Jeste¶ 16267908 odwiedzaj±cym, odsłon 42587953 | Dzisiaj jest: Wtorek, 3 Sierpień 2021 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USAktualno¶ci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - następna >>>

2016-11-22
Internetowe Rewolucje - Spotkanie

PrzyjdĽ na spotkanie z najbardziej rozpoznawaln± mark± ¶wiata: Google, która zawita na nasz± uczelnię 24 listopada o godz. 12:00 (Nowa Aula na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania).

więcej

2016-11-17
Program Prewencyjny "STUDENT"

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 rusza Program Prewencyjny „STUDENT”, którego jednym z celów jest podniesienie ¶wiadomo¶ci studentów uczelni wyższych w zakresie negatywnych skutków zjawiska przestępczo¶ci ubezpieczeniowej.

więcej
2016-11-15
Zaproszenie na Warsztat: Zbuduj swój zespół w oparciu o Style My¶lenia i Działania FRIS

Katedra Organizacji i Zarz±dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj± na spotkanie z cyklu Meet Project Managers - Zbuduj swój zespół w oparciu o Style My¶lenia i Działania FRIS.

Termin: 23.listopada, godz. 17.00

Miejsce: Restauracja Konstelacja Kuchnia&Wino, Al. Wojska Polskiego 8/1A w Szczecinie

więcej
2016-11-15
Stowarzyszenie Akademickie Cukrowa 8

Zapraszamy na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Akademickiego Cukrowa 8. Termin: 21. listopada (poniedziałek), godz. 14.15. Miejsce: budynek WZiEU, sala 218. Kontakt: Małgorzata Skweres-Kuchta, malgorzata.skweres@wzieu.pl

2016-11-14
Wykład Prof. Grzegorza W. Kołodki

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów WZIEU US do udziału w wykładzie prof. Grzegorza W. Kołodki z Akademii Leona KoĽmińskiego w Warszawie. Wykład z dyskusj± pt.: „NOWY PRAGMATYZM. W POSZUKIWANIU PARADYGMATU EKONOMII XXI WIEKU”, rozpocznie się we wtorek – 22 listopada o godz. 10:30 w sali 010.

więcej
2016-11-14
Dzień Przedsiębiorczo¶ci na WZiEU

Wszystko co chciałby¶ wiedzieć: o pomy¶le na własny biznes, o prowadzeniu firmy, a także o tym, sk±d pozyskać kapitał na rozpoczęcie działalno¶ci, jak rozmawiać z inwestorem…

15 listopada 2016, godz. 10.30, sala nr 010 WYDZIAŁ ZARZˇDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ul. Cukrowa 8, Szczecin.

Dziekan Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Fundacja THINK!, organizator Programu „Tydzień dla Oszczędzania” serdecznie zapraszaj± na seminarium odbywaj±ce się w ramach ¦wiatowego Tygodnia Przedsiębiorczo¶ci.

plakat

2016-11-07
The REAL Innovation Invitation

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić na wydarzenie promuj±ce wyniki osi±gnięte w ramach realizacji międzynarodowego projektu REAL, International Multiplier Event „The REAL Innovation Invitation”.

więcej
2016-11-03
Spotkanie Koła Naukowego Transportu

Interesujesz się tematyk± transportow±? Masz ciekawe pomysły? Być może czekamy wła¶nie na Ciebie! Doł±cz do nas! Spotkanie rekrutacyjne - poniedziałek 7 listopada o godz. 10:00 i 12:00 w sali 324.

plakat

2016-11-02
Tydzień wszystkich ¶wietnych CV - 2 do 8 listopada 2016 r.

Biura karier zrzeszone w Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier zapraszaj± studentów i absolwentów wszystkich uczelni do stworzenia ¦WIETNEGO CV. Pracownicy biur karier z przyjemno¶ci± pomog± w stworzeniu profesjonalnego dokumentu lub w jego przeredagowaniu. CV stanowi niezbędn± wizytówkę studentów i absolwentów w kontaktach z pracodawcami podczas poszukiwania pracy, praktyki lub stażu. Jest to pierwsza informacja o nas, która trafia do pracodawcy i ma wpływ na to jak jeste¶my przez niego postrzegani. Wybierz dowolny termin w dniach 2 - 8 listopada 2016 r. w dowolnym biurze karier i po prostu przyjdĽ :-)

więcej

2016-11-02
Be MODERN after launch

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić na wydarzenie  promuj±ce wyniki osi±gnięte w ramach realizacji międzynarodowego projektu „Mobile & Digital Elearning Toolkit - MODERN Toolkit”, the Multiplier Event „Be MODERN after launch”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 roku od godz. 13.30 na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego mieszcz±cym się przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie (budynek Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług SERVICE INTER-LAB, sala 315-316).

więcej
2016-10-28
Dzień rektorski i godziny dziekańskie
Przypominamy, że dzień 31.10.2016 r. (poniedziałek) jest dniem Rektorskim. Dnia 2 listopada 2016 r. (¶roda) ogłoszone zostaj± godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych.
2016-10-26
Spotkanie Koła Naukowego Zarz±dzania Projektami

Studencie!
Jeżeli chcesz się rozwijać, poznawać nowych ludzi i masz ciekawe pomysły, serdecznie zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie Koła Naukowego Zarz±dzania Projektami. Spotkanie odbędzie się 9 listopada (¶roda) o godzinie 11:45 w sali 334 SIL. Nic nie stracisz, a możesz dużo zyskać!

plakat

2016-10-24
STAŃ PRZED SˇDEM i zalicz praktyki studenckie w Fundacji Court Watch Polska!

Je¶li jeste¶ studentem kierunku Ekonomia lub Zarz±dzanie na WZiEU, b±dĽ jeste¶ studentem kierunku humanistycznego lub społecznego na innej uczelni – pomy¶l o odbyciu praktyki studenckiej w Fundacji Court Watch Polska. Court watch jest ruchem obywatelskim polegaj±cym na sprawowaniu kontroli społecznej nad prac± s±dów i wymiaru sprawiedliwo¶ci. Jest on szczególnie rozpowszechniony w krajach anglosaskich, takich jak USA i Kanada. Zainteresowanych zapraszamy na szkolenie organizowane przez eksperta z Fundacji.

więcej
2016-10-17
Konferencja naukowo - branżowa "Regionalna polityka turystyczna w województwie zachodniopomorskim"

Katedra Zarz±dzania Turystyk± Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, wraz z Biurem Turystyki Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, organizuje konferencję naukowo - branżow± "Regionalna polityka turystyczna w województwie zachodniopomorskim". Konferencja odbędzie się w dniu 16 listopada br. na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

więcej

2016-10-17
Project Management - Edukacja

Szanowni Państwo,
Katedra Organizacji i Zarz±dzania z przyjemno¶ci± informuje, że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, obj±ł patronatem Seminarium ,,Project Management - Edukacja'', które jest wspóln± inicjatyw± IPMA Polska, Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie to odbywa się w ramach corocznej Konferencji IPMA Polska, która od lat gromadzi wyj±tkowych ludzi, którzy poprzez swoje działania propaguj± ideę zarz±dzania projektami w Polsce i na całym ¶wiecie. Zapraszamy do wzięcia udziału oraz do zapoznania się z programem Seminarium na stronie http://konferencja.ipma.pl/

2016-10-10
CUKROWA 8 Stowarzyszenie Pracowników Nauki i Studentów

Pracownicy i Studenci WZiEU,

pojawił się pomysł, by przy Wydziale powstało stowarzyszenie zrzeszaj±ce pracowników i studentów WZiEU. Stowarzyszenie mogłoby funkcjonować pod nazw± „Cukrowa 8” i służyć realizacji inicjatyw w obszarze integracji Wydziału czy promocji nauki w ¶rodowiskach pozauczelnianych z wykorzystaniem możliwo¶ci dedykowanych organizacjom społecznym.
By wspólnie przedyskutować formułę tego podmiotu i nadać jej wła¶ciwy kształt zapraszamy na spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono w najbliższy czwartek 13. paĽdziernika o godz. 14.15 w Sali Rady Wydziału (010).

plakat

2016-10-07
Zapraszamy Studentów na spotkanie ERASMUS+

Drodzy Studenci!

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+ na praktyki w roku akademickim 2016/2017. Spotkania odbęd± się w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego w Sali Senatu na I piętrze w następuj±cych terminach: 11 paĽdziernika 2016r. o godzinie 12.00 oraz 13 paĽdziernika 2016r. o godzinie 12.00.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę w programie Erasmus+

2016-09-28
Regionalne konsultacje społeczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Podczas konsultacji projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które miały miejsce w Stargardzie w dniu 27. wrze¶nia, Wydział Zarz±dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentował dr Rafał Szymański z Katedry Organizacji i Zarz±dzania.

więcej
2016-09-26
Staż w Parlamencie Europejskim

Od przyszłego roku istnieje możliwo¶ć odbycia stażu w Parlamencie Europejskim dziesięciu młodych osób.

więcej
2016-09-26
Inauguracja Roku Akademickiego WZiEU 2016/2017

Zapraszamy wszystkich studentów, rodziców i przyjaciół na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Wydziału Zarz±dzania i Ekonomiki Usług US.

więcej
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.