Jesteś 12799236 odwiedzającym, odsłon 37121154 | Dzisiaj jest: Piątek, 27 Kwiecień 2018 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne US

Santander Unversidades

Program Santander Unversidades

Grupa Santander współpracuje z uniwersytetami od ponad 16 lat rozwijając globalną inicjatywę, która wyróżnia ją spośród pozostałych banków oraz instytucji finansowych na świecie.
Grupa współpracuje uniwersytetami ponad tysiącem uczelni wyższych w Ameryce, Azji, Afryce i Europie. Współpraca opiera się na przekonaniu, że najlepszym sposobem stymulowania wzrostu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego jest wspieranie edukacji uniwersyteckiej, rozwoju nowych technologii, programów badawczych oraz stymulowania współpracy środowiska akademickiego z biznesem.
Działaniami programu zarządza ponad 2,1 tys. pracowników Globalnej Dywizji Santander Universidades, wspierając szkolnictwo wyższe w zakresie projektów realizowanych wspólnie z uczelniami.
W grudniu 2011 roku pierwsze umowy z uczelniami wyższymi w ramach programu Santander Universidades zostały podpisane także w Polsce. Bank Zachodni WBK, który już od wielu lat współpracuje z wieloma szkołami wyższymi, dzięki programowi uzyskał unikalną możliwość wsparcia bezpośredniej współpracy polskich szkół wyższych z najbardziej prestiżowymi uczelniami świata.
Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades podpisał 36 umów o współpracy z wiodącymi uczelniami w Polsce. Docelowo bank planuje włączyć do programu około 50 polskich uczelni wyższych. Przynależność do programu Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu oraz świadczy o chęci rozwoju oferty edukacyjnej i rozwojowej dla studentów, absolwentów oraz pracowników.
W ramach podpisanej umowy z Bankiem Zachodnim WBK w 2013 roku na Uniwersytecie Szczecińskim realizowane są dwa projekty:

  1. Nowa praca - nowa kultura Neue Arbeit - Neue Kultur / Nowa Aktywność - Nowa Kultura (dalej: „NANK”) - celem projektu jest zorganizowanie neutralnego politycznie, interdyscyplinarnego, regionalnego think-tanku, zorientowanego na problematykę rynku pracy i bezrobocia, ściśle współpracującego z istniejącymi instytucjami. Planowane przedsięwzięcia: zarejestrowanie i utworzenie Stowarzyszenia NANK, skupiającego kilkadziesiąt osób zainteresowanych rozwinięciem intelektualnej i praktycznej działalności na rzecz zdynamizowania rynku pracy na Pomorzu Zachodnim, ze szczególnym  uwzględnieniem  absolwentów - aktualnych i potencjalnych bezrobotnych;  zorganizowanie  otwartego wykładu na Uniwersytecie Szczecińskim prof. Frithjofa Bergmanna, wybitnego uczonego z USA, twórcy pionierskiej  koncepcji NANK; przeprowadzenie w semestrze letnim 2012/2013 serii seminariów informacyjnych w szczecińskim środowisku akademickim, dotyczących problematyki pracy i bezrobocia; stworzenie interaktywnej strony www, zorientowanej na gromadzenie i wymianę  profesjonalnych informacji dotyczących  problematyki pracy w ujęciu interdyscyplinarnym; wydanie  w roku 2013 dwóch  monografii naukowych dotyczących problematyki ekonomii i finansów.
  2. Nowoczesne i bezpieczne zarządzanie finansami osobistymi - celem projektu jest edukacja finansowa w zakresie finansów osobistych, efektywnego zarządzania pieniędzmi, gospodarowania nimi, oszczędzania i odpowiedzialnego zadłużania oraz zdobycie przez uczestników umiejętności w zakresie gospodarowania pieniędzmi, w tym w szczególności procesu tworzenia budżetu domowego, zarządzania dochodami i wydatkami, szans i zagrożeń wynikających z zaciągania pożyczek i kredytów, planowania finansowego, umiejętności stawiania celów finansów i ich realizacji, aspektów związanych z oszczędnościami oraz szeroko rozumianą konsumpcją. Projekt obejmuje: wykłady, seminaria edukacyjne (Cash Flow, Moje Finanse), strona www o tematyce zarządzania finansami osobistymi, publikacje, organizacja webinarium edukacyjnego, konkurs fotograficzny (finanse osobiste w obiektywie). Projekt zostanie zrealizowany w terminie do 31 grudnia 2013 roku.

 NOWOCZESNE I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI
Projekt realizowany na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach programu Santander Universidades realizowanego we współpracy  z Bankiem Zachodnim WBK

 

O projekcie
Celem Projektu jest edukacja finansowa w zakresie finansów osobistych, efektywnego zarządzania pieniędzmi, gospodarowania nimi, oszczędzania i odpowiedzialnego zadłużania, pozwalająca na zdobycie umiejętności w zakresie gospodarowania pieniędzmi, w tym w szczególności procesu tworzenia budżetu domowego, zarządzania dochodami i wydatkami, szans i zagrożeń wynikających z zaciągania pożyczek i kredytów, planowania finansowego, umiejętności stawiania celów finansów i ich realizacji, aspektów związanych z oszczędnościami oraz szeroko rozumianą konsumpcją.
Odbiorcami projektu są studenci Uniwersytetu Szczecińskiego.

Realizatorzy projektu
dr hab. prof. US Beata Świecka  - profesor w Katedrz Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła pobyty studyjne w:  Institute for the Development of Business Administration w Lizbonie, Wirtschaftliche Universität w Wiedniu, Leeds University oraz Liverpool John Moores University w Wielkiej Brytanii oraz  w Stockholm University w Szwecji. Autorka ponad 120 pozycji, w tym m.in książek:. Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009; Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna (redakcja naukowa), Difin, Warszawa 2008; Detaliczna bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa 2007; Elementy finansów i bankowości (współredakcja naukowa), Cedewu, Warszawa 2007; Bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa 2004; Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej (redakcja naukowa), Economicus, Szczecin 2004. Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002; Rynek kart płatniczych. Historia i perspektywy plastikowego pieniądza (współautor), ZPSB, Szczecin 1996. Ekspert komisji oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  członek European Consumer Debt Network, Polskiego Stowarzyszenie Programu Neurologiki oraz Akademickiego Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Zainteresownia naukowe koncentrują się wokół finansów osobistych z elementami finansów behawioralnych.
http://www.bswiecka.wzieu.pl/strony/swiecka_cv.htm

mgr Marta Zdanowska - asystentka i doktorantka na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Bankowości i Finansów Porównawczych. Autorka m. in. takich publikacji jak: Koncepcja efektywności zarządzania finansami osobistymi, [w:] Korenik D. (red.), „Finanse i Rachunkowość” Seminarium Doktorantów Edycja VIII, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Zeszyt Naukowy nr 32, Wrocław 2011, Financial capability - zdolność zarządzania finansami osobistymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Problemy Finansów, Marketingu i Zarządzania”, Szczecin 2012, Świadomość finansowa w Polsce, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego „Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, Szczecin 2012. Temat przygotowywanej dysertacji doktorskiej: „Model oceny efektywności gospodarowania finansami osobistymi”.

Działania
Konkurs fotograficzny „Finanse osobiste w obiektywie”
Jednym z działań realizowanych w ramach Projektu był Konkurs fotograficzny „Finanse osobiste w obiektywie”, którego celem było zainteresowanie studentów tematyką finansów osobistych oraz pobudzanie kreatywności i łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym jej ujęciem. Uczestnicy Konkursu mogli nadsyłać zdjęcia w dniach: 08.03.2013 - 10.04.2013 na adres cfoib@tlen.pl.
Zwycięzcami Konkursu zostali:
I miejsce - Natalia Pluskota

II miejsce - Marcin Rutkowski

III miejsce - Karolina Guz

Seminarium „Nowoczesne i bezpieczne zarządzanie finansami osobistymi”
W dniach 16-17 kwietnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się seminarium nt. „Nowoczesne i bezpieczne zarządzanie finansami osobistymi”. Seminarium poprowadził licencjonowany doradca finansowy, felietonista, trener i autor wielu książek z zakresu finansów osobistych - dr Andrzej Fesnak. Celem seminarium było zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy w zakresie efektywnego gospodarowania pieniądzem, wykorzystania produktów bankowych w zarządzaniu finansami osobistymi, bankowości elektronicznej, racjonalnym zadłużeniu i jego konsekwencjach oraz umiejętności posługiwania się kalkulatorem finansowym przy podejmowaniu decyzji finansowych.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finanse - dziś i jutro
W dniu 14 maja 2013 roku w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Finanse - dziś i jutro” został przeprowadzony się panel dyskusyjny  nt. „:Finanse osobiste - dziś i jutro” w trakcie którego przewidziano następujące wystąpienia studentów i  doktorantów WZiEU:

  1. Wioleta Trygub, Jak się nadmiernie nie zadłużać?
  2. Marta Hołubczat, Upadłość konsumencka
  3. mgr Małgorzata Szewczuk, Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
  4. mgr Elżbieta Szaruga, Inwestowanie w wina inwestycyjne z Bordeaux jako element zarządzania finansami osobistymi

Kontakt
Marta Zdanowska
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
pokój 032 (na parterze)

e-mail: marta.zdanowska@wzieu.pl    

 

 

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
Biblioteka

E-dziekanat


Selfcare

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.