Jeste¶ 16267923 odwiedzaj±cym, odsłon 42587968 | Dzisiaj jest: Wtorek, 3 Sierpień 2021 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60   - następna >>>

2013-05-14
Konferencja "Społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce - diagnoza i przyszłe wyzwania"
Katedra Logistyki zaprasza na konferencję naukow± " Społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce - diagnoza i przyszłe wyzwania". Konferencja odbędzie się w dniu 15.05.2013 w Sali 048 o godzinie 9:30. Serdecznie zapraszamy
Ulotka
2013-05-14
Kolejna Edycja Wampiriady !
Je¶li kiedykolwiek miałe¶ ochotę oddać krew, zastanawiałe¶ się lub robisz to regularnie, to spotyka Cię wyj±tkowa okazja. Rusza kolejna edycja Wampiriady! 17 maja 2013 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żołnierskiej oraz 20, 21 maja 2013 w godzinach 8:00 - 13:00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na alei Wojska Polskiego 80/82. To w tych dniach oddajemy krew i zgarniamy mega nagrody, no i oczywi¶cie dla prawdziwych "wampirów" s± koszulki. W woli przypomnienia informujemy, że Centrum Krwiodawstwa wydaje zwolnienia z zajęć w tych wła¶nie dniach.
Zainteresowany? Zajrzyj na www.wampiriada.info oraz www.nzs.szczecin.pl i dowiedz się więcej.
2013-05-13
"ideAGORA - absolwenci kapitałem społecznym uczelni"

Maj±c na uwadze warto¶ć jak± dla szkół stanowi± kontakty z absolwentami, Collegium Mazowia realizuje projekt „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwał± relację z uczelni±: „ideAGORA - absolwenci kapitałem społecznym uczelni”.
Zwracamy się z pro¶b± do studentów i absolwentów o udział w badaniu prowadzonym w ramach projektu, polegaj±cym na wypełnieniu anonimowej ankiety elektronicznej.
Ankiety dostępne s± na stronie:
http://www.ideagora.mazovia.edu.pl/aktualnosci/zabierz-glos-w-dyskusji-wypelnij-ankiete

2013-05-13
Międzynarodowe seminarium praktycznej edukacji finansowej 20 maja (poniedziałek) 2013 - US WZIEU, s. 010
Katedra Bankowo¶ci i Finansów Porównawczych Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowym seminarium praktycznej edukacji finansowej.
Pierwsza strona ulotki
Druga strona ulotki
2013-05-10
Po spotkaniu "MEET PROJECT MANAGER"
6 maja br. na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług odbyło się spotkanie Meet Project Manager zorganizowane przez Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług (KOiZ, KEI) oraz KN Zarz±dzania Projektami "Project", Zachodniopomorsk± Grupę Regionalna IPMA oraz PMI. Tematem spotkania były zwinne metody zarz±dzania projektami - Agile Project Management Prelegentem był Pan Michał R±czka - wykładowca na WSB w Poznaniu, kierownik IT Governance i AgilePMO w Grupie Allegro.
więcej
2013-05-10
Ekonomia z Mistrzem ¦wiata w Brazylijskim Jiu-Jitsu
Miło nam poinformować, że pracownik naszego wydziału - mgr Marcin Janowski zdobył tytuł Mistrza ¦wiata federacji NAGA w Brazylijskim Jiu-Jitsu, w kategorii Masters Brown / Black Belt Super Heavy.
więcej
2013-05-08
Poł±cz pracę naukow± z biznesem! Zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Dr Marcin Hundert oraz dr Karolina Drela zapraszaj± pracowników naszego wydziału na spotkanie informacyjne dotycz±ce projektu Matrix.
Model Adaptacyjnego Transferu Rozwi±zań Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX ma za zadanie wzmocnić współpracę przedsiębiorców z sektorem nauki.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 14.05.2013 o godz. 10.30 w sali 624.
Już dzi¶ załóż swoje konto na platformie i pochwal się swoimi naukowymi osi±gnięciami. Szczegóły w ulotce.
2013-05-07
Ekonom Party vol.10 $ Wspólna zabawa wydziałów ekonomicznych : Cukrowa, Mickiewicza i Żołnierska
Rezerwujcie czas. Najlepsza impreza, dwa najlepiej bawi±ce się Wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania, Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług oraz dodatkowo Wydział Ekonomiczny ZUT.
więcej
2013-05-07
Harmonogram przydziału miejsc w Domach Studenckich US
Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego dotycz±cego przydziału miejsc oraz rozdziału pokojów w domach studenckich na rok akademicki 2013/2014 dostępny tutaj.
2013-05-07
¦więto Uniwersytetu Szczecińskiego
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt zaprosić na ¶więto Uniwersytetu Szczecińskiego.
więcej
2013-05-07
ABK US zaprasza wszystkich zainteresowanych prac±, praktykami lub stażami do udziału w Studenckiej Giełdzie Pracy organizowanej w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszło¶ci".
Uczestnicy Studenckiej Giełdy Pracy będ± mieli okazję spotkać się z przedstawicielami firm i instytucji z naszego regionu, poznać aktualne trendy na rynku pracy oraz oczekiwania stawiane przez potencjalnych pracodawców.
więcej
2013-05-06
South Baltic Training Programme - zaprasza do przesyłania zgłoszeń na zagraniczne praktyki!
Celem projektu SBTP jest umożliwienie współpracy kształc±cych się zawodowo studentów z dopasowanymi do ich specyfiki firmami z innych krajów bior±cych udział w projekcie.

Obecnie przygotowywany jest kolejny cykl wymian, który obejmie uczestników z Niemiec, Litwy, Szwecji oraz Polski.
więcej
2013-04-30
Akademickie Biuro Karier US wraz z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych US zaprasza na kolejny warsztat organizowany w ramach projektu "Tacy sami".
My¶lisz, że niepełnosprawno¶ć Ciebie nie dotyczy? Że nie ma wokół Ciebie osób, które się z tym borykaj±? Nic bardziej mylnego!
więcej
2013-04-30
Spotkanie Meet Project Managers
Spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA oraz sympatyków zarz±dzania projektami "Agile Project Management - co w tym jest?"

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska wraz z Katedr± Organizacji i Zarz±dzania Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz PMI (Project Management Institiute Poland Chapter) serdecznie zapraszaj± na spotkanie dotycz±ce zwinnych metodyk zarz±dzania projektami.
więcej
2013-04-26
PRAKTYKANT DS. BUDOWY BAZ CZASOPISM I KSIˇŻEK NAUKOWYCH
Versita (www.versita.com) to czołowy wydawca czasopism naukowych w modelu Open Access, czę¶ć międzynarodowego wydawnictwa - de Gruyter (www.degruyter.com). W zwi±zku z szybkim rozwojem naszych programów wydawniczych, poszukujemy kandydatów na stanowisko: praktykant ds. budowy baz czasopism i ksi±żek naukowych.
więcej
2013-04-22
We wtorek 23.04.2013 na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług zagoszcz± dwie firmy TPA Horwath oraz AmRest Poland.
Chętnych studentów zapraszamy na darmowy warsztat: Doradca podatkowy a warto¶ć dodana w przedsiębiorstwie. Optymalizacje podatkowe. + case study do wygrania nagrody - TPA Horwath (sala 218 WZIEU godz. 12.00)
więcej
2013-04-19
"Społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce- diagnoza i przyszłe wyzwania"

Koło Naukowe LogUS, działaj±ce przy Katedrze Logistyki Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach naukowych, przy Konferencji Naukowej "Społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce- diagnoza i przyszłe wyzwania"
więcej
2013-04-19
PROGRAM PREWENCYJNY "STUDENT"
W maju br. rusza Program Prewencyjny "Student", którego jednym z celów jest podniesienie ¶wiadomo¶ci studentów uczelni wyższych w zakresie negatywnych skutków zjawiska przestępczo¶ci ubezpieczeniowej.
więcej
2013-04-18
Samorz±d studencki zaprasza na bal !
Serdecznie zapraszamy na Bal US, który rozpocznie się o godz. 20:00 w klubie The Liquid (ul. Boh. Warszawy 34/35). Dzisiejszego wieczoru wręczona będzie statuetka Mentora Wydziału, którym decyzj± studentów został dr Rafał Klóska. W zwi±zku z tym zachęcamy do udziału w uroczysto¶ci.

https://www.facebook.com/events/133067926876488/?fref=ts
2013-04-18
Geovita SA poszukuje studentek i studentów, którzy będ± chcieli zdobyć do¶wiadczenie w pracy, jako animatorzy czasu wolnego dzieci i młodzieży w naszych o¶rodkach w okresie wakacyjnym
Poszukiwane s± osoby otwarte, my¶l±ce pozytywnie, chc±ce zdobyć ciekawe do¶wiadczenie w renomowanej firmie oraz posiadaj±ce do¶wiadczenie zwi±zane z animacj± czasu wolnego dzieci i młodzieży i/lub do¶wiadczenie zdobyte w organizacjach pozarz±dowych i/lub przy organizacji różnych imprez.
więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.