Jeste¶ 16267892 odwiedzaj±cym, odsłon 42587937 | Dzisiaj jest: Wtorek, 3 Sierpień 2021 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50   - następna >>>

2014-07-03
WYGRAJ STAŻ W MYLOVIEW.PL: PROJEKTANT
Je¶li od zawsze Twoim marzeniem było stać się designerem - projektantem wzorów. Twoja głowa codziennie zapełnia się nowymi, niepowtarzalnymi wzorami, które warto pokazać ¶wiatu - zgło¶ się do nas! Stań się DESIGNEREM - PROJEKTANTEM sklepu myloview.pl.
Nie szkodzi, je¶li nie jeste¶ wykształconym plastykiem czy grafikiem! Ważne, że chcesz zapisać się w historii designu wnętrzarskiego, wymy¶laj±c ciekawe kształty, które każdy będzie chciał zobaczyć na ¶cianie swojego pokoju w formie niesamowitej fototapety, naklejki czy obrazu! Wyznacz najnowsze trendy 2014/2015 roku w ¶wiecie wzornictwa ¶ciennego.

Więcej informacji na stronie.
2014-06-30
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Z przyjemno¶ci± informujemy, że w dniach 10-11 czerwca 2014 roku na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu". Wydarzenie to było wspólnym przedsięwzięciem czterech instytucji: Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci oraz Izby Rzemie¶lniczej Małej i ¦redniej Przedsiębiorczo¶ci w Szczecinie. Było to unikalne naukowe spotkanie, które poł±czyło cztery ¶rodowiska: Naukowców ze Szczecina, Krakowa, Warszawy i Zielonej Góry, Instytucji z województwa zachodniopomorskiego i Warszawy, Przedsiębiorców/Praktyków oraz Beneficjentów programów PO KL województwa zachodniopomorskiego.
więcej
2014-06-25
Liderzy w sektorze ochrony zdrowia - Ostatnia szansa na zapisanie się do bezpłatnego programu
6 lipca upływa termin zgłoszeń do drugiej edycji projektu Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi. Celem projektu jest kształcenie kadry managerskiej, która w przyszło¶ci będzie zarz±dzać firmami na rynku usług medycznych, farmaceutycznych oraz placówkami służby zdrowia.
więcej
2014-06-17
Staż !
My¶lisz o karierze zawodowej zgodnej z kierunkiem Twoich studiów ? Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług daje Ci możliwo¶ć rozpoczęcia realizacji Twoich planów już w trakcie studiów. W zwi±zku z realizacj± projektu "SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług" poszukujemy studentów do odbycia praktyk studenckich.

Więcej informacji tutaj.
2014-06-17
Godziny dziekańskie
Informujemy o godzinach "dziekańskich" (wolnych od zajęć dydaktycznych) w ci±gu całego dnia 20.06.2014 r. (pi±tek)
2014-06-16
Studencie, wypowiedz się!
Brałe¶ udział w stażach lub praktykach? Jeste¶ zainteresowany nawi±zaniem takiej współpracy z firm±? WeĽ udział w badaniu - podziel się wnioskami lub oczekiwaniami. Twoja opinia będzie cennym wkładem w prace na rzecz poprawy jako¶ci staży i praktyk.
więcej
2014-06-16
Rozpocznij swoj± karierę z Grup± Azoty

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotycz±ce programu stażowego Grupa Azoty ZAK S.A. Zakłady Chemiczne Police pod nazw± Zielona KuĽnia.
TO już druga edycja programu.
Podczas spotkania Studenci będ± mogli dowiedzieć się w jaki sposób mog± dostać się na płatny staż w Z.Ch. Police. Macie szanse na praktyki trwaj±ce do 3 miesięcy i Staż trwaj±cy nawet ROK!

Spotkanie odbędzie się na Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński [WZiEU] we wtorek o godzinie 9:00 w sali 010 (nowa rada wydziału)

2014-06-16
Banrisk
Drużyna z KNF "Euroeconomicus" Katedry Bankowo¶ci i Finansów Porównawczych była jedyn± drużyn± z Uniwersytetu Szczecińskiego, reprezentuj±c zarówno US jak i Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług US w Konkursie Banrisk. Zajęli¶my III miejsce. Ponadto nasza drużyna wygrała dodatkowe dwie konkurencje: "najlepsza prezentacja o BIKu" oraz "najlepsza prezentacja banku podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy". Wydział reprezentowali: Marcin Rutkowski (Lider), Mateusz Rytel, Adrian Zińczuk, Natalia Pluskota oraz Kinga Dulczyk.
Więcej informacji i zdjęć na:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.481630658637294.1073741837.213627895437573&type=3
http://szkola-ryzyka.pl/artykuly.php?id=36
2014-06-13
US rezygnuje z opłat za drugi kierunek studiów
Władze Uniwersytetu Szczecińskiego, w zwi±zku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, podjęły decyzję o odst±pieniu od pobierania opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015. Decyzja ta dotyczyć będzie zarówno kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/15, którzy wezm± udział w nadchodz±cej rekrutacji, jak i studentów, którzy rozpoczęli naukę na drugim lub kolejnym kierunków studiów na mocy decyzji wydanej po 1 paĽdziernika 2012 roku.
więcej
2014-06-11
PŁATNE PRAKTYKI W GRUPIE TOM !!!!
Grupa Tom zaprasza do współpracy studentów zainteresowanych płatnymi praktykami. Poszukiwani studenci do działów: rozliczeń, organizacyjno-prawnego, księgowo¶ci i controllingu, handlowego. Szczegóły rekrutacji w na stronie WZIEU w zakładce PRAKTYKI oraz u opiekuna praktyk

ZAPRASZAM do kontaktu Joanna Rzempała joanna.rzempala@wzieu.pl lub w terminie konsultacji (pokój 259)
2014-06-10
Program stażowy "Zielona KuĽnia"
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. rozpoczyna nabór do II edycji autorskiego Programu pod nazw± "Zielona KuĽnia" daj±cego możliwo¶ć uzyskania praktyk lub stażu.
Spotkanie informacyjne z organizatorami praktyk i staży w ramach w/w programu odbędzie się 16.06.2014 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania US w sali 0315 w godzinach 14:00-15:00.
Więcej informacji na temat Programu Stażowego na stronie internetowej >>> natomiast formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.
2014-06-10
Dr Robert Rumiński powołany do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, powołała dra Roberta Rumińskiego do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie. Dr Rumiński będzie zaangażowany w działalno¶ć dwóch kluczowych dla programu Fulbrighta komitetów: Komitetu Naukowego oraz Komitetu Finansowego.
więcej
2014-06-10
Szkolenia
EDORADCA Sp. z o.o. S.K.A zaprasza na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu "ECDL to niezbędne minimum" - Projektowanie stron internetowych w języku HTML.
więcej
2014-06-10
Konkurs na stanowisko telemarketerów
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. realizuj±cy projekt innowacyjny "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powi±zaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy" Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjno¶ci i jako¶ci szkolnictwa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oferuje 2 stanowiska telemarketera:

Konkurs na telemerketera 40h
Konkurs na telemerketera 140h
2014-06-09
VIII Konferencja QUO VADIS MARKETINGU
Już 11.06.2014r (¶roda) w sali 315 Service Inter Lab odbędzie się po raz VIII Konferencja QUO VADIS MARKETINGU.
Tegorocznym tematem przewodnim jest E-marketing w biznesie.

START godzina 09:00.

Wszystkich zainteresowanych tematyk± marketingu internetowego zapraszamy do udziału. Program dostępny tutaj.
2014-06-09
IV Międzyuczelniana Debata Studencka na temat przedsiębiorczo¶ci społecznej
KN EconomUS zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyk± przedsiębiorczo¶ci społecznej na IV Międzyuczelnian± Debatę Studenck±, zatytułowan± Cele społeczne i ekonomiczne realizowane w ekonomii społecznej.

Debata odbędzie się 11.06.2014 roku w Zespole Szkół Ogólnokształc±cych nr 7 w Szczecinie każdy, w godzinach 10.00-14.00.

Dla zainteresowanych tematyk± Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przygotowało możliwo¶ć bezpłatnej publikacji artykułów w Zeszytach Naukowych, Akademii Młodych Ekonomistów. Szczegóły w programie debaty.
2014-05-28
Kursy językowe dla księgowych
INTENSYWNY 3-MIESIĘCZNY KURS - JĘZYK NIEMIECKI I ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH szkolenia dofinansowane przez LSJ Group KOSZT 1 lekcji tylko 5 zł! (1 lekcja=45 minut) LSJHR Group wychodz±c naprzeciw oczekiwaniom klientów dotycz±cych aktualnych i przyszłych rekrutacji w obszarze księgowo¶ci, organizuje profilowane kursy językowe.
więcej
2014-05-28
Rusza rejestracja na Rails Girls Szczecin - bezpłatne warsztaty programowania dla kobiet!
Rails Girls Szczecin to bezpłatne dwudniowe warsztaty programowania, których uczestniczki przy wsparciu mentorów krok po kroku ucz± się tworzyć aplikacje internetowe. Ta międzynarodowa inicjatywa narodziła się w 2010 roku w Finlandii, a od tego czasu na całym ¶wiecie odbyło się już ponad 140 warsztatów, w których organizację angażuj± się najlepsi programi¶ci i firmy IT. W Polsce dotychczas zorganizowano 7 warsztatów w 4 miastach. Przyszedł czas na szczecińsk± edycję, która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w Technoparku Pomerania!
więcej
2014-05-28
Warsztaty Aviva
W imieniu firmy Aviva Sp. z o.o. zapraszamy na warsztaty skierowane do studentów ostatnich lat studiów. Bezpłatne 2-dniowe warsztaty sprzedażowo-menedżerskie prowadzić będ± certyfikowani Trenerzy z Firmy Aviva.
Warsztaty odbęd± się w dniach 10-11 czerwca, w godz. 15:00-18:00 w siedzibie Oddziału Aviva przy ulicy Piastów 30 w Szczecinie (budynek Office Center).
więcej
2014-05-27
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego razem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, Polsk± Agencj± Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci i Izb± Rzemie¶lnicz± Małej i ¦redniej Przedsiębiorczo¶ci, w dniach 10 i 11 czerwca 2014 r. (wtorek i ¶roda) w Szczecinie organizuje Konferencję Naukow± pt. "Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu". Konferencja odbędzie się w Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8 w Szczecinie, sala 048.
więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.