Jeste¶ 14590961 odwiedzaj±cym, odsłon 40581045 | Dzisiaj jest: Niedziela, 8 Grudzień 2019 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1305 na 66 stronach
<<< poprzenia -   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63   - następna >>>

2013-02-11
mgr Kamil Lis- stypendyst± Fundacji Konrada Adenauera
mgr Kamil Lis - doktorant III roku studiów doktoranckich na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług został stypendyst± Fundacji Konrada Adenauera w ramach realizacji studiów doktoranckich w oparciu o procedurę Co-Tutelle podwójnego promotorstwa we współpracy z Uniwersytetem Eberharda Karola w Tybindze (Niemcy).
więcej
2013-02-05
Language Study Preparation German Culture
German language course, integration and preparation for students, postgraduates and visiting professors of Justus Liebig University and the University of Applied Sciences Giessen-Friedberg.

More information here
2013-02-04
Badanie ankietowe dotycz±ce edukacji i kariery zawodowej

Droga Studentko, drogi Studencie,

Mamy niezwykł± przyjemno¶ć zaprosić Ciebie do wzięcia udziału w naszym corocznym badaniu “trendence Graduate Barometer 2013 - European Edition”. Wypełnienie ankiety internetowej nie jest skomplikowane i nie zajmie Tobie zbyt wiele czasu.

więcej
2013-01-30
ABK US zachęca do udziału w "Badaniu studentów 2012". Wypełnij ankietę i wygraj nagrody!

Badanie studentów 2012 jest już czwart± edycj± badania, w którym studenci ekonomicznych kierunków z całej Polski wyrażaj± swoje opinie na temat odbytych praktyk czy staży, a także przedstawiaj± preferencje dotycz±ce pierwszej pracy.

więcej
2013-01-29
O¶rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na WZiEU
W imieniu realizatorów projektu OWES miło mi poinformować Państwa, że na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego rozpocz±ł działalno¶ć O¶rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego głównymi zadaniami jest promowanie idei ekonomii społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej[...]
więcej
2013-01-23
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego w najbliższym czasie rozpocznie realizację cyklu spotkań dla studentów naszej Uczelni. Ich celem jest przybliżenie studentom ogólnej wiedzy biznesowej, eksperci w danej dziedzinie podziel± się swoj± wiedz± i do¶wiadczeniem. 

więcej
2013-01-17
South Baltic Training Programme - Program Szkoleniowy Krajów Południowego Bałtyku


Projekt SBTP - South Baltic Training Programme stanowi międzynarodow± inicjatywę wsparcia internacjonalizacji kształcenia i szkolenia zawodowego (ang. vocational education). Dodatkowo SBTP wspomaga rozwój transgranicznej przedsiębiorczo¶ci.
więcej
2013-01-16
Czwartki z kultur±: Karnawałowe Warsztaty Taneczne | 17.01 @ ACK 14 stycznia 2013
Już 17 stycznia zapraszamy na karnawałow± edycję czwartków z kultur± w Akademickim Centrum Kultury!

Tym razem Samorz±d Studencki we współpracy z Senso Club przygotował dla Was karnawałowe warsztaty taneczne! Instruktorzy z Kimama Dance Studio będ± uczyć brazylisjkich tańców charakterystycznych dla słynnej zabawy w Rio De Janeiro!
więcej
2013-01-16
Impreza karnawałowa Uniwersytetu Szczecińskiego
17 stycznia 2013

start godz. 21.00

Wstęp gratis dla wszystkich studentów, dla studentów US wstęp gratis z osob± towarzysz±c±.

Od 18.00 zapraszamy do ACK US ul. Malczewskiego na bezpłatne warsztaty taneczne razem z Kimama Dance Studio. PóĽniej wszyscy spotykamy się w Senso na afterparty.
więcej
2013-01-15
"Dysfunkcje gospodarki w kontek¶cie ekonomii kryzysu" - wykład
Wykład prof. Elżbiety Maczynskiej Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "Dysfunkcje gospodarki w kontekscie ekonomii kryzysu". odbędzie się dnia 25 stycznia 2013 (pi±tek) o godz. 11.00, na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, w Sali Rady Wydziału (s. 010), przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie.

Więcej Informacji tutaj
2013-01-14
Staże dla absolwentów: ekonomii, zarz±dzania, prawa, finansów i rachunkowo¶ci
Rusza rekrutacja do II tury wyjazdów w Prog. Leonardo da Vinci w ramach projektu " Absolwenci US na Niemieckim Rynku Finansowym".
więcej
2013-01-11
Młodzi na start - spotkanie informacyjne
Spotkanie odbędzie się we wtorek 15 stycznia 2013 od godz.11.00 w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczo¶ci przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie (pokój 935 "Inkubator")
więcej
2013-01-10
Progress  Accounting Competition - to już czwarta edycja!

Progress  Accounting Competition - to już czwarta edycja!


Pac czyli ogólnopolski konkurs z rachunkowo¶ci skierowany do studentów wszystkich uczelni wyższych z całej Polski.
Zarejestruj 3-osobow± drużynę na stronie www.pac.org.pl i zawalcz o płatne praktyki, bony szkoleniowe, staże, iPody, a także   prenumeraty, ksi±żki i wiele innych nagród.

więcej
2013-01-10
Rekrutacja dla kandydatów na staże w Programie Leonardo da Vinci znowu otwarta.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie "Staże Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego na Niemieckim Rynku Finansowym", którego celem jest zapewnienie uczestnikom do¶wiadczenia zawodowego, nowych kwalifikacji oraz umiejętno¶ci.
więcej
2013-01-10
Pilotażowy konkurs na ERA Chairs
W ramach programu pilotażowego Komisja Europejska przyzna granty o wysoko¶ci maksymalnie 2.4 mln € dla uniwersytetów oraz instytucji badawczych znajduj±cych się w słabiej rozwiniętych regionach europejskich. Celem inicjatywy jest przyci±gnięcie wybitnych naukowców do instytucji pragn±cych uzyskać międzynarodowe uznanie w dowolnej dziedzinie badań.
więcej
2013-01-09
Studia Podyplomowe - Hiszpańka Szkoła Dyplomacji w Madrycie
Ambasada Hiszpani informuje, że Hiszpańka Szkoł Dyplomacji w Madrycie ogłsiła nabór 100 słuchaczy z Hiszpani i zagranicy na studia podyplomowe " Dyplomacja i Stosunki Międzynarodowe" w roku akademickim 2013-2014.
więcej
2012-12-17
Rozdanie dyplomów ukończenia studiów 2012 - zdjęcia do pobrania
Udostępniamy Państwu do pobrania zdjęcia z Rozdania dyplomów ukończenia studiów 2012:
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
2012-12-10
Ekonomia społeczna-narzędzia wyrównywania różnic społecznych
Informujemy, że 12 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 odbędzie się konferencja naukowa pt.: "Ekonomia społeczna- narzędzia wyrównywania różnic społecznych". Konferencja odbędzie się w Urzędzie Miasta Trzebiatów. Organizatorem konferencji jest KN "EconomUS" oraz Miasto i Gmina Trzebiatów.
więcej
2012-12-07
Staż w BIG InfoMonitor
BIG InfoMonitor może zaoferować staże z wielu dziedzin od finansów, marketingu, prawa, IT. Wybór działu zostanie dokonany po rozmowie ze zwycięzc± konkursu. Do udziału w konkursie zapraszamy studentów III i IV roku studiów I stopnia, III, IV b±dĽ V roku studiów magisterskich, studentów studiów II stopnia, a także absolwentów, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Zwycięzca otrzyma 1000 zł netto za praktykę w nowoczesnej firmie, która jest liderem na rynku w swojej branży.
Więcej informacji na http://www.infomonitor.pl/zagraj-o-staz
2012-12-05
Drużyna siatkarska Cukrowa.pl
Doł±cz do drużyny siatkarskiej Cukrowa.pl trenuj i graj w największej amatorskiej lidze w Polsce. Zapisuj±c się do drużyny doł±czasz do zgranej paczki, składaj±cej się z ludzi pasjonuj±cych się sportem - siatkówk±. Główn± zalet± jest możliwo¶ć aktywnego spędzenia czasu. Po całym tygodniu pracy i nerwów można pozbyć się wszelkich złych emocji poprzez rywalizację na parkiecie czy rozwin±ć swoje umiejętno¶ci gry.
więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.