Jeste¶ 14484563 odwiedzaj±cym, odsłon 40417901 | Dzisiaj jest: Sobota, 16 Listopad 2019 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1303 na 66 stronach
<<< poprzenia -   15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57   - następna >>>

2013-10-16
Akademia Młodych Dyplomatów
Akademia Młodych Dyplomatów (AMD) to pierwszy w Polsce, unikatowy program, oparty na autorskiej metodzie nauczania, przygotowuj±cy do pracy w polskiej służbie zagranicznej i cywilnej, instytucjach europejskich oraz organizacjach międzynarodowych. Przeznaczony dla studentów ostatnich lat studiów oraz młodych absolwentów.
AMD posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Aplikuj teraz
2013-10-16
Wydziałowa Rada Samorz±du Studenckiego informuje, że rozpocz±ł się nabór uzupełniaj±cy.
Jeste¶ kreatywny? Chcesz reprezentować społeczno¶ć studenck±? Masz głowę pełn± ciekawych pomysłów? Znasz się na prowadzeniu strony internetowej? A może jeste¶ grafikiem? Zgło¶ się do nas już dzi¶ !!! Czekamy wła¶nie na Ciebie!
Zainteresowani studenci proszeni s± o składanie wniosku do dnia 31.10.2013 r. do Komisji Rewizyjnej od pn do pt w godzinach 12:00-13:30 w biurze Samorz±du Studenckiego ul. Malczewskiego 10/12 pok. 130 lub w biurze Samorz±du w budynku Wzieu pok. 938. Kandydaturę należy poprzeć własnoręcznym podpisem.
2013-10-15
BRing. Nauki społeczne dla gospodarki
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera realizuje obecnie projekt "BRing. Nauki społeczne dla gospodarki" skierowany do naukowców reprezentuj±cych szeroko pojmowane nauki społeczne (m.in. socjologię, psychologię, pedagogikę, ekonomię, politologię), zatrudnionych w szkołach wyższych, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN.
więcej
2013-10-15
Profesor Leszek Balcerowicz w Szczecinie (¶roda, 30 paĽdziernika)
Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprasza na wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza "Odkrywaj±c wolno¶ć", który odbędzie się w godzinach 11:00 - 12:30 na Uniwersytecie Szczecińskim w Auli Nowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania US, ul. Mickiewicza 64.
więcej
2013-10-15
Ogłoszenie wyników Konkursu Ekonomia i Satyra już jutro!
Przypominamy - mamy 2 kategorie: nagroda JURY i nagroda INTERNAUTÓW.
2013-10-14
Bezpłatny kurs języka niemieckiego przygotowuj±cy do pracy w CALL CENTER.
Rozpoczęcie kursu: 21.10.2013
Czas trwania: 1 miesi±c (90 godzin zajęć + 10 godzin wizyt studyjnych w CALL CENTER).
Kurs będzie realizowany na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług.
Zgłoszenia przyjmuje: Dziekanat ds. studenckich
2013-10-14
Informacja o rekrutacji do Koła Naukowego PROJECT
Koło Naukowe Zarz±dzania Projektami PROJECT zaprasza na spotkania rekrutacyjne. Szukamy studentów, którzy chc± zdobyć do¶wiadczenie, pogłębić wiedzę zwi±zan± z Project managementem, a także poznać ciekawych ludzi i trochę się przy okazji zabawić.
więcej
2013-10-07
Konkurs "Ekonomia i Satyra" - internauci Wybierajcie!

Najbardziej lubiany rysunek WYGRA! :) Lubić można do woli ;)

Kto jeszcze nie słyszał o naszym Konkursie - przypominamy
http://www.wzieu.pl/?y=900&numer=712

2 nagrody, 2 zwycięzców :
- jedn± przyzna Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński [WZiEU] już 15 paĽdziernika
- drug± przyznajecie Wy!
Głosujecie do końca listopada!

RYSUNKI ZNAJDZIECIE NA FACEBOOK.COM/WZIEU !
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620216128017881.1073741834.213777228661775&type=3

2013-10-04
Szkolenie adaptacyjne ,,StartUS - Miasto, Uczelnia, Kariera"
9 paĽdziernika 2013 r. odbędzie się III edycja studenckiego szkolenia adaptacyjnego "StartUS - Miasto, Uczelnia, Kariera" zorganizowanego dla studentów I roku Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu ,,UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci".
więcej
2013-10-04
Wiedza on-line
Z przyjemno¶ci± informujemy, że Uniwersytet Szczeciński bierze udział w programie Zwi±zku Banków Polskich pt. "Wiedza on-line". ZBP bezpłatnie udostępnia wszystkim studentom i nauczycielom akademickim elektroniczne wersje wiod±cych pism fachowych[..]
więcej
2013-10-03
Test wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym
Regionalny O¶rodek EFS w Szczecinie wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim - Wydziałem Zarz±dzania i Ekonomiki Usług, zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonuj±cych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiuj±cych na uczelniach funkcjonuj±cych na terenie województwa zachodniopomorskiego z wył±czeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz studentów studiuj±cych na kierunkach zwi±zanych bezpo¶rednio z tematyk± Unii Europejskiej np. Europeistyka, Politologia lub podobne, do uczestnictwa w konkursie "Test wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym" promuj±cym Program Operacyjny Kapitał Ludzki .
więcej
2013-10-03
Ogarnij się w BIZNESIE

Szukasz swojej ¶cieżki rozwoju? Chcesz zdobyć do¶wiadczenie w zarz±dzaniu, realnie wpływać na zmianę mentalno¶ci ludzi młodych i rozwijać swoj± pasję? Pragniesz przeżyć ¶wietn± przygodę w swoim życiu z kreatywnymi i zaangażowanymi ludĽmi?
więcej
2013-10-03
Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego i odsłonięcie tablic pami±tkowych Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
Zdjęcia dostępne tutaj
2013-10-03
Rok Akademicki już się rozpocz±ł, jesień za oknem, a Ty potrzebujesz zastrzyku pozytywnej energii? Nie trać czasu!
Życie studenckie może być owocne, tylko nie czekaj, zacznij działać od dzi¶! Chcesz popłyn±ć szlakiem "Szczecińskiej Wenecji" ? Przeżyć niezpapomnian± imprezę w ,,Kafejerzy"? Zadbać o swój rozwój duchowy na rekolekcjach? To tak na dobry pocz±tek... Brzmi tajemniczo? Zapraszamy na nasz± stronę www.da.szczecin.pl
2013-10-02
Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014
więcej
2013-10-01
Uwaga Dodatkowy termin rekrutacji !
Informacje dotycz±ce dodatkowego naboru na studia stacjonarnie i niestacjonarne na WZiEU
więcej
2013-10-01
Sekcja brydżowa AZS na Uniwersytecie Szczecińskiem
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Uczymy od podstaw - szkolimy ekspertów

Plakat
2013-09-26
BEZPŁATNE WARSZTATY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Rusza kolejna edycja bezpłatnych warsztatów organizowanych w ramach projektu ,,UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci" .

Tematyka spotkań została dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców.
więcej
2013-09-25
Konkurs "Ekonomia i Satyra" Informacje dot. wyłonienia zwycięzców - zmiana terminu
Pierwszy zwycięzca - nagroda jury
Informujemy, że w zwi±zku z duż± liczb± prac nadesłanych na Konkurs "Ekonomia i Satyra" oraz wysokim poziomem merytorycznym i artystycznym zgłoszonych rysunków, termin wyłonienia przez jury pierwszego zwycięzcy zostaje przeniesiony na 11.10.2013r.

Drugi zwycięzca - nagroda internautów
Niebawem prace zostan± zaprezentowane na stronie internetowej www.wzieu.pl , gdzie drugiego zwycięzcę wybior± internauci.
2013-09-23
Już w t± ¶rodę (25.09.) wystawa prac zgłoszonych do Konkursu "Ekonomia i Satyra".


Jest to znakomita okazja do obserwacji i dyskusji na temat ekonomii w otaczaj±cej nas codzienno¶ci. Szczegóły tutaj.
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.