Jesteś 14367498 odwiedzającym, odsłon 40213034 | Dzisiaj jest: Wtorek, 15 Październik 2019 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa "USŁUGI 2014", Wrocław, 15-16.5.2014

Z A P R O S Z E N I E

Katedra Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
serdecznie zaprasza do udziału w V Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
USŁUGI 2014

Termin: 15 - 16 maja 2014 (czwartek - piątek)
Miejsce: Wrocław
Krótka historia

V Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Usługi 2014" jest kontynuacją cyklicznych spotkań naukowych zapoczątkowanych w 2008 roku współpracą środowisk ekonomistów usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Efektem tej współpracy były konferencje: „Usługi 2008" w Szczecinie, „Usługi 2009" oraz „Usługi 2011" w Poznaniu oraz „Usługi 2012" w Szczecinie. Do organizacji konferencji w 2012 roku włączył się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przekształcając dotychczasową oś współpracy naukowej w trójkąt: Szczecin-Poznań-Wrocław. Grono współorganizatorów jubileuszowej konferencji „Usługi 2014" poszerza się o współpracę organizacyjną z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziałem Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Cel konferencji

Celem konferencji organizowanej w 2014 roku we Wrocławiu jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej problemy interdyscyplinarne rozwoju sektora usług (w tym zarządzania i marketingu) w aspekcie wyników badań naukowych, dydaktyki oraz praktyki gospodarczej. Nie mniej ważnym celem jest pogłębienie współpracy w obszarze badań naukowych i dydaktyki pomiędzy pracownikami uczelni, których przedmiotem dociekań naukowych są problemy zarządzania i marketingu w procesach oferowania wszelkich rodzajów usług na rynkach B2C, B2B oraz C2C - tak w Polsce, jak i w skali globalnej.

Tematyka konferencji

Badania naukowe sektora usług


 1. Problemy metodyczne badania usług - nowe metody i obszary badań
 2. Wartość pracownika, klienta i relacji w usługach
 3. Globalizacja i internalizacja rynku usług
 4. Rozwój usług - uwarunkowania i tendencje zmian
 5. Granice komercjalizacji usług - ile publicznego i ile prywatnego w usługach
 6. Usługi publiczne i społeczne organizacji non profit (publicznych i społecznych)

Dydaktyka

 1. Kształcenie jako usługa i czynnik stymulujący rozwój rynku usług
 2. Jakość kształcenia i jej implikacje dla praktyki
 3. Rozwój potencjału naukowo-dydaktycznego
 4. Nowe formy kształcenia - uwarunkowania zmian

Praktyka gospodarcza w sektorze usług - case study

 1. Instrumenty marketingu w zarządzaniu usługami - tendencje zmian
 2. Problemy zarządzania usługami - aspekty branżowe (m.in.: administracja publiczna, obronność państwa, zarządzanie bezpieczeństwem, łączność, telekomunikacja, transport-spedycja-logistyka (TSL), finanse, bankowość, ubezpieczenia, sport, turystyka, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, gospodarka terytorialna, gospodarka żywnościowa, agrobiznes, i in.)
 3. Usługi organizacji komercyjnych i non profit
 4. Koncepcje CRM i społecznej odpowiedzialności biznesu w usługach
 5. Nowe technologie w rozwoju usług (e-usługi, e-biznes)
 6. Innowacje w usługach publicznych, społecznych (komercyjnych i non profit)

Forma i koszty uczestnictwa

 1. Udział w konferencji z publikacją i noclegiem: 1 350 PLN
 2. Udział w konferencji z publikacją, bez noclegu: 1 250 PLN
 3. Udział w konferencji bez publikacji, z noclegiem: 550 PLN
 4. Udział w konferencji bez publikacji i bez noclegu: 350 PLN
 5. Publikacja, bez udziału w konferencji: 900 PLN

W trakcie konferencji będzie także możliwe zaprezentowanie plakatu naukowego (szczegółowe informacje na ten temat otrzymają Państwo w kolejnym komunikacie).
Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane po konferencji w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (7 pkt. MNiSW). Organizatorzy planują wydanie tekstów streszczeń, które uczestnicy otrzymają w pierwszym dniu konferencji.Kalendarium (ważne terminy):

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.10.2013
 2. Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 15.12.2013
 3. Termin nadsyłania referatów (plakatów naukowych): 15.12.2013

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: uslugi2014@ue.wroc.pl. Wkrótce będzie także możliwa elektroniczna rejestracja przez stronę konferencji: www.uslugi2014.ue.wroc.pl
Konto konferencyjne: Płatność należy dokonać przelewem na konto:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU UL. KOMANDORSKA 118/120, 53-345 WROCŁAW PEKAO Bank Pekao S.A. 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
z dopiskiem USŁUGI 2014, a także imieniem i nazwiskiem uczestnika

Komitet Naukowy Konferencji
prof. dr hab. Marianna Daszkowska (Politechnika Gdańska)
dr hab. Jan Fazlagić, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
prof. dr hab. Barbara Kos (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Antoni Kożuch (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)
prof. dr hab. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Jolanta Mazur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Danuta Mierzwa (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)
dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
dr hab. inż. Dariusz Skorupka, prof. WSOWL (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)
prof. dr hab. Aniela Styś (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
dr hab. Grażyna Wolska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)


Partnerzy Konferencji:
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we WrocławiuKoordynatorzy konferencji:
dr Barbara Mróz-Gorgoń dr Anetta Pukas dr Sylwia Wrona
Sekretariat konferencji:
mgr Anna Brdulak mgr Katarzyna Kawaliło mgr Joanna Macalik mgr Marek Prokopowicz mgr Anita Tkocz mgr Natalia Żurek

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UE
dr Barbara Mróz-Gorgoń
dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, prof. UE
dr Anetta Pukas
dr Sylwia WronaKontakt z organizatorami:

Katedra Podstaw Marketingu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, bud. O tel. (071) 36-80-226 (sekretariat); fax (071) 367-39-41 e-mail: uslugi2014@ue.wroc.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Organizatorami.
Szczegółowe informacje na temat konferencji już wkrótce w kolejnym komunikacie. Zapraszamy na stronę konferencji: www.uslugi2014.ue.wroc.pl

Karta zgłoszenia dostępna tutaj
Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.