 1 paĽdziernika 2019 r. Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarz±dzania (skrót WEFiZ).

Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarz±dzania

2019-12-06
Inauguracja cyklu spotkań "Controlling - kształtowanie przyszło¶ci"

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Zarz±dzania Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarz±dzania US zapraszaj± na pierwsze spotkanie z cyklu "Controlling - kształtowanie przyszło¶ci", które odbędzie się w ¶rodę, 18 grudnia.

więcej

2019-12-05
Konkurs dla studentów "e-Pionier SocialHackathon"

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Szczecińskiego do udziału w „e-Pionier SocialHackathon”. Je¶li jeste¶ studentem i chcesz rozwi±zywać problemy społeczne i gospodarcze przy pomocy innowacyjnych rozwi±zań programistycznych, zapraszamy wła¶nie Ciebie do wzięcia udziału w „e-Pionier SocialHackathon”. Nagrody dla najciekawszych projektów!

więcej

2019-12-02
11-16.12 - Zapisy w systemie E-dziekanat na specjalno¶ci, blok przedmiotów, przedmioty do wyboru, języki obce

Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarz±dzania US informuje,  że w terminie od 11.12.2019 r. do 16.12.2019 r. w systemie E-dziekanat odbęd± się zapisy na rok akademicki 2019/2020.

więcej

2019-11-08
PIU - warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej

Polska Izba Ubezpieczeń organizuje 19 listopada 2019 r. warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej. Warsztaty odbęd± się na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarz±dzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, sala 315, budynek SIL w Szczecinie.

więcej
2019-11-05
Do starostów roku - ustalenie harmonogramu sesji egz. zimowej

Sekcja ds. Kształcenia zwraca się z pro¶b± do starostów roku (studia stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 19/20 o ustalenie z prowadz±cymi terminów zimowej sesji egzaminacyjnej podstawowej, poprawkowej oraz dodatkowego podej¶cia do egzaminu / zaliczenia (bezpłatny dodatkowy egzamin / zaliczenie) i dostarczenie pełnego harmonogramu sesji (plik do pobrania) do pok. 216 w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2019 r.

Po tym terminie egzaminy zostan± ustalone odgórnie przez Dziekana.

Prosimy pamiętać, że zgodnie z regulaminem US między egzaminami (podstawowymi) musi być przynajmniej jeden dzień przerwy.

2019-10-02
Informacja dla absolwentów

Informujemy, że w bież±cym roku nie jest planowane uroczyste rozdanie dyplomów. Absolwenci proszeni s± o zgłaszanie się do Dziekanatu w celu odbierania dyplomów ukończenia studiów.

2019-09-26
Dzień adaptacyjny dla 1 roku studiów

Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w salach:

Kierunek Zarz±dzanie, Turystyka i rekreacja - sala 048 (parter obok dziekanatu)
Kierunek Logistyka - sala 314 (3 piętro SIL)

Dziekanat w tym dniu będzie czynny dla studentów 1 roku w godzinach 8.00-9.45 oraz 13.00-15.00

2019-09-25
Z dniem 1 paĽdziernika Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług zmienia nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarz±dzania (WEFiZ)

Informujemy studentów, że plany zajęć s± już dostępne w zakładce Student. Zajęcia odbywaj± się na ul. Cukrowej. Numery grup dla przyjętych kandydatów na 1 rok studiów zostały wysłane listem (dla naboru z lipca i sierpnia) lub podane podczas rekrutacji (dla naboru wrze¶niowego). Studenci pozostałych lat mog± sprawdzić numery grup na e-dziekanacie.

2019-09-06
OBRONY WE WRZE¦NIU

Z uwagi na zmiany organizacyjne na US, nie będzie obron w paĽdzierniku. Studenci studiów I-go stopnia, którzy chc± podj±ć studia na II-gim stopniu powinni przyst±pić do obrony we wrze¶niu.
Obrony będ± się odbywać w terminach: 24 i 26.09.2019.
Termin ten dotyczy również studentów II-go stopnia.
Osoby zainteresowane proszone s± o pilny kontakt z promotorem.

2019-09-05
W±s z Ibibobo #14 - Podróże z tyczk± - Monika Pyrek

W 14 odcinku audycji W±s z Ibibobo dowiecie się między innymi: czy Monika Pyrek, nasza lekkoatletyczna mistrzyni jeĽdziła na zawody sportowe PeKaEsem. Jak się trenowało z chryzantemami w tle w Japonii. Czy Fabianie Murer, brazylijskiej mistrzyni tyczki podobały się polskie plaże. Dlaczego RPA to idealne miejsce treningowe. Jak wygl±dało Rio de Janeiro i Sydney podczas igrzysk olimpijskich... Zapraszamy do słuchania...

więcej
2019-08-05
W±s z Ibibobo #13 - L±dowa droga do Indii - Wojciech Sandach

Wojciech Sandach, aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie, wraz z grup± przyjaciół wybrał się l±dow± drog± do Indii. Jak wygl±da pogranicze Europy i Azji? Czy magia dawnej Persji wci±ż jest obcena w Iranie? Czy Wojtek chciałby wyst±pić w boolywoodzkiej produkcji? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedĽ w 13 odcinku audycji W±s z Ibibobo. Tym razem także prezentacja ponad 70 zdjęć z tej wyprawy. Zaprasza Adam Stecyk.

więcej
2019-08-01
W±s z Ibibobo #12 - Czarnogóra - Olga Adamska

Tym razem Olga Adamska, aktorka szczecińskich scen teatralnych, zabiera nas w podróż do magicznej Czarnogóry. Zapraszamy do słuchania.

więcej
2019-07-02
W±s z Ibibobo #11 - Izrael, Jordania - dr Monika Tomczyk

Tym razem dr Monika Tomczyk zabiera nas na bliski wschód do egzotycznych miejsc w Izraelu i Jordanii. Zapraszamy do słuchania.

więcej
2019-06-24
W±s z Ibibobo #10 - Etiopia - Przemysław Pluskota

Tym razem prof. Przemysław Pluskota zabiera nas do tzw. Rogu Afryki, do dawnej Abisynii, czyli do Etiopii. Zapraszamy do słuchania.

więcej
2019-06-19
Wybory do rad naukowych

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, informuje, że wybory do rad naukowych odbęd± się w terminie 3-5 lipca 2019 r. Senat US podejmie uchwałę zatwierdzaj±c± wybory 11 lipca 2019.

Nowo wybrane rady naukowe powinny się ukonstytuować i podj±ć działania, przewidziane Uchwał± nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu US, bezpo¶rednio po zatwierdzeniu wyborów przez Senat.

Rektor zwraca się z pro¶b± do społeczno¶ci akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego o uwzględnienie w/w terminów i postępowań podczas planowania urlopów oraz aktywne uczestnictwo w wyborach nowych rad naukowych.

więcej

2019-06-17
W±s z Ibibobo #9 - Madagaskar - Przemysław Pluskota

Tym razem w naszej audycji wyst±pił prof. Przemysław Pluskota, który opowiedział o krainie lemurów i baobabów. Zapraszamy do słuchania.

więcej
2019-06-11
Seminarium 12 czerwca 2019

Jak kształtować swoj± przyszło¶ć, jak uwolnić potencjał kreatywno¶ci? Czy warto realizować własne innowacyjne pomysły? Gdzie szukać informacji, jak założyć startup i sk±d brać ¶rodki na jego rozwinięcie?

Na te pytania już wkrótce odpowiedz± nasi prelegenci!

ZARR SA serdecznie zaprasza pracowników i studentów Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na seminarium, które odbędzie się 12 czerwca 2019 o godz. 12 w sali 003 WZiEU.

Agenda i sylwetki prelegentów w zał±czeniu.

2019-06-10
Spotkanie koordynatorów uczelnianych programu Nowoczesne Zarz±dzanie Biznesem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie koordynatorów uczelnianych programu Nowoczesne Zarz±dzanie Biznesem, a także pracowników naukowych uczelni szczecińskich. Spotkanie odbędzie się w dniu 10-czerwca 2019 r. o godz. 13:45 w Sali 218 na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, podczas 15. Forum Samorz±dowego w Szczecinie.

więcej
2019-06-10
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska, DGS Poland, Qvistorp S.A., Koło Zarz±dzania Projektami "Project" oraz Katedra Organizacji i Zarz±dzania serdecznie zapraszaj± wykładowców i studentów Wydziału na spotkanie: Ocena inwestycji jako proces strategiczny w organizacji.

Prowadz±cy: Jakub Lasota
Termin: 12.czerwiec (¶roda), godz. 18.00-19.30
Miejsce: Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, sala 010.

Zapisy na warsztat w formie elektronicznej pod linkiem:
https://mpm-wzieu.evenea.pl/

Sponsorem spotkań jest Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska oraz firmy Qvistorp S.A. oraz DGS Poland.

Serdecznie zapraszamy!

więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.